Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik syftar till att åstadkomma konkreta resultat, främja ekonomisk och social sammanhållning för att minska gapet mellan utvecklingsnivån i de olika regionerna. Regionalpolitiken bidrar till att finansiera konkreta projekt för regioner, städer och deras invånare. Tanken är att skapa möjligheter så att regionerna fullt ut kan uppnå ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Norra Sveriges möjligheter att ta del av EU:s regionalpolitik har betydelse för regionens utveckling. North Sweden har som uppgift att bevaka och påverka utformningen av olika program inom området. Detta sker i nära samarbete med andra som representerar regioner med liknande förutsättningar som de i norra Sverige.

North Sweden är ett stöd och en stimulans till regionens förmåga att kombinera sektorsprogram med strukturfonderna.

Nyheter på området

 • Anmäl till NSPA under europeiska veckan för regioner och städer

  2017-07-25

  I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder NSPA in till en debatt 11 oktober om ”Boosting smart innovation in remote regions for all of Europé” med Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och Skottland. Välkomna!

 • Delta i enkät om EU:s Östersjöstrategin

  2017-07-12

  EU-kommissionen har inlett en enkätstudie om makroregionala strategier och deras kopplingar till sammanhållningspolitiken.

 • EU Cohesion Forum lyfter fram norra Sverige

  2017-06-28

  Den 26-27 juni anordnade EU-kommissionen det sjunde sammanhållningsforumet, i syfte att diskutera framtidens regionalpolitik i EU ”Post-2020”.

 • State of Play: Sammanhållningspolitikens återkomst

  2017-06-14

  Även om EU:s sammanhållningspolitik är ifrågasatt från många håll, så rör saker på sig. Mikael Janson försöker ge ett svep över den något spretiga debatten i EU.

 • Smart Specialisering 2.0

  2017-06-02

  EU-kommissionen anordnade den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors med syfte att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling.

 • 7 miljarder kronor till Svensk forskning och innovation

  2017-05-31

  De svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ligger i framkant. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Övre Norrland ligger väl till men långt efter storstadsregionerna.

 • State of Play: EU, staterna och regionerna - Tvåsamhet eller treenighet?!

  2017-05-31

  Medan EU-länderna stångats ganska ordentligt och ett land rentav är på väg att lämna EU, så har regionerna fortsatt att arbeta på och med stöd av EU:s medel skapa utveckling, hitta samverkan och gemensamma lösningar även på europeisk nivå, att helt enkelt i vardagen göra det som EU handlar om: samverkan, utbyte och utveckling. Osäkerheten om vart EU är på väg skapar nu också osäkerhet om regionernas roll för framtiden, inklusive därmed hela EU:s regionalpolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS