Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • State of Play: Matchen om framtidens regionalpolitik igång

  2017-10-03

  Den 26-27 juni anordnade EU-kommissionen det sjunde sammanhållningsforumet, 7th Cohesion Forum, i syfte att diskutera framtidens regionalpolitik i EU inför nästa programperiod från 2021 och framåt, ”Post-2020”. Enligt reglementet skall EU-kommissionen senast vid årsskiftet lägga fram sitt förslag till långtidsbudgeten för nästa programperiod, men som konstaterats i tidigare ”State of Play” så är det mycket som ännu är oklart, ett antal slitningar mellan länderna och inte minst diskussionen om Storbritanniens utträde ur EU, ”Brexit”, vilket gör att det inte blir så. I det tal om ”State of the Union” som EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, höll i Europaparlamentet i början av september slogs det fast att budgeten nu kommer i maj.

 • Anmäl till NSPA under europeiska veckan för regioner och städer

  2017-07-25

  I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder NSPA in till en debatt 11 oktober om ”Boosting smart innovation in remote regions for all of Europé” med Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och Skottland. Välkomna!

 • Delta i enkät om EU:s Östersjöstrategin

  2017-07-12

  EU-kommissionen har inlett en enkätstudie om makroregionala strategier och deras kopplingar till sammanhållningspolitiken.

 • EU Cohesion Forum lyfter fram norra Sverige

  2017-06-28

  Den 26-27 juni anordnade EU-kommissionen det sjunde sammanhållningsforumet, i syfte att diskutera framtidens regionalpolitik i EU ”Post-2020”.

 • State of Play: Sammanhållningspolitikens återkomst

  2017-06-14

  Även om EU:s sammanhållningspolitik är ifrågasatt från många håll, så rör saker på sig. Mikael Janson försöker ge ett svep över den något spretiga debatten i EU.

 • Smart Specialisering 2.0

  2017-06-02

  EU-kommissionen anordnade den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors med syfte att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling.

 • 7 miljarder kronor till Svensk forskning och innovation

  2017-05-31

  De svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ligger i framkant. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Övre Norrland ligger väl till men långt efter storstadsregionerna.

 • State of Play: EU, staterna och regionerna - Tvåsamhet eller treenighet?!

  2017-05-31

  Medan EU-länderna stångats ganska ordentligt och ett land rentav är på väg att lämna EU, så har regionerna fortsatt att arbeta på och med stöd av EU:s medel skapa utveckling, hitta samverkan och gemensamma lösningar även på europeisk nivå, att helt enkelt i vardagen göra det som EU handlar om: samverkan, utbyte och utveckling. Osäkerheten om vart EU är på väg skapar nu också osäkerhet om regionernas roll för framtiden, inklusive därmed hela EU:s regionalpolitik.

 • Regioner reflekterar över Europas framtid

  2017-05-31

  EU:s existens är inte lika självklar som den var tidigare. Denna ängslighet ligger även till grund för EU-kommissionens vitbok; ”5 scenarios för EU:s framtid” som släpptes i mars i år. Framtidsdebatten har nu tagit fart och flera aktörer delar med sig av sina ställningstaganden om EU:s framtida samarbete.

 • Sammanhållningspolitiken efter 2020

  2017-05-09

  I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till EU:s nästa programperiods långtidsbudget 2020. Under den nuvarande perioden 2014 – 2020 har medel till sammanhållningspolitiken utgjort en tredjedel av budgeten, vilket kan komma att förändras efter 2020.

Prenumerera på Nyheter via RSS