Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Sjätte forumet för utvärderingen av EU:s sammanhållningspolitik

  2014-09-09

  Den 8-9 september ägde det sjätte forumet med temat EU:s sammanhållningspolitik rum i Bryssel som samlade deltagare från hela Europa och även North Sweden var på plats. Talare var bland annat José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, Herman Van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, och Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för EU:s regionalpolitik som diskuterade den sjätte rapporten om EU:s regionala fonder och program.

 • Hur kan EU bäst möta städernas behov?

  2014-09-04

  EU vill veta vad du tycker. EU-kommissionen har öppnat upp ett samråd om en Urban Agenda för EU. EU:s agenda lyfter städernas roll för att möta de ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som EU står inför.

 • Fototävling: EU i min region

  2014-06-18

  Plocka fram kameran och ta chansen att visa upp bilder som visar hur Västerbotten och Norrbotten använder EU:s regionalfondspengar , senast 25:e augusti. Tre vinnare får 1000 euro att köpa digitalfotoutrustning för samt en resa för två till Bryssel under Bryssels Almedalvecka OPEN DAYS

 • Landsbygdsprogrammet skickat till EU-kommissionen

  2014-06-12

  Regeringen har nu antagit Landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020 och skickat det för godkännande av EU-kommissionen. Vissa skillnader har skett sedan programmet lanserades i april.

 • Ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

  2014-06-03

  På den Stora tillväxtdagen den 3 juni presenterade näringsminister Annie Lööf regeringens strategi för regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2014-2020. Regeringen ger i uppdrag till en rad nationella myndigheter att stärka sitt arbete med regional tillväxt.

 • Rapport om Östersjöstrategin visar på konkreta resultat

  2014-05-30

  I en rapport om styrningen av makroregionala strategier av EU-kommissionen visar Östersjöstrategin på konkreta resultat, men också på svårigheter för genomförandet av strategin.

 • Samarbetsprogrammet Nord väntas få 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020

  2014-05-28

  Nord-programmet, som omfattar delar av Sverige, Norge och Finland, förväntas erhålla 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020, medel som ska främja olika tillväxtåtgärder.

 • Hur kommer EU:s budget till nytta i din region?

  2014-05-21

  På initiativ av EU-kommissionen i samarbete med Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket har webbplatsen ”EU nära dig” lanserats. Webbplatsen är interaktiv och har fokus på hur EU:s budget bidrar till att finansiera olika projekt i Sverige.

 • Samverkan smarta städer i norr

  2014-05-14

  Delta i en enkät om intresse för partnerskap om smarta städer och samhällen i norr. Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem genom samarbete mellan olika aktörer, både offentliga och privata, samt mellan olika geografiska områden.

 • Se hur sammanhållningspolitiken påverkar Sverige

  2014-05-12

  I ett faktablad från EU-kommissonen kan du kortfattat få information om vilka ekonomiska prioriteringar som sker i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014-2020 samt läsa vilka övergripande resultat som politiken haft i Sverige under föregående programperiod 2007-2013.

Prenumerera på Nyheter via RSS