Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

  2016-09-21

  Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

 • Halvtidsöversyn av EU:s budget

  2016-09-21

  Den 14 september, i samband med att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga tal om ”State of the Union”, presenterade EU-kommissionen sin halvtidsöversyn av innevarande budgetperiod 2014-2020 med omfattande förslag på revideringar av gällande lagar och regler.

 • Nytt nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

  2016-09-14

  Nu kan du läsa det senaste numret av Panorama.

 • Anmäl dig till NSPA under EWRC

  2016-07-11

  Registreringen är nu öppen för europeiska veckan för regioner och städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. Anmäl dig!

 • Arktisk policy antagen av rådet

  2016-07-06

  EU:s utrikesministrar enades den 20 juni om en gemensam EU-policy för Arktis. Det fördes ett tydligare fokus på regional utveckling och regionerna inbjuds nu till ett Arktisk Forum i EU.

 • "State of Play" om EU:s framtida regionalpolitik - Del 6

  2016-06-23

  I vårens sjätte och sista ”State of Play” om EU:s framtida sammanhållningspolitik, redogör Mikael Janson för några av de huvudfrågor som nu är uppe för diskussion och för vilka svar som blir, i hög grad avgör hur det blir med EU:s regionalpolitik i kommande programperiod från 2021 och framåt.

 • Övre Norrland får 142 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt

  2016-06-21

  Den 15 juni sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Totalt 22 utvecklingsprojekt beviljades cirka 142 miljoner kronor.

 • EU:s Urbana Agenda ska intensifiera medlemsländerna stadsutveckling

  2016-06-08

  Överenskommelsen om Amsterdamdeklarationen som antogs av EU:s ministrar i Amsterdam den 30 maj väntas resultera i framsteg gällande hanteringen av viktiga utmaningar.

 • Arktiskt Seminarium

  2016-06-07

  Den 2 juni anordnade European External Action Service (EEAS) ett seminarium för att diskutera EU:s nya politik för den arktiska regionen.

 • Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

  2016-05-24

  Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland.

Prenumerera på Nyheter via RSS