Arktiska forskningsprioriteringar

2017-04-26

Arktis är ett område som drabbas av stora klimatförändringar, vilket innebär både ekonomisk potential för nya verksamheter, men även allvarliga utmaningar för miljön. EU-PolarNet, världens största konsortium inom polarforskning, inleder ett öppet samråd om hur dessa förändringar påverkar invånarna i de arktiska regionerna och hur forskningen kan bidra med kunskap och lösningar. Gör din röst hörd och skicka in ditt svar senast 2 juni.

arcticmap

Det är en unik möjlighet som erbjuds regionerna i norra Europa. Vill du vara med och påverka forskningsplaneringen i de arktiska länderna i Europa, delta i en kort enkät och dela med dig av din åsikt. Enkäten ger dig en chans att framföra hur du ser på kommande utmaningar och möjligheter i Arktis (framför allt i de områdena som du bor och arbetar i), som framtida forskningsprojekt kan hjälpa till att lösa. Enkäten är helt anonym och svaren kommer senare att sammanfattas av EU-PolarNet och presenteras till den Europeiska Kommissionen med ett förslag för vilka teman som behöver undersökas vidare på det beslutande och politiska planet.

Enkäten består av några demografiska frågor, som till exempel i vilket land du bor och vilken yrkesgrupp du tillhör samt en huvudfråga:

Vilka ämnen är de viktigaste i samband med ditt vardagsliv och/eller jobb inom Arktis, speciellt inom din region, som forskningen bör lösa i framtiden?

Kategorisera ditt svar under ett av dessa fem teman:

• Människor och sociala frågor

• Klimat och kryosfären (såsom havsis, glaciärer, istäcke och permafrost)

• Varaktiga resurser och mänsklig inverkan (såsom fiske, oljeutvinning och gruvarbete)

• Polar biologi, ekologi och biodiversitet 

• Nya teknologier

Mer information om samrådet samt om hur du skickar in ditt bidrag finns här. Enkäten är på engelska, men du kan välja att få den översatt och svara på svenska, om du föredrar det. Svara senast den 2 juni. 

 

EUPolarNet_logo2

Om EU-PolarNet

EU-PolarNet är ett EU finansierat projekt som hjälper Europeiska Kommissionen med att peka ut viktiga utmaningar i Arktis och Antarktis. Projektets ändamål är att förbinda forskningen med samhället. EU-PolarNet siktar mot att utveckla forskningsprojekt och partnerskap, som tar itu med viktiga frågor angående förändringarna i polarregionerna. Resultaten av deras forskning kommer att upplysa den politiska verksamheten angående den globala klimatförändringen.

 

Besök EU-PolarNets hemsida för att få veta mer.

Här kan du även hitta en sammanställning av samrådet, genomfört av EU-kommissionen tillsammans med NSPA, kring EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS