Arktiska forskningsprioriteringar

2017-04-26

Arktis är ett område som drabbas av stora klimatförändringar, vilket innebär både ekonomisk potential för nya verksamheter, men även allvarliga utmaningar för miljön. EU-PolarNet, världens största konsortium inom polarforskning, inleder ett öppet samråd om hur dessa förändringar påverkar invånarna i de arktiska regionerna och hur forskningen kan bidra med kunskap och lösningar. Gör din röst hörd och skicka in ditt svar senast 2 juni.

arcticmap

Det är en unik möjlighet som erbjuds regionerna i norra Europa. Vill du vara med och påverka forskningsplaneringen i de arktiska länderna i Europa, delta i en kort enkät och dela med dig av din åsikt. Enkäten ger dig en chans att framföra hur du ser på kommande utmaningar och möjligheter i Arktis (framför allt i de områdena som du bor och arbetar i), som framtida forskningsprojekt kan hjälpa till att lösa. Enkäten är helt anonym och svaren kommer senare att sammanfattas av EU-PolarNet och presenteras till den Europeiska Kommissionen med ett förslag för vilka teman som behöver undersökas vidare på det beslutande och politiska planet.

Enkäten består av några demografiska frågor, som till exempel i vilket land du bor och vilken yrkesgrupp du tillhör samt en huvudfråga:

Vilka ämnen är de viktigaste i samband med ditt vardagsliv och/eller jobb inom Arktis, speciellt inom din region, som forskningen bör lösa i framtiden?

Kategorisera ditt svar under ett av dessa fem teman:

• Människor och sociala frågor

• Klimat och kryosfären (såsom havsis, glaciärer, istäcke och permafrost)

• Varaktiga resurser och mänsklig inverkan (såsom fiske, oljeutvinning och gruvarbete)

• Polar biologi, ekologi och biodiversitet 

• Nya teknologier

Mer information om samrådet samt om hur du skickar in ditt bidrag finns här. Enkäten är på engelska, men du kan välja att få den översatt och svara på svenska, om du föredrar det. Svara senast den 2 juni. 

 

EUPolarNet_logo2

Om EU-PolarNet

EU-PolarNet är ett EU finansierat projekt som hjälper Europeiska Kommissionen med att peka ut viktiga utmaningar i Arktis och Antarktis. Projektets ändamål är att förbinda forskningen med samhället. EU-PolarNet siktar mot att utveckla forskningsprojekt och partnerskap, som tar itu med viktiga frågor angående förändringarna i polarregionerna. Resultaten av deras forskning kommer att upplysa den politiska verksamheten angående den globala klimatförändringen.

 

Besök EU-PolarNets hemsida för att få veta mer.

Här kan du även hitta en sammanställning av samrådet, genomfört av EU-kommissionen tillsammans med NSPA, kring EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS