EU-kommissionen godkänner Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020

2015-06-03

Stöd till landsbygdsutveckling utgör en av de så kallade pelarna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Detta stöd realiseras inom ramen för fleråriga landsbygdsprogram som samfinansieras av EU och medlemsländerna. I slutet av maj månad godkände EU-kommissionen Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Genom Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020 är det möjligt att få stöd och ersättning för projekt som är ämnade att utveckla landsbygden. I det nu godkända programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation utpekat som prioriterade områden. Enligt Jordbruksverket syftar dessa pengar framför allt till att ge Sverige: 

-      Lönsamma och livskraftiga företag

-      Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

-      Attraktiv landsbygd

Totalt uppgår landsbygdsprogrammet till 36 miljarder kronor över perioden 2014-2020. Dessa kommer bland annat att delas ut i form av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Olika stora summor är öronmärkta för olika typer av åtgärder, bland annat kommer en majoritet av stödet – 62 procent – att gå till miljö- och klimatåtgärder. Utlysningar av medel kommer att göras successivt, men redan nu är det möjligt att söka stöd för vissa typer av åtgärder. 

Enligt EU-kommissionen väntas de nationella landsbygdsprogrammen totalt skapa över 40 000 arbetstillfällen i europeiska landsbygdsområden samt ungefär 700 000 utbildningsplatser avsedda att främja innovation, kunskapsöverföring, mer hållbara jordbruksmetoder och starkare jordbruksföretag.

Vidare läsning
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de godkända programmen. 

Läs mer om det svenska landsbygdsprogrammet, på Jordbruksverkets hemsida.

Läs det svenska landsbygdsprogrammet för 2014-2020 i sin helhet. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS