Europaparlamentets utskott röstade om Arktis

2017-02-01

Den 31 januari röstade utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet respektive utskottet för Utrikesfrågor i Europaparlamentet gemensamt igenom en resolution, som säger att EU ska stärka samarbetet inom den Arktiska regionen. EU-finansieringen för våra regioner erkänns i sammanhanget som viktiga för regionens utveckling.

Hållbar socioekonomisk utveckling, miljöstyrning och begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i den arktiska regionen
Som North Sweden har rapporterat tidigare har den Arktiska fråga seglat upp på EU:s agenda som en allt mer viktig fråga. Den växande geopolitiska betydelsen av den arktiska regionen, de accelererande klimatförändringarna samt konkurrens om naturresurser som också medför nya miljö- och säkerhetsrisker för regionen och för världen ligger bakom intresset för Arktis och även EU:s strävan att vara en aktiv Arktisk aktör. Under våren 2016 lanserade EU-kommissionen en ny integrerad politik för Arktis. Det är den kommunikationen som Europaparlamentet genom sina utskott för utrikes- respektivemiljöfrågor nu givit sin syn på. Europaparlamentet uppmanar EU att tala med en röst och arbeta för ett ökat samarbete i och om Arktis i resolutionen.

Kontinuerlig och tillräcklig finansiering för NSPA
Överenskommelsen i Europaparlamentet bygger på ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor inom en rad prioriterade områden, såsom hållbar utveckling i och kring Arktis, geopolitik och internationellt samarbete kring arktiska frågor samt klimatförändringar och skydd av den arktiska miljön.

I resolutionen erkänner Europaparlamentet, genom att i utskottsbehandlingen anta ett särskilt tillägg, betydelsen av finansiering till det som specificerats som Northern Sparsely Populated Areas, i vilket Övre Norrland ingår, för att regionen ska kunna utvecklas på bästa sätt trots utmaningar såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd. Det är ett ytterligare starkt stöd för det ökade fokus på regional utveckling i EU:s arktiska regioner som EU-kommissionens förslag innebar. För våra regioner kan detta betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett starkare EU-samarbete kring arktiska frågor där våra regioner genom North Sweden finns med i processen med sikte på framtidens EU-stöd till norra Sverige.

Med 111 mot 8 och en nedlagd röst var det två stycken enade utskott som gemensamt röstade igenom förslaget för betänkande om en integrerad EU-politik för Arktis till stöd för EU-kommissionens framlagda inriktning. Nästa steg är en slutgiltig omröstning som inkluderar alla Europaparlamentariker i plenum den 2 mars.

Läs mer här

Läs om EU-kommissionens förslag till Arktisk politik här

Läs mer om North Swedens och NSPA:s pågående arktiska aktiviteter här

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS