North Swedens styrelse

North Swedens verksamheten sker i form av ett projekt inom ramen för ett samarbetsavtal mellan medverkande regionala aktörer. Den löpande ledningen sker via en utsedd styrelse med en företrädare per huvudman samt ett årligt Ägarråd med en företrädare per huvudman som beslutar inriktningen på huvudsakliga verksamhets- och policyprocesser/fokusområden för North Sweden.

North Swedens Styrelseledamöter:

Region Västerbotten: Thomas Hartman, ordförande
Region Norrbotten: Anna Lindberg
Länsstyrelsen Norrbotten: Lena Anttila
Norrbottens kommuner: Anita Lindfors
Luleå Tekniska Universitet: Gry Holmgren Hafskjold 
Umeå Universitet: Hans-Olov Byquist
Norrbottens Handelskammare: Robert Forsberg
Västerbottens Handelskammare: Peter Forssell
Företagarna Västerbotten: Torbjörn Halvardsson
Företagarna Norrbotten: Tomas Blomster