EU-allians för fortsatt stark sammanhållningspolitik

2017-10-17

11 oktober, åtta månader innan EU-kommissionen släpper sitt budgetförslag post 2020 presenterade Regionkommittén under ett seminarium i samband med European Week for Regions and Cities (EWRC) en sammanhållningspolitisk allians. I sviter av Brexit har diskussionen gått hur samanhållningspolitikens budget kommer att se ut och nu hoppas Regionkommittén kunna ena aktörer i en gemensam allians för en fortsatt stark sammanhållningspolitik inom EU.

Sammanhållningspolitiken som syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner anses av många vara en av de viktigaste budgetposterna i EU och Övre Norrland är en av de svenska regioner som tar emot mest regionalstöd. Med Brexit som ett tungt vilande täcke över EU samt stora utgifter inom andra budgetområden råder stora diskussioner kring hur kommande budgetförslag post 2020 från EU-kommissionen kan komma att se ut. Med mindre pengar i budgeten kommer också finansieringen inom vissa områden att behöva minska, frågan är vilka områden som kommer bli tvungna att stryka på foten. Under EWRC presenterade Regionkommittén ett förslag om en allians inom sammanhållningspolitiken för att se till att denna budgetpost får behålla de ekonomiska medel som idag finns att tillgå. Under konferensen som hölls den 11 oktober samlades experter inom området såväl som representanter från regioner och städer för att komma med sina synpunkter.

Sammanhållningspolitiken är vad EU handlar om

Regionkommitténs rapportör Michael Schneider var tydlig med att påpeka att sammanhållningspolitikens investeringar har gett tydliga resultat i målet om att minska regionala skillnader. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara ett långsiktigt investeringsverktyg och en väl budgeterad post även i framtiden sa han och gjorde klart att minst en tredjedel av EU:s budget bör fortsätta gå till detta ändamål i kommande programårsbudget.

Stort stöd från regioner för en stark sammanhållningspolitik i EU

Fler aktörer och talare på seminariet stämde in och höll med i Schneiders uttalanden och menade att sammanhållningspolitiken är vad EU i grunden handlar om. Exempel och erfarenheter från städer och regioner kom upp och flera aktörer konstaterade att deras områden aldrig varit där de är idag utan EU:s strukturfonder.

Under nästkommande åtta månader kommer den Sammanhållningspolitiska alliansen att bjuda in myndigheter, regioner, universitet och företag för att skriva under på Regionkommitténs nyckelprinciper för alliansen. Sedan återstår det att se vilken inverkan den får på EU-kommissionens budgetförslag post 2020.

Läs nyckelprinciperna här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS