Europaparlamentariker från norra Sverige byter till regionala utskottet

2016-03-08

Anna Hedh och Jens Nilsson, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet, har bytt utskott med varandra. Detta byte gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre markanden.

jensnilssonannahedh
Jens Nilsson och Anna Hedh, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet har bytt utskott med varandra

Jens Nilsson ser framemot att jobba med en av sina hjärtefrågor i politiken: lokal och regional tillväxtpolitik. Det är nämligen tillbaka till Regi, utskottet för regional utvecklingspolitik, som han har återvänt till.

- Det regionala utskottet var mitt första utskott när jag började som parlamentariker och det känns bra att komma tillbaka dit nu. Frågorna ligger nära de frågor vi hanterar i Transportutskottet och det är ju en fördel i arbetet, säger Jens Nilsson.

- Utskottet för den inre marknaden var mitt första utskott också, när jag började som parlamentariker, fortsätter Anna Hedh, och jag återvänder gärna. Jag hoppas kunna kombinera mina två övriga utskott med frågorna, framförallt med jämställdhetsglasögonen på.

Jens Nilsson är sedan tidigare är en av grundaren för Europaforum Norra Sverige som bildades för 15 år sedan och har sitt ursprung som politiker i Östersund. Europaforum samlar de fyra nordligaste länen för att påverka EU:s politik så att den blir så bra som möjligt för våra nordliga regioner.  Jens Nilsson menar att gemensamt med politikerna i de fyra nordliga länen kan identifiering av det bästa möjliga gällande användning av EU:s medel ske och likaså se till att norra Sverige inte missgynnas. 

De politiska företrädarna från de fyra nordligaste länen har också varit framgångsrika. Både när det gäller EU:s strukturfonder, investeringar i transportinfrastruktur, statsstödsreglerna och den allmänna synen på norra Sveriges mervärde för hela Europa.

- Men det är hela tiden en hård kamp som måste föras och det gäller att vara uthållig och framförallt kunna blicka in i framtiden så att de strategiska insatserna som görs kan få maximal effekt, menar Jens Nilsson.

Nu börjar arbetet inför nästa programperiod
Arbetet i det regionala utskottet inkluderar involvering i arbetet med reglerna för hur den europeiska sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s olika strukturfonder, ska fungera från 2020. Det är ju genom bland annat Regionalfonden och Socialfonden som stora delar av återflödet till Sverige från EU kommer – förutom stödet till jordbruket.

Parlamentets talman Martin Schulz meddelade offentligt den 25 februari vid minisessionen i Bryssel att två svenska ledamöter nu bytt utskott med varandra där följande gäller:

Jens Nilsson

 • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
 • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)

 

Anna Hedh

 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
 • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

 

Läs mer om utskottsbytet och Jens Nilsson uttalande här:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Nyheter/S-ledamoter-byter-utskott-i-Europaparlamentet/

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Artiklar/Tillbaka-till-tillvaxtpolitik/

/Aida Mehrazin 

 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS