Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Nationellt regionalfondsprogram kompletterar de åtta regionala programmen

  2014-04-08

  Från och med programperioden 2014-2020 kompletteras de åtta regionala strukturfondsprogrammen med ett nationellt program som ska stärka sysselsättning och tillväxt. Förslaget kommer nu att granskas av EU-kommissionen och beslut om godkännande kommer att tas hösten 2014.

 • Regeringen förstärker budgeten för Landsbygdsprogrammet

  2014-04-04

  Regeringen meddelande den 27 mars att 2,8 miljoner kronor kommer att skjutas till det tidigare svenska medfinansieringsbeloppet i Landsbygdsprogrammet. Syftet är att pengarna ska främja bredbandsutbyggnad och ge stöd till lokal service, till exempel landhandlare och bensinmackar.

 • Regeringen backar upp de regionala strukturfondsprogrammen

  2014-04-02

  Sveriges regering har nu beslutat om de åtta regionalfondsprogrammen som tagits fram på lokal och regional nivå, samt ett nationellt regionalfondsprogram. Programmen innehåller mål och prioriteringar för att europeiska struktur- och investeringsfonder ska bidra till konkreta resultat på lokal, regional och nationell nivå i Sverige.

 • Arktisk strategi med fokus på regionalt samarbete antogs i Europaparlamentet

  2014-03-26

  Europaparlamentet vill se ett fokus på socioekonomiska frågor och miljöfrågor i den Arktiska strategin, samt att prioriteringar för Arktis integreras i Europa 2020-strategin.

 • Regionalt och lokalt perspektiv behövs för att genomföra Europa 2020-strategin

  2014-03-24

  Med anledning av EU-kommissionens pågående förberedelser av en översyn av Europa 2020-strategin har Regionkommittén presenterat sina synpunkter på det pågående arbetet med stategin med syfte att stärka lokala och regionala myndigheter roll.

 • Hur påverkar Europaparlamentsvalet din kommun?

  2014-03-14

  Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. På SKL:s webbplats finns samlad information om hur valet påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

 • Tyck till om samarbetsprogrammet för territoriell utveckling

  2014-03-12

  Fram till den 2 april 2014 kan lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer lämna synpunkter på ESPON:s 2020 Cooperation Programme. Samarbetsprogrammet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att främja samarbete och studier på området territoriell utveckling.

 • Nytt inom EU från SKL

  2014-03-05

  Nytt inom EU från SKL finns nu att läsa! Här hittar du information om vad som hänt inom EU:s institutioner som påverkar kommuner, landsting och regioner. Ökad ekonomisk tillväxt, klimatmål och tobaksvarudirektiv är några av ämnena på agendan.

 • Vårens upplaga av ”På gång inom EU” finns på webben nu!

  2014-02-27

  Vad händer i EU nu som påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige? Med hjälp av experter och handläggare på olika avdelningar inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan du uppdatera dig om detta genom att ta del av senaste numret av ”På gång inom EU”.

 • North Sweden EU-Forum

  2014-02-26

  North Sweden bjuder in till fyra North Sweden EU-forum, två i Norrbotten och två i Västerbotten under våren 2014 i samband med den nya programperioden.

Prenumerera på Nyheter via RSS