EU-allians för fortsatt stark sammanhållningspolitik

2017-10-17

11 oktober, åtta månader innan EU-kommissionen släpper sitt budgetförslag post 2020 presenterade Regionkommittén under ett seminarium i samband med European Week for Regions and Cities (EWRC) en sammanhållningspolitisk allians. I sviter av Brexit har diskussionen gått hur samanhållningspolitikens budget kommer att se ut och nu hoppas Regionkommittén kunna ena aktörer i en gemensam allians för en fortsatt stark sammanhållningspolitik inom EU.

Sammanhållningspolitiken som syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner anses av många vara en av de viktigaste budgetposterna i EU och Övre Norrland är en av de svenska regioner som tar emot mest regionalstöd. Med Brexit som ett tungt vilande täcke över EU samt stora utgifter inom andra budgetområden råder stora diskussioner kring hur kommande budgetförslag post 2020 från EU-kommissionen kan komma att se ut. Med mindre pengar i budgeten kommer också finansieringen inom vissa områden att behöva minska, frågan är vilka områden som kommer bli tvungna att stryka på foten. Under EWRC presenterade Regionkommittén ett förslag om en allians inom sammanhållningspolitiken för att se till att denna budgetpost får behålla de ekonomiska medel som idag finns att tillgå. Under konferensen som hölls den 11 oktober samlades experter inom området såväl som representanter från regioner och städer för att komma med sina synpunkter.

Sammanhållningspolitiken är vad EU handlar om

Regionkommitténs rapportör Michael Schneider var tydlig med att påpeka att sammanhållningspolitikens investeringar har gett tydliga resultat i målet om att minska regionala skillnader. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara ett långsiktigt investeringsverktyg och en väl budgeterad post även i framtiden sa han och gjorde klart att minst en tredjedel av EU:s budget bör fortsätta gå till detta ändamål i kommande programårsbudget.

Stort stöd från regioner för en stark sammanhållningspolitik i EU

Fler aktörer och talare på seminariet stämde in och höll med i Schneiders uttalanden och menade att sammanhållningspolitiken är vad EU i grunden handlar om. Exempel och erfarenheter från städer och regioner kom upp och flera aktörer konstaterade att deras områden aldrig varit där de är idag utan EU:s strukturfonder.

Under nästkommande åtta månader kommer den Sammanhållningspolitiska alliansen att bjuda in myndigheter, regioner, universitet och företag för att skriva under på Regionkommitténs nyckelprinciper för alliansen. Sedan återstår det att se vilken inverkan den får på EU-kommissionens budgetförslag post 2020.

Läs nyckelprinciperna här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS