Hitta partners

Här finns alla pågående partnersök. Har du ett tips på en partnersök eller söker efter kontakter till egna projekt, maila till contact@northsweden.eu.

Hitta partners

  • Partnersök: Projekt för att inkludera kvinnor med funktionshinder på arbetsmarknaden

    Deadline: 2018-03-21

    Organisationen FAMS COCEMFE från Sevilla har initierat ett projekt däri de söker partners inom EU och Erasmus+-programmet för att stärka möjligheter för funktionshindrade kvinnor på arbetsmarknaden, både genom institutionella medel men också medel riktade mot individer för att exempelvis stärka medvetenheten om den specifika gruppen i samhället samt arbeta för att inkludera dessa individer i större utsträckning. De vill också använda tillfället för att utbyta idéer och lösningar med andra regioner/aktörer för att bidra till kunskapsutvecklingen på området.

  • Franska teaterorganisationen EmeraNox söker efter projektpartners!

    Deadline: 2018-11-30

    Att bygga kopplingar mellan minnet av tidigare migranter som arbetade i gruvor och den nya generationen genom användandet av en samling minnen. Tanken är att reproducera dessa minnen genom exempelvis utställningar, videor eller föreläsningar. Genom att visa upp gruvarbetare med invandrarbakgrund är syftet att rikta uppmärksamhet mot den grupp immigranter som ursprungligen arbetade i gruvindustrin och utnyttjades på grund av osäkra villkor.