Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Samråd om Europa 2020-strategin

  2014-05-07

  Europeiska har öppnat ett samråd om Europa 2020-strategin. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på vad som fungerar bra och dåligt, dra lärdormar av strategins första fyra år och säkerställa att strategin är effektiv för tillväxt och sysselsättning.

 • Workshop i Rovaniemi – Smart specialisering i glesbefolkade områden

  2014-05-06

  Den 17-18 juni anordnas en workshop i Rovaniemi, Finland, med fokus på smart specialisering i glesbefolkade områden. Workshopen arrangeras av Plattformen för smart specialisering (S3) tillsammans med den finska Lapplandsregionen i samverkan också inom ramen för NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated Areas). Även representanter från region Västerbotten kommer att vara på plats.

 • Påverka EU:s program för hållbar stadsutveckling

  2014-05-06

  I ett samråd får du möjligheten att påverka det nya URBACT-programmet, EU:s territoriella program för hållbar utveckling i städer. Delta senast 13:e maj.

 • Tyck till om EU:s satelitprogram

  2014-05-06

  NEREUS, Network of European Regions Using Space Technologies och ESA, European Space Agency har lanserat ett gemensamt samråd inom EU:s satelitprogram Copernicus för att få veta vilka behov som finns hos regionala och lokala aktörer.

 • Vilka resultat gav Strukturfondspartnerskapet 2007-2013 för Övre Norrland?

  2014-04-23

  Det arbete som genomförts i och med strukturfondspartnerskapet i Norrbotten och Västerbotten för perioden 2007-2013 har nu summerats. Resultatet av satsningarna för strukturfonderna kan sammanfattas bland annat som 10 500 nya jobb, 6 400 nya företag och stora satsningar på kompetensutveckling i Övre Norrland.

 • Nationellt landsbygdsprogram presenterat

  2014-04-16

  2 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson det nya landsbygdsprogrammet för Sverige under perioden 2014-2020. Programmet ska nu godkännas av EU-kommissionen

 • Regeringens strategi för EU-fonder skickad till EU-kommissionen

  2014-04-14

  Partnerskapsöverenskommelsen, ett strategiskt dokument för de europeiska strategiska investeringsfonderna, har lämnats till EU-kommissionen från Regeringen. Överenskommelsen berör regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. Beslut från EU-kommissionen väntas till hösten.

 • Vinternummer av Panorama ute på svenska

  2014-04-10

  Panorama magasinet ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Nu finns det senaste numret översatt till svenska.

 • Northern Sparsely Populated Areas möttes i Bryssel – Mycket på gång!

  2014-04-08

  Styrgruppen för nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samlades den 3 april i Bryssel för en framtidsdiskussion med bland annat företrädare från OECD i Paris samtidigt som mycket sker i EU kring möjliga ”Smarta NSPA-Regioner”

 • Nordiskt samarbete i studie om hållbar ekonomisk tillväxt

  2014-04-08

  Sverige, Norge och Finland ska tillsammans utreda vilka samarbetsmöjligheter som finns för att öka det nordliga områdets hållbara ekonomiska tillväxt.

Prenumerera på Nyheter via RSS