Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • ”State of Play” om EU:s framtida regionalpolitik

  2016-05-11

  Kriserna i EU tycks avlösa varandra. Det sätter även press på budgeten för EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Det finns en kritik mot den, delvis rättmätig, delvis byggd på myter. Att det blir framtida förändringar är det enda som är säkert. Mikael Janson försöker i anslutning till Europadagen 9 maj ge ett bredare perspektiv på sammanhållningspolitikens värde för hela EU och inte minst Sveriges regioner.

 • Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

  2016-05-10

  Dokumentationen från årets SVEREG-konferens, som anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor, finns nu publicerat på SKL:s hemsida.

 • Regional kraftsamling i Bryssel

  2016-04-27

  På konferensen "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut" 19-20 maj, samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling.

 • Ny EU-politik för Arktis

  2016-04-27

  Den 27 april presenterade EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och EU-kommissionären Karmenu Vella EU-kommissionens politik för Arktis.

 • Utställare till Smart Regions konferens efterlyses

  2016-04-26

  Smart Regions konferens som äger rum i Bryssel den 1-2 juni 2016, kommer att belysa regioners viktiga roll i att utveckla nya tillväxtdynamiker för Europa.

 • Regionkommitténs plenarsession den 6-7 april

  2016-04-19

  Den 6-7 april genomfördes regionkommitténs 117:e plenarsession på plats i Bryssel. Kommitténs 350 ledamöter möttes på Europaparlamentet för att diskutera aktuella frågor för den lokala och regionala nivån.

 • SoP om EU:s regionalpolitik

  2016-04-13

  Ta del av Mikael Jansons fjärde ”State of Play” i serien om sammanhållningspolitiken 2021—2027.

 • Ta del av vårens nummer av ”Panorama”

  2016-04-11

  Nya vårnummer av ”Panorama” finns ute nu. Tidskriften ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis och riktar sig till de som på olika sätt arbetar med regional utveckling.

 • EU:s framtida regionalpolitik - Del 3

  2016-03-16

  Del 3 av Mikael Jansons artikelserie ”State of Play” om EU:s framtida regionalpolitik.

 • Europaparlamentariker från norra Sverige byter till regionala utskottet

  2016-03-08

  De två socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet, Anna Hedh och Jens Nilsson, har bytt utskott med varandra. Bytet berör det regionala utskottet och utskottet för den inre marknaden.

Prenumerera på Nyheter via RSS