Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • EU-allians för fortsatt stark sammanhållningspolitik

  2017-10-17

  Åtta månader innan EU-kommissionen släpper sitt budgetförslag post 2020 presenterade Regionkommittén (CoR) under European Week for Regions and Cities (EWRC) en sammanhållningspolitisk allians. I sviter av Brexit har diskussionen gått hur samanhållningspolitikens budget kommer att se ut och nu hoppas Regionkommittén kunna ena aktörer i en gemensam allians för en fortsatt stark sammanhållningspolitik inom EU.

 • EU-kommissionens 7:e rapport om sammanhållningspolitiken

  2017-10-17

  Var tredje år publicerar EU-kommissionen en rapport där de redogör för regionernas tillstånd. I rapporten presenteras hur de olika regionerna har det inom ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I den 7e rapporten som presenteras nu redogör EU-kommissionen hur de ser på sammanhållningspolitiken inför kommande programperiod post 2020.

 • EU-kommissionen satsar regionalt på Smart Specialisering

  2017-10-04

  EU-kommissionen vill verka för att EU:s regioner ska klara av den ekonomiska konkurrens som globaliseringen och en större marknad medför, detta genom att bygga upp motståndskraftiga ekonomier. Smart Specialisering är ett sätt att få regionerna att stå konkurrenskraftiga på den globala arenan genom att investera i områden där de har konkurrensfördelar, något kommissionen vill hjälpa regionerna med.

 • SKL rapport – På gång inom EU hösten 2017

  2017-10-04

  Två gånger om året publicerar SKL en rapport över vad som är på gång inom EU. Nyligen kom höstens upplaga ut och den sammanfattar åtta prioriterade frågor för SKL att arbeta med under 2017.

 • State of Play: Matchen om framtidens regionalpolitik igång

  2017-10-03

  Den 26-27 juni anordnade EU-kommissionen det sjunde sammanhållningsforumet, 7th Cohesion Forum, i syfte att diskutera framtidens regionalpolitik i EU inför nästa programperiod från 2021 och framåt, ”Post-2020”. Enligt reglementet skall EU-kommissionen senast vid årsskiftet lägga fram sitt förslag till långtidsbudgeten för nästa programperiod, men som konstaterats i tidigare ”State of Play” så är det mycket som ännu är oklart, ett antal slitningar mellan länderna och inte minst diskussionen om Storbritanniens utträde ur EU, ”Brexit”, vilket gör att det inte blir så. I det tal om ”State of the Union” som EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, höll i Europaparlamentet i början av september slogs det fast att budgeten nu kommer i maj.

 • Anmäl till NSPA under europeiska veckan för regioner och städer

  2017-07-25

  I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder NSPA in till en debatt 11 oktober om ”Boosting smart innovation in remote regions for all of Europé” med Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och Skottland. Välkomna!

 • Delta i enkät om EU:s Östersjöstrategin

  2017-07-12

  EU-kommissionen har inlett en enkätstudie om makroregionala strategier och deras kopplingar till sammanhållningspolitiken.

 • EU Cohesion Forum lyfter fram norra Sverige

  2017-06-28

  Den 26-27 juni anordnade EU-kommissionen det sjunde sammanhållningsforumet, i syfte att diskutera framtidens regionalpolitik i EU ”Post-2020”.

 • State of Play: Sammanhållningspolitikens återkomst

  2017-06-14

  Även om EU:s sammanhållningspolitik är ifrågasatt från många håll, så rör saker på sig. Mikael Janson försöker ge ett svep över den något spretiga debatten i EU.

 • Smart Specialisering 2.0

  2017-06-02

  EU-kommissionen anordnade den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors med syfte att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling.

Prenumerera på Nyheter via RSS