Arktiska forskningsprioriteringar

2017-04-26

Arktis är ett område som drabbas av stora klimatförändringar, vilket innebär både ekonomisk potential för nya verksamheter, men även allvarliga utmaningar för miljön. EU-PolarNet, världens största konsortium inom polarforskning, inleder ett öppet samråd om hur dessa förändringar påverkar invånarna i de arktiska regionerna och hur forskningen kan bidra med kunskap och lösningar. Gör din röst hörd och skicka in ditt svar senast 2 juni.

arcticmap

Det är en unik möjlighet som erbjuds regionerna i norra Europa. Vill du vara med och påverka forskningsplaneringen i de arktiska länderna i Europa, delta i en kort enkät och dela med dig av din åsikt. Enkäten ger dig en chans att framföra hur du ser på kommande utmaningar och möjligheter i Arktis (framför allt i de områdena som du bor och arbetar i), som framtida forskningsprojekt kan hjälpa till att lösa. Enkäten är helt anonym och svaren kommer senare att sammanfattas av EU-PolarNet och presenteras till den Europeiska Kommissionen med ett förslag för vilka teman som behöver undersökas vidare på det beslutande och politiska planet.

Enkäten består av några demografiska frågor, som till exempel i vilket land du bor och vilken yrkesgrupp du tillhör samt en huvudfråga:

Vilka ämnen är de viktigaste i samband med ditt vardagsliv och/eller jobb inom Arktis, speciellt inom din region, som forskningen bör lösa i framtiden?

Kategorisera ditt svar under ett av dessa fem teman:

• Människor och sociala frågor

• Klimat och kryosfären (såsom havsis, glaciärer, istäcke och permafrost)

• Varaktiga resurser och mänsklig inverkan (såsom fiske, oljeutvinning och gruvarbete)

• Polar biologi, ekologi och biodiversitet 

• Nya teknologier

Mer information om samrådet samt om hur du skickar in ditt bidrag finns här. Enkäten är på engelska, men du kan välja att få den översatt och svara på svenska, om du föredrar det. Svara senast den 2 juni. 

 

EUPolarNet_logo2

Om EU-PolarNet

EU-PolarNet är ett EU finansierat projekt som hjälper Europeiska Kommissionen med att peka ut viktiga utmaningar i Arktis och Antarktis. Projektets ändamål är att förbinda forskningen med samhället. EU-PolarNet siktar mot att utveckla forskningsprojekt och partnerskap, som tar itu med viktiga frågor angående förändringarna i polarregionerna. Resultaten av deras forskning kommer att upplysa den politiska verksamheten angående den globala klimatförändringen.

 

Besök EU-PolarNets hemsida för att få veta mer.

Här kan du även hitta en sammanställning av samrådet, genomfört av EU-kommissionen tillsammans med NSPA, kring EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS