EFNS utökat rapportörsmöte

Syfte

I våras lade EU-kommissionen fram en vitbok om EU:s framtid efter Brexit. Den innehåller fem scenarier för hur unionen ska kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera. Debatten om EU:s framtid pågår, vad säger kommissionen? Vad säger medlemslandet Sverige? Och vad tycker norra Sverige?

Boka in datum för utökat rapportörsmöte där Norra Sverige tycker till om EU:s framtid, ett detaljerat program kommer senare. Respektive region utser delegater. 

Läs mer om rapportörsmötet här!

 

Datum

den 10 november 2017

Plats

Stockholm