Regionala mål 2021-2027

2019-01-30

I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog. 

EU-kommissionens tidskrift Panorama behandlar en rad olika ämnen såsom urbana utmaningar samt kulturella och industriella övergångar. Förs fram i tidskriften görs även regioner som är drabbade av klimatmässiga demografiska utmaningar samt seminariet som ägde rum under European Week of Regions and Cities, med fokus på specifika geografier, där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog 2018. Enligt EU-kommissionen bör sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis spela en central roll för perioden 2021–2027 i syfte att stödja öar och glesbefolkade områden. För framtiden bör regler utformas med målet att skapa en flexibel och enkel miljö för att tillgodose de behov som områden med specifika geografiska särdrag behöver. Några konkreta förslag som föreslås är bland annat att bistå dessa regioner med integrerade geografiska investeringar, underlättande för kommunstyrd utveckling, finansiella bidrag till innovation eller att lyfta fram projekt i områdena. 

Det integrerade tillvägagångssättet blir alltmer viktigt och insatser därom kan ha stor påverkan vid fokus på skilda men fortfarande sammanlänkade sektorer i samhället. Utbyte av kunskap och praxis mellan olika geografiska områden med liknande förutsättningar kan underlätta och möjliggöra integrerade geografiska strategier och finansiell hjälp. Vidare spelar samarbeten kring makro-regionala strategier på EU-nivå en viktig roll då många av områdena med geografiska särdrag befinner sig på nationsgränser där ett samordnat närmande kan skapa mervärde. 

Läs Panorama här och avsnittet om specifika geografier från sida 18

Läs vår tidigare nyhet om EU- kommissionens analys om specifika geografier

Läs om seminariet med fokus på ovanstående analys under EWRC där Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltog

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU:s regionalpolitik på "Grand"

  2019-02-13

  Seminariet ”EU:s sammanhållnings- politik för Sverige nu och i framtiden” anordnades av EU-paparlamentariker Anders Sellström i samverkan med Region Västerbotten.

 • Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019!

  2019-02-05

  Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterade även vissa nyheter för i år.

 • Västerbottenveckor på Grand

  2019-01-30

  Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas.

 • Regionala mål 2021-2027

  2019-01-30

  I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog.

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS