Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Smart Specialisering 2.0

  2017-06-02

  EU-kommissionen anordnade den stora konferensen Smart Region 2.0 i Helsingfors med syfte att ta tempen på arbetet med det som kallas smart specialisering för regional utveckling.

 • 7 miljarder kronor till Svensk forskning och innovation

  2017-05-31

  De svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ligger i framkant. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Övre Norrland ligger väl till men långt efter storstadsregionerna.

 • State of Play: EU, staterna och regionerna - Tvåsamhet eller treenighet?!

  2017-05-31

  Medan EU-länderna stångats ganska ordentligt och ett land rentav är på väg att lämna EU, så har regionerna fortsatt att arbeta på och med stöd av EU:s medel skapa utveckling, hitta samverkan och gemensamma lösningar även på europeisk nivå, att helt enkelt i vardagen göra det som EU handlar om: samverkan, utbyte och utveckling. Osäkerheten om vart EU är på väg skapar nu också osäkerhet om regionernas roll för framtiden, inklusive därmed hela EU:s regionalpolitik.

 • Regioner reflekterar över Europas framtid

  2017-05-31

  EU:s existens är inte lika självklar som den var tidigare. Denna ängslighet ligger även till grund för EU-kommissionens vitbok; ”5 scenarios för EU:s framtid” som släpptes i mars i år. Framtidsdebatten har nu tagit fart och flera aktörer delar med sig av sina ställningstaganden om EU:s framtida samarbete.

 • Sammanhållningspolitiken efter 2020

  2017-05-09

  I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till EU:s nästa programperiods långtidsbudget 2020. Under den nuvarande perioden 2014 – 2020 har medel till sammanhållningspolitiken utgjort en tredjedel av budgeten, vilket kan komma att förändras efter 2020.

 • Arktiska forskningsprioriteringar

  2017-04-26

  Nu inleds ett öppet samråd om hur klimatförändringar påverkar de arktiska regionerna och hur forsknin-gen kan bidra med lösningar. Gör din röst hörd och svara senast 2 juni.

 • Nytt numer av Panorama – senaste inom regionalpolitiken i EU

  2017-04-11

  Bulgarien och Rumänien firar 10 år i EU och i Panoramas senaste nummer uppmärksammas detta med ett fördjupande reportage. Dessutom kan du läsa om makroregionala strategiers bidrag till EU, intervju med Maltas Statssekreterare för EU-ordförandeskapet 2017, en artikel om nya rationaliserade bedömningen för större projekt samt information om hur Polen gör det mesta av de investeringsmöjligheter som tillhandahålls av EU-medel.

 • Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

  2017-04-10

  För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

 • Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts

  2017-03-27

  Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

 • Europaparlamentets utskott röstade om Arktis

  2017-02-01

  Den 31 januari röstade utskotten för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet respektive utskottet för Utrikesfrågor i Europaparlamentet gemensamt igenom en resolution, som säger att EU ska stärka samarbetet inom den Arktiska regionen. EU-finansieringen för våra regioner erkänns i sammanhanget som viktiga för regionens utveckling.

Prenumerera på Nyheter via RSS