Dialoggrupp

Dialoggrupperna hjälper att stärka sambandet mellan det regionala utvecklingsarbete som sker i regionen och de insatser som North Sweden gör på EU-arenan, samt återkoppla till sina organisationer.

Vår dialoggrupp för regional utveckling består av följande personer:

 • Företagarna i Norrbotten: Tomas Blomster
 • Företagarna i Västerbotten: Anna Isaksson
 • Luleå Tekniska Universitet: Jenny Lindberg 
 • Luleå Tekniska Universitet: Ekaterina Osipova
 • Luleå Tekniska Universitet: Margareta Lindgren      
 • Länsstyrelsen i Norrbotten: Iiris Mäntyranta
  Länsstyrelsen i Norrbotten: Lena Anttila 
 • Länsstyrelsen i Norrbotten: Katarina Ljunggren
 • Länsstyrelsen i Norrbotten: Per-Erik Andersson
 • Länsstyrelsen i Västerbotten: Jenny Bergkvist
 • Länsstyrelsen i Västerbotten: Katarina Rönnbäck
 • Länsstyrelsen i Västerbotten: Kennet Johansson
 • Norrbottens Handelskammare: Robert Forsberg
 • Norrbottens kommuner: Anita Lindfors
 • Region Norrbotten: Jenny Mozgovoy
 • Region Norrbotten: John Kostet
 • Region Västerbotten: Terese Ryndal
 • Region Västerbotten: Niklas Gandal
 • Region Västerbotten: Fredrik Gunnarsson
 • Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå: Karl Jäghagen
 • Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå: Thomas Palo
 • Umeå Universitet: Mats Falck
 • Umeå Universitet: Anna Norberg
 • Västerbottens läns landsting: Örjan Norberg
 • Västerbottens Handelskammare: Peter Forsell