Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

  2016-12-14

  I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som gjort på NSPA. I samband med beslutsmötet i Paris anordnades ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

 • Studie: Partnerskapsprincipen och flernivåstyre i ESIF

  2016-11-15

  På uppdrag av EU-kommissionen har Sweco, Spatial Foresight och Nordregio tagit fram en studie vars syfte är att granska implementeringen av partnerskapsprincipen och flernivåstyre inom arbete finansierat av EU:s struktur- och investeringsfonder (ESIF/ESI-Fonderna).

 • NSPA-seminarium på EWRC

  2016-10-20

  Den 11 oktober anordnade nätverket NSPA och skotska Highlands and Islands, med North Sweden som huvudpartner, ett fullsatt seminarium inom ramen för EWRC i Bryssel.

 • Arktiskt frukostmöte

  2016-10-19

  Den 19 oktober anordnade nätverket NSPA ett frukostmöte i Europaparlamentet om EU:s arktiska policy och den resolution som parlamentet arbetar med att ta fram.

 • Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

  2016-10-19

  EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

 • North Sweden med i Nationell dialog om EU:s Regionalpolitik

  2016-10-05

  SKL anordnade en nationell dialogkonferens om framtidens sammanhållningspolitik. Syftet var att samla de svenska aktörerna i samtal om EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

  2016-09-21

  Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

 • Halvtidsöversyn av EU:s budget

  2016-09-21

  Den 14 september, i samband med att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga tal om ”State of the Union”, presenterade EU-kommissionen sin halvtidsöversyn av innevarande budgetperiod 2014-2020 med omfattande förslag på revideringar av gällande lagar och regler.

 • Nytt nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

  2016-09-14

  Nu kan du läsa det senaste numret av Panorama.

 • Anmäl dig till NSPA under EWRC

  2016-07-11

  Registreringen är nu öppen för europeiska veckan för regioner och städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. Anmäl dig!

Prenumerera på Nyheter via RSS