Fördjupat dialogseminarium om Arktis

Syfte

I anslutning till Arctic Futures Symposium anordnas ett fördjupat dialogseminarium om Arktis den 29 november 2018.

Diskussioner kommer att kretsa kring regional utveckling med fokus på framtiden. Ändamålet är att erhålla inputs från nyckelaktörer och experter i de arktiska regionerna i syfte att identifiera utmaningar och reflektioner som beslutsfattare på olika nivåer kan ta del av samt främja samverkan mellan tjänstemän i EU, arktiska aktörer och experter. 

Under dagen blir det presentationer och workshops med teman såsom klimatförändringar, maritim transport, styrning i de arktiska vattnen, fiskerätt samt anslutningsbehov genom integration och utveckling av tjänster. 

Sammankallande till dialogseminariet är European External Action Service (EEAS) och EU-kommissionen. Seminariet anordnas genom EU Arctic Policy Assessment project som finansieras av EU. Laplands Universitet är stödjande organisatör tillsammans med projektpartners.

Berör

Politiska beslutsfattare, tjänstemän, privatpersoner och andra aktörer med ett intresse för regionalpolitik och utveckling i Arktis.

Datum

den 29 november 2018

Plats

Bryssel, NH Brussels EU Berlaymont, Boulevard Charlemagne 11-19, 1000 Brussels

Kontakt

EUAPA@ulapland.fi