Länka vidare

Hitta mer EU-information och europeiska nätverk där norra Sverige är medlemmar.

Ordförandeskap i Europeiska unionens råd

EU:s institutioner

EU:s institutioner i Sverige

Allmän EU-information

Europeiska nätverk

  • AER - Assembly of European Regions
  • CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
  • ERRIN - The European Regions Research and Innovation Network
  • EUROMINES - European Association of Mining Industries
  • EUROMONTANA - European Association for Co-Operation between Mountain Territories
  • NSPA - Northern Sparsely Populated Areas

Övriga länkar