Ansökningsomgångar

Här finner du aktuella ansökningsomgångar till EU:s program inom området.

Klicka här för att se ansökningsomgångar från alla områden.

Aktuella ansökningsomgångar

  • Gör dig redo för när EU:s regionala utvecklingsfonds projektansökningsomgång öppnar i vår!

    Deadline: 2018-06-22

    Interreg Europe fungerar som ett forum där regioner kan dela på lösningar på utmaningar som regioner möter i syfte att åstadkomma en bättre regionalpolitik. Genom den regionala utvecklingsfonden gör Interreg Europe det möjligt för regioner att investera i innovation och genomförandet av en hållbar utveckling för medborgare och platser. Den kommande porjektansökningsomgången är öppen mellan den 7 maj till den 22 juni 2018 kl 12.00.