Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts

  2017-03-27

  Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

 • Europaparlamentets utskott röstade om Arktis

  2017-02-01

  Den 31 januari röstade utskotten för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet respektive utskottet för Utrikesfrågor i Europaparlamentet gemensamt igenom en resolution, som säger att EU ska stärka samarbetet inom den Arktiska regionen. EU-finansieringen för våra regioner erkänns i sammanhanget som viktiga för regionens utveckling.

 • Välkommen till lanseringen av OECD-studien över nordligaste Europa

  2017-02-01

  Den 13 mars presenteras den unika studien över Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som utförts av OECD. Det sker i form av ett seminarium i Bryssel. Studien över NSPA visar på de utmaningar och möjligheter som det nordligaste Europa har att hantera, med såväl behov av stöd från, som till gagn för länderna – Sverige, Finland och Norge – samt hela EU. Påföljande dag, 14 mars, fortsätter diskussionerna med ett NSPA ”OECD-Forum”. Anmäl dig senast 24/2.

 • SKL har satt upp 8 prioriterade EU-frågor för 2017

  2017-01-18

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lagt fram förslag på prioriterade EU-frågor för år 2017. De vill bland annat se en hållbar asylpolitik, bättre balans mellan arbete och privatliv för familjer, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och en kraftfull sammanhållningspolitik efter 2020.

 • Vinterns nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

  2017-01-18

  I vinterns nummer av Panorama – ”EU contribution strengthens UN global urban agenda” uppmärksammas bland annat EU-kommissionären Corina Cretu, med ansvar för regional utveckling, som sammanfattar 2016 års bedrifter och tittar framåt mot 2017 års utmaningar. Även EU:s strategi för Östersjöregionen uppmärksammas och huvudreportaget tittar på EU:s deltagande i Habitat lll konferensen i Quito, Ecuador, där EU kunnat utbyta erfarenheter från hela världen när det kommer till hållbar stadsutveckling.

 • SKL och EU:s framtida sammanhållningspolitik

  2017-01-10

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i slutet av år 2016 ett yttrande om EU:s framtida regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, till EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. SKL lyfter att sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa samt vikten av detta i den europeiska integrationsprocessen.

 • OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

  2016-12-14

  I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som gjort på NSPA. I samband med beslutsmötet i Paris anordnades ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

 • Studie: Partnerskapsprincipen och flernivåstyre i ESIF

  2016-11-15

  På uppdrag av EU-kommissionen har Sweco, Spatial Foresight och Nordregio tagit fram en studie vars syfte är att granska implementeringen av partnerskapsprincipen och flernivåstyre inom arbete finansierat av EU:s struktur- och investeringsfonder (ESIF/ESI-Fonderna).

 • NSPA-seminarium på EWRC

  2016-10-20

  Den 11 oktober anordnade nätverket NSPA och skotska Highlands and Islands, med North Sweden som huvudpartner, ett fullsatt seminarium inom ramen för EWRC i Bryssel.

 • Arktiskt frukostmöte

  2016-10-19

  Den 19 oktober anordnade nätverket NSPA ett frukostmöte i Europaparlamentet om EU:s arktiska policy och den resolution som parlamentet arbetar med att ta fram.

Prenumerera på Nyheter via RSS