7 miljarder kronor till Svensk forskning och innovation

2017-05-31

De svenska deltagarna i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, ligger i framkant. De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fram till och med februari har 430 svenska organisationer deltagit i Horisont 2020. Tillsammans har de beviljats 7 miljarder kronor i finansiering till olika forsknings- och innovationprojekt. I de första utlysningarna i Horisont 2020 deltog över 300 svenska organisationer. Av de som nu tillkommit är en stor del företag som deltar i SME-instrumentet.

Svenska styrkor

Statistiken visar att det går bäst för Sverige inom ramen för programmet ”Framtida och ny teknik” där 5,2 procent av beviljade medel gick till svenska organisationer. Även inom områdena ”Hälsa”, ”Transport” och ”Bioekonomi” är svenska organisationer konkurrenskraftiga. I delprogrammet för ”Industriellt ledarskap” utmärker sig Sverige med ett högt deltagande inom ”Nanoteknik, avancerade material, bioteknik, produktion och processteknik”.

Det svenska näringslivet, inklusive små och medelstora företag, är den grupp som deltagit i störst utsträckning i delprogrammen ”Industriellt ledarskap” och ”Samhälleliga utmaningar”. Bland de främsta deltagande näringslivsorganisationerna återfinns: Ericsson, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, AstraZeneca och ABB. Det svenska deltagandet är också konkurrenskraftigt i SME-instrumentet som riktar sig till enskilda innovativa små och medelstora företag.

Störst deltagande finns i storstadsregionerna; Stockholms, Västra Götalands och Skånes län samt Uppsala och Östergötland. Även om det är ett stort hopp i tilldelning av forskningsmedel jämfört med universitetsorterna i de sex främsta regionerna, så ligger Norrbotten följt av Västerbotten relativt väl till mot övriga svenska regioner på sjätte respektive sjunde plats i en länsjämförelse. 

I höst öppnar de sista utlysningarna av Horisont 2020 och inför de tre sista åren av programmet återstår drygt 30 miljarder euro av den totala budgeten.

Horizon 2020
Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Företaget Vinnova sammanställer varje år en årsbok med statistik hur det går för det svenska deltagandet i programmet. Senaste data kommer från EU-kommissionen från februari 2017.

Läs mer om statistiken här

Läs mer om Horizon 2020 här

/Sanna Schumacher

 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS