EU-allians för fortsatt stark sammanhållningspolitik

2017-10-17

11 oktober, åtta månader innan EU-kommissionen släpper sitt budgetförslag post 2020 presenterade Regionkommittén under ett seminarium i samband med European Week for Regions and Cities (EWRC) en sammanhållningspolitisk allians. I sviter av Brexit har diskussionen gått hur samanhållningspolitikens budget kommer att se ut och nu hoppas Regionkommittén kunna ena aktörer i en gemensam allians för en fortsatt stark sammanhållningspolitik inom EU.

Sammanhållningspolitiken som syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner anses av många vara en av de viktigaste budgetposterna i EU och Övre Norrland är en av de svenska regioner som tar emot mest regionalstöd. Med Brexit som ett tungt vilande täcke över EU samt stora utgifter inom andra budgetområden råder stora diskussioner kring hur kommande budgetförslag post 2020 från EU-kommissionen kan komma att se ut. Med mindre pengar i budgeten kommer också finansieringen inom vissa områden att behöva minska, frågan är vilka områden som kommer bli tvungna att stryka på foten. Under EWRC presenterade Regionkommittén ett förslag om en allians inom sammanhållningspolitiken för att se till att denna budgetpost får behålla de ekonomiska medel som idag finns att tillgå. Under konferensen som hölls den 11 oktober samlades experter inom området såväl som representanter från regioner och städer för att komma med sina synpunkter.

Sammanhållningspolitiken är vad EU handlar om

Regionkommitténs rapportör Michael Schneider var tydlig med att påpeka att sammanhållningspolitikens investeringar har gett tydliga resultat i målet om att minska regionala skillnader. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara ett långsiktigt investeringsverktyg och en väl budgeterad post även i framtiden sa han och gjorde klart att minst en tredjedel av EU:s budget bör fortsätta gå till detta ändamål i kommande programårsbudget.

Stort stöd från regioner för en stark sammanhållningspolitik i EU

Fler aktörer och talare på seminariet stämde in och höll med i Schneiders uttalanden och menade att sammanhållningspolitiken är vad EU i grunden handlar om. Exempel och erfarenheter från städer och regioner kom upp och flera aktörer konstaterade att deras områden aldrig varit där de är idag utan EU:s strukturfonder.

Under nästkommande åtta månader kommer den Sammanhållningspolitiska alliansen att bjuda in myndigheter, regioner, universitet och företag för att skriva under på Regionkommitténs nyckelprinciper för alliansen. Sedan återstår det att se vilken inverkan den får på EU-kommissionens budgetförslag post 2020.

Läs nyckelprinciperna här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Lars-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS