Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Tyck till om samarbetsprogrammet för territoriell utveckling

  2014-03-12

  Fram till den 2 april 2014 kan lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer lämna synpunkter på ESPON:s 2020 Cooperation Programme. Samarbetsprogrammet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att främja samarbete och studier på området territoriell utveckling.

 • Nytt inom EU från SKL

  2014-03-05

  Nytt inom EU från SKL finns nu att läsa! Här hittar du information om vad som hänt inom EU:s institutioner som påverkar kommuner, landsting och regioner. Ökad ekonomisk tillväxt, klimatmål och tobaksvarudirektiv är några av ämnena på agendan.

 • Vårens upplaga av ”På gång inom EU” finns på webben nu!

  2014-02-27

  Vad händer i EU nu som påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige? Med hjälp av experter och handläggare på olika avdelningar inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) kan du uppdatera dig om detta genom att ta del av senaste numret av ”På gång inom EU”.

 • North Sweden EU-Forum

  2014-02-26

  North Sweden bjuder in till fyra North Sweden EU-forum, två i Norrbotten och två i Västerbotten under våren 2014 i samband med den nya programperioden.

 • Go creative - Go Baltic

  2014-02-26

  North Sweden anordnar tillsammans med informal Baltic Sea Group och Nordiska Ministerrådet ett seminarium och projektcafé den 3:e april med tema kultur och kreativa näringar.

 • Delta i Regionkommittéens samråd om genomförandet av EU:s budget

  2014-02-24

  Från den 20 februari och fram till den 7 mars finns möjlighet för regionala och lokala myndigheter i EU:s medlemsländer att lämna synpunkter på genomförandet av EU:s budget. Regionkommittén kommer att ha synpunkterna i åtanke vid granskning av användandet av EU-medel.

 • Svenska ministrar vill använda medel från regionalfonden till bredband

  2014-02-18

  Näringsminister Annie Lööf och it- och energiminister Anna-Karin Hatt bedömer att Sverige har behov av att använda regionalfondsmedel till investeringar i bredband, i enlighet med de önskemål som finns från bland annat Europaforum Norra Sverige som North Sweden arbetat för på EU-nivå

 • Har din kommun eller region de mest framåtblickande visionerna?

  2014-02-10

  Regionkommittén lanserar nu utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner 2015 för regioner som skapar ett bra företagarklimat.

 • Diskutera regioners roll i social inkludering i Stockholm

  2014-02-07

  Lär dig av andras erfarenheter – hur skapar urbana regioner social inkludering?

 • Hur påverkar ekonomiska reformer sammanhållningspolitiken?

  2014-02-06

  Regionkommittén har undersökt hur reformer inom monetär- och skattepolitik samt finanssektorn kan komma att påverka sammanhållningspolitiken, däribland den regionala utvecklingsfonden.

Prenumerera på Nyheter via RSS