Nyheter på området

Här finner du nyheter om regionalpolitik.

Nyheter på området

 • Arktiskt Seminarium

  2016-06-07

  Den 2 juni anordnade European External Action Service (EEAS) ett seminarium för att diskutera EU:s nya politik för den arktiska regionen.

 • Vilka insatser stödjer ERUF i Övre Norrland?

  2016-05-24

  Den 29 april publicerade Tillväxtverket ett informationsblad om vilka insatser som kan stödjas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland.

 • Möte med Corina Crețu och regionala representanter i Bryssel

  2016-05-20

  Kommissionären för regionalpolitik Corina Crețu var med på ett möte med representanter från regionala kontor i Bryssel den 17 maj. Under sammanträdet diskuterades tre ämnen, migration, den urbana agendan och förenkling för mottagare av EU-medel.

 • ”State of Play” om EU:s framtida regionalpolitik

  2016-05-11

  Kriserna i EU tycks avlösa varandra. Det sätter även press på budgeten för EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Det finns en kritik mot den, delvis rättmätig, delvis byggd på myter. Att det blir framtida förändringar är det enda som är säkert. Mikael Janson försöker i anslutning till Europadagen 9 maj ge ett bredare perspektiv på sammanhållningspolitikens värde för hela EU och inte minst Sveriges regioner.

 • Dokumentationen från SVEREG-konferensen är nu publicerad

  2016-05-10

  Dokumentationen från årets SVEREG-konferens, som anordnades den 19-20 april i Bryssel av North Sweden, tillsammans med nätverket Svereg, de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s Brysselkontor, finns nu publicerat på SKL:s hemsida.

 • Regional kraftsamling i Bryssel

  2016-04-27

  På konferensen "Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut" 19-20 maj, samlades 100 ledande politiker och tjänstemän med ansvar för regional utveckling.

 • Ny EU-politik för Arktis

  2016-04-27

  Den 27 april presenterade EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och EU-kommissionären Karmenu Vella EU-kommissionens politik för Arktis.

 • Utställare till Smart Regions konferens efterlyses

  2016-04-26

  Smart Regions konferens som äger rum i Bryssel den 1-2 juni 2016, kommer att belysa regioners viktiga roll i att utveckla nya tillväxtdynamiker för Europa.

 • Regionkommitténs plenarsession den 6-7 april

  2016-04-19

  Den 6-7 april genomfördes regionkommitténs 117:e plenarsession på plats i Bryssel. Kommitténs 350 ledamöter möttes på Europaparlamentet för att diskutera aktuella frågor för den lokala och regionala nivån.

 • SoP om EU:s regionalpolitik

  2016-04-13

  Ta del av Mikael Jansons fjärde ”State of Play” i serien om sammanhållningspolitiken 2021—2027.

Prenumerera på Nyheter via RSS