Programbevakning

I syfte att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner erbjuder EU ett stort antal program och fonder för projektfinansiering. North Swedens ambition är att fler aktörer från regionen ska ta del av dessa finansieringsmöjligheter för att utveckla sin verksamhet.  North Swedens uppgift är att peka på möjligheterna och kommunicera dessa, dels via hemsidan och dels direkt till berörda målgrupper. På hemsidan presenteras:

North Sweden arbetar även med påverkan av programmens utformning och innehåll, detta sker både direkt och inom ramen för intressebevakning. Det renodlade ansökningsarbetet utförs av regionens aktörer men North Sweden fungerar som dörröppnare och kunskapare i Bryssel samt visar på programmens möjligheter för aktörer på hemmaplan.

En viktig uppgift för North Sweden är att vara ett strategiskt verktyg för regionens ökande förmåga att delta i programmen. I detta sammanhang kan det röra sig om att peka på möjligheterna samt att stimulera regiongemensamma synsätt och strategier liksom att utgöra en plattform för närvaro i Bryssel vare sig det gäller specifika arrangemang eller kontinuerlig bevakning.