EU-kommissionen godkänner Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020

2015-06-03

Stöd till landsbygdsutveckling utgör en av de så kallade pelarna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Detta stöd realiseras inom ramen för fleråriga landsbygdsprogram som samfinansieras av EU och medlemsländerna. I slutet av maj månad godkände EU-kommissionen Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Genom Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020 är det möjligt att få stöd och ersättning för projekt som är ämnade att utveckla landsbygden. I det nu godkända programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation utpekat som prioriterade områden. Enligt Jordbruksverket syftar dessa pengar framför allt till att ge Sverige: 

-      Lönsamma och livskraftiga företag

-      Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

-      Attraktiv landsbygd

Totalt uppgår landsbygdsprogrammet till 36 miljarder kronor över perioden 2014-2020. Dessa kommer bland annat att delas ut i form av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Olika stora summor är öronmärkta för olika typer av åtgärder, bland annat kommer en majoritet av stödet – 62 procent – att gå till miljö- och klimatåtgärder. Utlysningar av medel kommer att göras successivt, men redan nu är det möjligt att söka stöd för vissa typer av åtgärder. 

Enligt EU-kommissionen väntas de nationella landsbygdsprogrammen totalt skapa över 40 000 arbetstillfällen i europeiska landsbygdsområden samt ungefär 700 000 utbildningsplatser avsedda att främja innovation, kunskapsöverföring, mer hållbara jordbruksmetoder och starkare jordbruksföretag.

Vidare läsning
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de godkända programmen. 

Läs mer om det svenska landsbygdsprogrammet, på Jordbruksverkets hemsida.

Läs det svenska landsbygdsprogrammet för 2014-2020 i sin helhet. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS