Specialisering inom bio- och cirkulär ekonomi i Östersjöregionen

Syfte

Seminariet "Specialisering inom Bio- och cirkulär ekonomi i Östersjöregionen" erbjuder en överblick av bio- och cirkulära ekonomiska möjligheter och framtidsutsikter för samarbete i Östersjöregionen. 

Som det sista seminariet för EU Interreg BSR:s projekt "BSR Stars S3" har evenemanget ett fokus på projektets resultat och speciellt sätt att involvera och främja företag inom bio- och cirkulär ekonomi. 

Berör

Seminariet riktar sig till regionala och lokala myndigheter, samt forskare och utvecklare inom cirkulär ekonomi i Östersjöregionen. 

Datum

den 26 mars 2019

Plats

Tammerfors, Finland.

Övrigt

Läs mer om seminariet och registrera dig här. 
Sista registreringsdag 13 mars! 

Kontakt

Johanna Leino
Epost: johanna.leino@tampere.fi