Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Fototävling: EU i min region

  2014-06-18

  Plocka fram kameran och ta chansen att visa upp bilder som visar hur Västerbotten och Norrbotten använder EU:s regionalfondspengar , senast 25:e augusti. Tre vinnare får 1000 euro att köpa digitalfotoutrustning för samt en resa för två till Bryssel under Bryssels Almedalvecka OPEN DAYS

 • Landsbygdsprogrammet skickat till EU-kommissionen

  2014-06-12

  Regeringen har nu antagit Landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020 och skickat det för godkännande av EU-kommissionen. Vissa skillnader har skett sedan programmet lanserades i april.

 • Ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

  2014-06-03

  På den Stora tillväxtdagen den 3 juni presenterade näringsminister Annie Lööf regeringens strategi för regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2014-2020. Regeringen ger i uppdrag till en rad nationella myndigheter att stärka sitt arbete med regional tillväxt.

 • Rapport om Östersjöstrategin visar på konkreta resultat

  2014-05-30

  I en rapport om styrningen av makroregionala strategier av EU-kommissionen visar Östersjöstrategin på konkreta resultat, men också på svårigheter för genomförandet av strategin.

 • Samarbetsprogrammet Nord väntas få 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020

  2014-05-28

  Nord-programmet, som omfattar delar av Sverige, Norge och Finland, förväntas erhålla 698 miljoner kronor under programperioden 2014-2020, medel som ska främja olika tillväxtåtgärder.

 • Hur kommer EU:s budget till nytta i din region?

  2014-05-21

  På initiativ av EU-kommissionen i samarbete med Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket har webbplatsen ”EU nära dig” lanserats. Webbplatsen är interaktiv och har fokus på hur EU:s budget bidrar till att finansiera olika projekt i Sverige.

 • Samverkan smarta städer i norr

  2014-05-14

  Delta i en enkät om intresse för partnerskap om smarta städer och samhällen i norr. Syftet med partnerskapet är att finna innovativa lösningar på olika samhällsproblem genom samarbete mellan olika aktörer, både offentliga och privata, samt mellan olika geografiska områden.

 • Se hur sammanhållningspolitiken påverkar Sverige

  2014-05-12

  I ett faktablad från EU-kommissonen kan du kortfattat få information om vilka ekonomiska prioriteringar som sker i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014-2020 samt läsa vilka övergripande resultat som politiken haft i Sverige under föregående programperiod 2007-2013.

 • Samråd om Europa 2020-strategin

  2014-05-07

  Europeiska har öppnat ett samråd om Europa 2020-strategin. Syftet med samrådet är att få in synpunkter på vad som fungerar bra och dåligt, dra lärdormar av strategins första fyra år och säkerställa att strategin är effektiv för tillväxt och sysselsättning.

 • Workshop i Rovaniemi – Smart specialisering i glesbefolkade områden

  2014-05-06

  Den 17-18 juni anordnas en workshop i Rovaniemi, Finland, med fokus på smart specialisering i glesbefolkade områden. Workshopen arrangeras av Plattformen för smart specialisering (S3) tillsammans med den finska Lapplandsregionen i samverkan också inom ramen för NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated Areas). Även representanter från region Västerbotten kommer att vara på plats.

Prenumerera på Nyheter via RSS