Arctic Futures Symposium 2018

Syfte

Arctic Futures Symposium arrangeras årligen av Internationella Polarstiftelsen för att öka medvetenheten om den viktiga utvecklingen i Arktis. Årets symposium med tema "en blick på framtiden" kommer att ge de arktiska intressenterna chansen att hålla en offentlig diskussion med EU och Bryssel om ämnen och utmaningar som de anser är viktiga att diskutera i en offentlig miljö.

Fokus kommer att riktas mot arktiska institutioner, transport och logistik, kultur, innovation och entreprenörskap samt blå (marin) tillväxt och biologisk mångfald. 

Se vilka talare som deltar och ta del av programmet.

Symposiet startar kl 08.30 och varar till klockan 18.15 på onsdag den 28 november. 

Utöver de diskussioner som kommer att äga rum vid symposiet den 28 november, är symposiedeltagare samt allmänheten inbjudna att delta i "Arctic Shorts" - en filmkväll med tema arktisk ungdom - som äger rum på Bryssels hetaste kulturplats BOZAR på kvällen, tisdagen den 27 november, från och med kl. 19.30.

Håll utkik efter ytterligare detaljer om detta filmevenemang som kommer att publiceras inom kort!

Datum

den 28 november 2018

Plats

Rue de la Loi 75, 1040 i Bryssel

Övrigt

Registrera dig här!

Vägbeskrivning hur du hittar till platsen för symposiet.

Kontakt

events2016@polarfoundation.org