Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Resultaten av EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013

  2016-10-19

  EU-kommissionen har publicerat en oberoende utvärdering av europeiska regionala utvecklingsfonden samt sammanhållningsfonden som utgör en del av sammanhållningspolitiken. Utvärderingen visar på att sammanhållningspolitikens investeringar har haft positiv påverkan på skapandet av jobb, motverkandet av regionala klyftor samt en ökad bruttonationalprodukt (BNP).

 • North Sweden med i Nationell dialog om EU:s Regionalpolitik

  2016-10-05

  SKL anordnade en nationell dialogkonferens om framtidens sammanhållningspolitik. Syftet var att samla de svenska aktörerna i samtal om EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

  2016-09-21

  Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

 • Halvtidsöversyn av EU:s budget

  2016-09-21

  Den 14 september, i samband med att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga tal om ”State of the Union”, presenterade EU-kommissionen sin halvtidsöversyn av innevarande budgetperiod 2014-2020 med omfattande förslag på revideringar av gällande lagar och regler.

 • Nytt nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

  2016-09-14

  Nu kan du läsa det senaste numret av Panorama.

 • Anmäl dig till NSPA under EWRC

  2016-07-11

  Registreringen är nu öppen för europeiska veckan för regioner och städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. Anmäl dig!

 • Arktisk policy antagen av rådet

  2016-07-06

  EU:s utrikesministrar enades den 20 juni om en gemensam EU-policy för Arktis. Det fördes ett tydligare fokus på regional utveckling och regionerna inbjuds nu till ett Arktisk Forum i EU.

 • "State of Play" om EU:s framtida regionalpolitik - Del 6

  2016-06-23

  I vårens sjätte och sista ”State of Play” om EU:s framtida sammanhållningspolitik, redogör Mikael Janson för några av de huvudfrågor som nu är uppe för diskussion och för vilka svar som blir, i hög grad avgör hur det blir med EU:s regionalpolitik i kommande programperiod från 2021 och framåt.

 • Övre Norrland får 142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

  2016-06-21

  Den 15 juni sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Totalt 22 utvecklingsprojekt beviljades cirka 142 miljoner kronor.

 • EU:s Urbana Agenda ska intensifiera medlemsländerna stadsutveckling

  2016-06-08

  Överenskommelsen om Amsterdamdeklarationen som antogs av EU:s ministrar i Amsterdam den 30 maj väntas resultera i framsteg gällande hanteringen av viktiga utmaningar.

Prenumerera på Nyheter via RSS