Smart specialisering

Syfte

Den andra omgången av Smart regions kommer att äga rum den 1- 2 juni i Helsingfors. Detta är en möjlighet för regioner att dela med sig av sina kunskaper kring smart specialisering och hur man använder sig av det. Under 2014 introducerades strategier för smart specialisering inom forskning och innovations investeringar. 

Som ett resultat av detta har över 120 strategier skapats och nu är det dags att dela med sig av lärdomarna från resans gång. 

Berör

Konferensen ger en möjlighet till att dela med sig av sina erfarenheter kring projekt stöttade av den Europeiska strukturfonden och andra EU program inom området för forskning, utbildning, och industriell policy. Konferensen ger möjlighet till utbyte av erfarenheter regioner emellan samt möjligheten till att hitta samarbetspartners inom EU inom områden som energi, industriell modernisering, internetsäkerhet, hälsa och sjöfartsindustri. 

Datum

den 1 juni 2017

Plats

Helsingfors

Övrigt

Deadline för registrering är 19 maj 

Kontakt

Sekretariat: smart_regions@iservice-europa.eu