Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Tyck till om EU:s satelitprogram

  2014-05-06

  NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies och ESA, European Space Agency har lanserat ett gemensamt samråd inom EU:s satelitprogram Copernicus för att få veta vilka behov som finns hos regionala och lokala aktörer.

 • Vilka resultat gav Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 för Övre Norrland?

  2014-04-23

  Det arbete som genomförts i och med strukturfondspartnerskapet i Norrbotten och Västerbotten för perioden 2007-2013 har nu summerats. Resultatet av satsningarna för strukturfonderna kan sammanfattas bland annat som 10 500 nya jobb, 6 400 nya företag och stora satsningar på kompetensutveckling i Övre Norrland.

 • Nationellt landsbygdsprogram presenterat

  2014-04-16

  2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet för Sverige under perioden 2014-2020. Programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen

 • Regeringens strategi för EU-fonder skickad till EU-kommissionen

  2014-04-14

  Partnerskapsöverenskommelsen, ett strategiskt dokument för de europeiska strategiska investeringsfonderna, har lämnats till EU-kommissionen från Regeringen. Överenskommelsen berör regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. Beslut från EU-kommissionen väntas till hösten.

 • Vinternummer av Panorama ute på svenska

  2014-04-10

  Panorama magasinet ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Nu finns det senaste numret översatt till svenska.

 • Northern Sparsely Populated Areas möttes i Bryssel – Mycket på gång!

  2014-04-08

  Styrgruppen för nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samlades den 3 april i Bryssel för en framtidsdiskussion med bland annat företrädare från OECD i Paris samtidigt som mycket sker i EU kring möjliga ”Smarta NSPA-Regioner”

 • Nordiskt samarbete i studie om hållbar ekonomisk tillväxt

  2014-04-08

  Sverige, Norge och Finland ska tillsammans utreda vilka samarbetsmöjligheter som finns för att öka det nordliga områdets hållbara ekonomiska tillväxt.

 • Nationellt regionalfondsprogram kompletterar de åtta regionala programmen

  2014-04-08

  Från och med programperioden 2014-2020 kompletteras de åtta regionala strukturfondsprogrammen med ett nationellt program som ska stärka sysselsättning och tillväxt. Förslaget kommer nu att granskas av EU-kommissionen och beslut om godkännande kommer att tas hösten 2014.

 • Regeringen förstärker budgeten för Landsbygdsprogrammet

  2014-04-04

  Regeringen meddelande den 27 mars att 2,8 miljoner kronor kommer att skjutas till det tidigare svenska medfinansieringsbeloppet i Landsbygdsprogrammet. Syftet är att pengarna ska främja bredbandsutbyggnad och ge stöd till lokal service, till exempel landhandlare och bensinmackar.

 • Regeringen backar upp de regionala strukturfondsprogrammen

  2014-04-02

  Sveriges regering har nu beslutat om de åtta regionalfondsprogrammen som tagits fram på lokal och regional nivå, samt ett nationellt regionalfondsprogram. Programmen innehåller mål och prioriteringar för att europeiska struktur- och investeringsfonder ska bidra till konkreta resultat på lokal, regional och nationell nivå i Sverige.

Prenumerera på Nyheter via RSS