Europaparlamentariker från norra Sverige byter till regionala utskottet

2016-03-08

Anna Hedh och Jens Nilsson, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet, har bytt utskott med varandra. Detta byte gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre markanden.

jensnilssonannahedh
Jens Nilsson och Anna Hedh, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet har bytt utskott med varandra

Jens Nilsson ser framemot att jobba med en av sina hjärtefrågor i politiken: lokal och regional tillväxtpolitik. Det är nämligen tillbaka till Regi, utskottet för regional utvecklingspolitik, som han har återvänt till.

- Det regionala utskottet var mitt första utskott när jag började som parlamentariker och det känns bra att komma tillbaka dit nu. Frågorna ligger nära de frågor vi hanterar i Transportutskottet och det är ju en fördel i arbetet, säger Jens Nilsson.

- Utskottet för den inre marknaden var mitt första utskott också, när jag började som parlamentariker, fortsätter Anna Hedh, och jag återvänder gärna. Jag hoppas kunna kombinera mina två övriga utskott med frågorna, framförallt med jämställdhetsglasögonen på.

Jens Nilsson är sedan tidigare är en av grundaren för Europaforum Norra Sverige som bildades för 15 år sedan och har sitt ursprung som politiker i Östersund. Europaforum samlar de fyra nordligaste länen för att påverka EU:s politik så att den blir så bra som möjligt för våra nordliga regioner.  Jens Nilsson menar att gemensamt med politikerna i de fyra nordliga länen kan identifiering av det bästa möjliga gällande användning av EU:s medel ske och likaså se till att norra Sverige inte missgynnas. 

De politiska företrädarna från de fyra nordligaste länen har också varit framgångsrika. Både när det gäller EU:s strukturfonder, investeringar i transportinfrastruktur, statsstödsreglerna och den allmänna synen på norra Sveriges mervärde för hela Europa.

- Men det är hela tiden en hård kamp som måste föras och det gäller att vara uthållig och framförallt kunna blicka in i framtiden så att de strategiska insatserna som görs kan få maximal effekt, menar Jens Nilsson.

Nu börjar arbetet inför nästa programperiod
Arbetet i det regionala utskottet inkluderar involvering i arbetet med reglerna för hur den europeiska sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s olika strukturfonder, ska fungera från 2020. Det är ju genom bland annat Regionalfonden och Socialfonden som stora delar av återflödet till Sverige från EU kommer – förutom stödet till jordbruket.

Parlamentets talman Martin Schulz meddelade offentligt den 25 februari vid minisessionen i Bryssel att två svenska ledamöter nu bytt utskott med varandra där följande gäller:

Jens Nilsson

 • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
 • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)

 

Anna Hedh

 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
 • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

 

Läs mer om utskottsbytet och Jens Nilsson uttalande här:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Nyheter/S-ledamoter-byter-utskott-i-Europaparlamentet/

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Artiklar/Tillbaka-till-tillvaxtpolitik/

/Aida Mehrazin 

 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS