Hitta partners

Här finns alla pågående partnersök. Har du ett tips på en partnersök eller söker efter kontakter till egna projekt, maila till contact@northsweden.eu.

Hitta partners

 • Partnersök: Projekt för att inkludera kvinnor med funktionshinder på arbetsmarknaden

  Deadline: 2018-03-21

  Organisationen FAMS COCEMFE från Sevilla har initierat ett projekt däri de söker partners inom EU och Erasmus+-programmet för att stärka möjligheter för funktionshindrade kvinnor på arbetsmarknaden, både genom institutionella medel men också medel riktade mot individer för att exempelvis stärka medvetenheten om den specifika gruppen i samhället samt arbeta för att inkludera dessa individer i större utsträckning. De vill också använda tillfället för att utbyta idéer och lösningar med andra regioner/aktörer för att bidra till kunskapsutvecklingen på området.

 • Italienska regionen Lombardy söker efter partners som vill ansöka om EU-medel och genomföra projekt inom social innovation

  Deadline: 2018-03-30

  Den italienska regionen Lombardy bjuder in regioner från andra EU-länder att svara på EU-kommissionens utlysning om att lämna förslag till ansökningsomgången inom EU-programmet för anställning och social innovation (EaSI) EaSI-PROGRESS AXIS VP/2018/005 där deadline är den 18 april 2018. Projektet som regionen vill genomföra berör social innovation och syftar till att underlätta livet för egenföretagare som behöver hitta en balans mellan arbete och fritid. Projektet kommer främst att rikta sig till egenföretagare såsom frilansare, som exempelvis inte tar emot order från en högre nivå.

 • University of Strasbourg söker partners inom Horisont 2020 projekt

  Deadline: 2018-04-10

  University of Strasbourg söker samarbetspartners bland forskningsorganisationer och universitet för att ansöka om stöd från Horisont 2020 för att implementera jämställdhetsstrategier för att göra förändringar i institutionen.

 • Samarbete inom Horizon 2020 & PRIMA inom jordbruksforskning

  Deadline: 2018-06-21

  Cordobas Universitet i Spanien bedriver forskning kring agrikultur och söker nu partners inom programmen Horizon 2020 och PRIMA.