Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Samarbetsprogrammet Nord väntas få 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020

  2014-05-28

  Nord-programmet, som omfattar delar av Sverige, Norge och Finland, förväntas erhålla 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020, medel som ska främja olika tillväxtåtgärder.

 • Hur kommer EU:s budget till nytta i din region?

  2014-05-21

  På initiativ av EU-kommissionen i samarbete med Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket har webbplatsen ”EU nära dig” lanserats. Webbplatsen är interaktiv och har fokus på hur EU:s budget bidrar till att finansiera olika projekt i Sverige.

 • Samverkan smarta städer i norr

  2014-05-14

  Delta i en enkät om intresse för partnerskap om smarta städer och samhällen i norr. Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem genom samarbete mellan olika aktörer, både offentliga och privata, samt mellan olika geografiska områden.

 • Se hur sammanhållningspolitiken påverkar Sverige

  2014-05-12

  I ett faktablad från EU-kommissonen kan du kortfattat få information om vilka ekonomiska prioriteringar som sker i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014-2020 samt läsa vilka övergripande resultat som politiken haft i Sverige under föregående programperiod 2007-2013.

 • Samråd om Europa 2020-strategin

  2014-05-07

  Europeiska har öppnat ett samråd om Europa 2020-strategin. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på vad som fungerar bra och dåligt, dra lärdormar av strategins första fyra år och säkerställa att strategin är effektiv för tillväxt och sysselsättning.

 • Workshop i Rovaniemi – Smart specialisering i glesbefolkade områden

  2014-05-06

  Den 17-18 juni anordnas en workshop i Rovaniemi, Finland, med fokus på smart specialisering i glesbefolkade områden. Workshopen arrangeras av Plattformen för smart specialisering (S3) tillsammans med den finska Lapplandsregionen i samverkan också inom ramen för NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated Areas). Även representanter från region Västerbotten kommer att vara på plats.

 • Påverka EU:s program för hållbar stadsutveckling

  2014-05-06

  I ett samråd får du möjligheten att påverka det nya URBACT-programmet, EU:s territoriella program för hållbar utveckling i städer. Delta senast 13:e maj.

 • Tyck till om EU:s satelitprogram

  2014-05-06

  NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies och ESA, European Space Agency har lanserat ett gemensamt samråd inom EU:s satelitprogram Copernicus för att få veta vilka behov som finns hos regionala och lokala aktörer.

 • Vilka resultat gav Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 för Övre Norrland?

  2014-04-23

  Det arbete som genomförts i och med strukturfondspartnerskapet i Norrbotten och Västerbotten för perioden 2007-2013 har nu summerats. Resultatet av satsningarna för strukturfonderna kan sammanfattas bland annat som 10 500 nya jobb, 6 400 nya företag och stora satsningar på kompetensutveckling i Övre Norrland.

 • Nationellt landsbygdsprogram presenterat

  2014-04-16

  2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet för Sverige under perioden 2014-2020. Programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen

Prenumerera på Nyheter via RSS