Forskningsprogrammet ESPON förlängs

2015-02-25

EU-kommissonär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare meddelat att en av hennes största prioriteringar är att se till att EU:s investeringar i Europeiska regioner används på ett korrekt och effektivt sätt. Som ett led i detta ges nu forskningsprogrammet ESPON ett förnyat mandat.

I vår tidigare nyhet om Creţus möte med regionkontoren i Bryssel berättades att en av hennes största prioriteringar för den nuvarande mandatperioden är att säkerställa att de pengar som EU investerar i regionerna (inte minst genom den regionala struktur- och investeringsfonden) används på bästa möjliga sätt. För att nå denna målsättning har EU-kommissionären nu meddelat att forskningsprogrammet ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) kommer att ges ett förnyat mandat.

ESPON startades 2007 med huvudsakligt mål att effektivisera EU:s sammanhållningspolitik samt initiativ och program under samtliga struktur- och investeringsfonder. Detta görs framför allt genom att ta fram statistik och analyser om Europeiska trender inom områden som rörelser på arbetsmarknader, demografiska förändringar och följder av klimatförändringarna. I det förberedande arbetet inför den nuvarande programperioden (2014-2020) genomfördes inom ramen för ESPON projektet GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe). Syftet med detta var att kartlägga territoriella utmaningar och förutsättningar för Europeiska regioner med särskilda geografiska karaktäristika. De regioner som kartlades utgjorde öar, bergsområden, gränsregioner men också nordligt belägna, glesbefolkade områden. Rapporterna som GEOSPECS resulterade i pekade inte bara på dessa geografiska områdens svårigheter utan också tillgångar.

ESPON i siffror:

Sammanlagd programbudget: 48,6 miljoner euro.

EU-finansiering: 41, 3 miljoner euro (från ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Större delen av budgeten kommer att gå till att finansiera forskningsprojekt vilka syftar att uppnå följande resultat:

-      Ökad produktion av territoriell vetskap genom tillämpad forskning och analys.

-      Ökat kunskapsutbyte.

-      Förbättrad territoriell empiri samt verktyg för territoriell analys.

-      Breddad räckvidd och ökat upptag av territoriell vetskap.    

Övrigt:

Läs mer om ESPON på programmets hemsida.

Läs mer om projektet GEOSPECS samt ladda ned rapporterna som tagits fram.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS