Forskningsprogrammet ESPON förlängs

2015-02-25

EU-kommissonär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare meddelat att en av hennes största prioriteringar är att se till att EU:s investeringar i Europeiska regioner används på ett korrekt och effektivt sätt. Som ett led i detta ges nu forskningsprogrammet ESPON ett förnyat mandat.

I vår tidigare nyhet om Creţus möte med regionkontoren i Bryssel berättades att en av hennes största prioriteringar för den nuvarande mandatperioden är att säkerställa att de pengar som EU investerar i regionerna (inte minst genom den regionala struktur- och investeringsfonden) används på bästa möjliga sätt. För att nå denna målsättning har EU-kommissionären nu meddelat att forskningsprogrammet ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) kommer att ges ett förnyat mandat.

ESPON startades 2007 med huvudsakligt mål att effektivisera EU:s sammanhållningspolitik samt initiativ och program under samtliga struktur- och investeringsfonder. Detta görs framför allt genom att ta fram statistik och analyser om Europeiska trender inom områden som rörelser på arbetsmarknader, demografiska förändringar och följder av klimatförändringarna. I det förberedande arbetet inför den nuvarande programperioden (2014-2020) genomfördes inom ramen för ESPON projektet GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe). Syftet med detta var att kartlägga territoriella utmaningar och förutsättningar för Europeiska regioner med särskilda geografiska karaktäristika. De regioner som kartlades utgjorde öar, bergsområden, gränsregioner men också nordligt belägna, glesbefolkade områden. Rapporterna som GEOSPECS resulterade i pekade inte bara på dessa geografiska områdens svårigheter utan också tillgångar.

ESPON i siffror:

Sammanlagd programbudget: 48,6 miljoner euro.

EU-finansiering: 41, 3 miljoner euro (från ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Större delen av budgeten kommer att gå till att finansiera forskningsprojekt vilka syftar att uppnå följande resultat:

-      Ökad produktion av territoriell vetskap genom tillämpad forskning och analys.

-      Ökat kunskapsutbyte.

-      Förbättrad territoriell empiri samt verktyg för territoriell analys.

-      Breddad räckvidd och ökat upptag av territoriell vetskap.    

Övrigt:

Läs mer om ESPON på programmets hemsida.

Läs mer om projektet GEOSPECS samt ladda ned rapporterna som tagits fram.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS