Europaparlamentariker från norra Sverige byter till regionala utskottet

2016-03-08

Anna Hedh och Jens Nilsson, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet, har bytt utskott med varandra. Detta byte gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre markanden.

jensnilssonannahedh
Jens Nilsson och Anna Hedh, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet har bytt utskott med varandra

Jens Nilsson ser framemot att jobba med en av sina hjärtefrågor i politiken: lokal och regional tillväxtpolitik. Det är nämligen tillbaka till Regi, utskottet för regional utvecklingspolitik, som han har återvänt till.

- Det regionala utskottet var mitt första utskott när jag började som parlamentariker och det känns bra att komma tillbaka dit nu. Frågorna ligger nära de frågor vi hanterar i Transportutskottet och det är ju en fördel i arbetet, säger Jens Nilsson.

- Utskottet för den inre marknaden var mitt första utskott också, när jag började som parlamentariker, fortsätter Anna Hedh, och jag återvänder gärna. Jag hoppas kunna kombinera mina två övriga utskott med frågorna, framförallt med jämställdhetsglasögonen på.

Jens Nilsson är sedan tidigare är en av grundaren för Europaforum Norra Sverige som bildades för 15 år sedan och har sitt ursprung som politiker i Östersund. Europaforum samlar de fyra nordligaste länen för att påverka EU:s politik så att den blir så bra som möjligt för våra nordliga regioner.  Jens Nilsson menar att gemensamt med politikerna i de fyra nordliga länen kan identifiering av det bästa möjliga gällande användning av EU:s medel ske och likaså se till att norra Sverige inte missgynnas. 

De politiska företrädarna från de fyra nordligaste länen har också varit framgångsrika. Både när det gäller EU:s strukturfonder, investeringar i transportinfrastruktur, statsstödsreglerna och den allmänna synen på norra Sveriges mervärde för hela Europa.

- Men det är hela tiden en hård kamp som måste föras och det gäller att vara uthållig och framförallt kunna blicka in i framtiden så att de strategiska insatserna som görs kan få maximal effekt, menar Jens Nilsson.

Nu börjar arbetet inför nästa programperiod
Arbetet i det regionala utskottet inkluderar involvering i arbetet med reglerna för hur den europeiska sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s olika strukturfonder, ska fungera från 2020. Det är ju genom bland annat Regionalfonden och Socialfonden som stora delar av återflödet till Sverige från EU kommer – förutom stödet till jordbruket.

Parlamentets talman Martin Schulz meddelade offentligt den 25 februari vid minisessionen i Bryssel att två svenska ledamöter nu bytt utskott med varandra där följande gäller:

Jens Nilsson

 • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
 • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)

 

Anna Hedh

 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
 • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

 

Läs mer om utskottsbytet och Jens Nilsson uttalande här:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Nyheter/S-ledamoter-byter-utskott-i-Europaparlamentet/

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Artiklar/Tillbaka-till-tillvaxtpolitik/

/Aida Mehrazin 

 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS