EU-kommissionen godkänner Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020

2015-06-03

Stöd till landsbygdsutveckling utgör en av de så kallade pelarna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Detta stöd realiseras inom ramen för fleråriga landsbygdsprogram som samfinansieras av EU och medlemsländerna. I slutet av maj månad godkände EU-kommissionen Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Genom Sveriges landsbygdsprogram för 2014-2020 är det möjligt att få stöd och ersättning för projekt som är ämnade att utveckla landsbygden. I det nu godkända programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation utpekat som prioriterade områden. Enligt Jordbruksverket syftar dessa pengar framför allt till att ge Sverige: 

-      Lönsamma och livskraftiga företag

-      Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

-      Attraktiv landsbygd

Totalt uppgår landsbygdsprogrammet till 36 miljarder kronor över perioden 2014-2020. Dessa kommer bland annat att delas ut i form av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Olika stora summor är öronmärkta för olika typer av åtgärder, bland annat kommer en majoritet av stödet – 62 procent – att gå till miljö- och klimatåtgärder. Utlysningar av medel kommer att göras successivt, men redan nu är det möjligt att söka stöd för vissa typer av åtgärder. 

Enligt EU-kommissionen väntas de nationella landsbygdsprogrammen totalt skapa över 40 000 arbetstillfällen i europeiska landsbygdsområden samt ungefär 700 000 utbildningsplatser avsedda att främja innovation, kunskapsöverföring, mer hållbara jordbruksmetoder och starkare jordbruksföretag.

Vidare läsning
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de godkända programmen. 

Läs mer om det svenska landsbygdsprogrammet, på Jordbruksverkets hemsida.

Läs det svenska landsbygdsprogrammet för 2014-2020 i sin helhet. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS