Om regionen

Norrbotten och Västerbotten, Sveriges två till ytan största och nordligaste län, ger intressanta affärsmöjligheter och unik livskvalitet.

Inom regionens gränser finns allt från extrem glesbygd till stads- och universitetsliv. Regionen är också en del av Sápmi/Sameland. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det talas också många olika språk i regionen - svenska, samiska, finska och meänkieli (tornedalsfinska). 

Regionen erbjuder många goda utvecklingsmöjligheter genom exempelvis attraktiva livsmiljöer, goda kommunikationer, hög tillgänglighet till högre utbildning och forskning samt en rad internationellt konkurrenskraftiga företag.

Området har en betydande del av Sveriges naturtillgångar i form av malm, skog och vattenkraft. Som en effekt av detta bygger regionens industristruktur i hög grad på en basindustri som utgörs av ett flertal av Sveriges ledande exportföretag. Samtidigt utvecklar nya kunskapsbaserade företag i regionen marknadsledande teknologi inom områden som bioteknik, energi och miljöteknik, säkerhet och sårbarhet, medicinsk teknik samt informations- och kommunikationsteknologi.

Givetvis finns också stora områden av orörd natur i det som ibland brukar kallas Europas sista vildmark. Här finns de högsta fjällen, de största skogarna och en underbar skärgård, vilket möjliggör ett fantastiskt friluftsliv året om. Det är också basen för en stor turism- och upplevelsesektor.

Mer än hälften av regionens befolkning bor i de fyra kuststäderna Umeå, Luleå, Piteå och Skellefteå. I det glesbefolkade inlandet finns merparten av naturtillgångarna.

I Barentsregionen, som omfattar de nordliga länen i Norge, Sverige och Finland samt delar av nordvästra Ryssland, har regionen en strategisk position.