Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Arktisk policy antagen av rådet

  2016-07-06

  EU:s utrikesministrar enades den 20 juni om en gemensam EU-policy för Arktis. Det fördes ett tydligare fokus på regional utveckling och regionerna inbjuds nu till ett Arktisk Forum i EU.

 • "State of Play" om EU:s framtida regionalpolitik - Del 6

  2016-06-23

  I vårens sjätte och sista ”State of Play” om EU:s framtida sammanhållningspolitik, redogör Mikael Janson för några av de huvudfrågor som nu är uppe för diskussion och för vilka svar som blir, i hög grad avgör hur det blir med EU:s regionalpolitik i kommande programperiod från 2021 och framåt.

 • Övre Norrland får 142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

  2016-06-21

  Den 15 juni sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Totalt 22 utvecklingsprojekt beviljades cirka 142 miljoner kronor.

 • EU:s Urbana Agenda ska intensifiera medlemsländerna stadsutveckling

  2016-06-08

  Överenskommelsen om Amsterdamdeklarationen som antogs av EU:s ministrar i Amsterdam den 30 maj väntas resultera i framsteg gällande hanteringen av viktiga utmaningar.

 • Arktiskt Seminarium

  2016-06-07

  Den 2 juni anordnade European External Action Service (EEAS) ett seminarium för att diskutera EU:s nya politik för den arktiska regionen.

 • Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

  2016-05-24

  Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland.

 • Möte med Corina Crețu och regionala representanter i Bryssel

  2016-05-20

  Kommissionären för regionalpolitik Corina Crețu var med på ett möte med representanter från regionala kontor i Bryssel den 17 maj. Under sammanträdet diskuterades tre ämnen, migration, den urbana agendan och förenkling för mottagare av EU-medel.

 • ”State of Play” om EU:s framtida regionalpolitik

  2016-05-11

  Kriserna i EU tycks avlösa varandra. Det sätter även press på budgeten för EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Det finns en kritik mot den, delvis rättmätig, delvis byggd på myter. Att det blir framtida förändringar är det enda som är säkert. Mikael Janson försöker i anslutning till Europadagen 9 maj ge ett bredare perspektiv på sammanhållningspolitikens värde för hela EU och inte minst Sveriges regioner.

 • Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

  2016-05-10

  Dokumentationen från årets SVEREG-konferens, som anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor, finns nu publicerat på SKL:s hemsida.

 • Regional kraftsamling i Bryssel

  2016-04-27

  På konferensen "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut" 19-20 maj, samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling.

Prenumerera på Nyheter via RSS