Forskningsprogrammet ESPON förlängs

2015-02-25

EU-kommissonär med ansvar för regionala frågor, Corina Creţu, har sedan tidigare meddelat att en av hennes största prioriteringar är att se till att EU:s investeringar i Europeiska regioner används på ett korrekt och effektivt sätt. Som ett led i detta ges nu forskningsprogrammet ESPON ett förnyat mandat.

I vår tidigare nyhet om Creţus möte med regionkontoren i Bryssel berättades att en av hennes största prioriteringar för den nuvarande mandatperioden är att säkerställa att de pengar som EU investerar i regionerna (inte minst genom den regionala struktur- och investeringsfonden) används på bästa möjliga sätt. För att nå denna målsättning har EU-kommissionären nu meddelat att forskningsprogrammet ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) kommer att ges ett förnyat mandat.

ESPON startades 2007 med huvudsakligt mål att effektivisera EU:s sammanhållningspolitik samt initiativ och program under samtliga struktur- och investeringsfonder. Detta görs framför allt genom att ta fram statistik och analyser om Europeiska trender inom områden som rörelser på arbetsmarknader, demografiska förändringar och följder av klimatförändringarna. I det förberedande arbetet inför den nuvarande programperioden (2014-2020) genomfördes inom ramen för ESPON projektet GEOSPECS (Geographic Specificities and Development Potentials in Europe). Syftet med detta var att kartlägga territoriella utmaningar och förutsättningar för Europeiska regioner med särskilda geografiska karaktäristika. De regioner som kartlades utgjorde öar, bergsområden, gränsregioner men också nordligt belägna, glesbefolkade områden. Rapporterna som GEOSPECS resulterade i pekade inte bara på dessa geografiska områdens svårigheter utan också tillgångar.

ESPON i siffror:

Sammanlagd programbudget: 48,6 miljoner euro.

EU-finansiering: 41, 3 miljoner euro (från ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden)

Större delen av budgeten kommer att gå till att finansiera forskningsprojekt vilka syftar att uppnå följande resultat:

-      Ökad produktion av territoriell vetskap genom tillämpad forskning och analys.

-      Ökat kunskapsutbyte.

-      Förbättrad territoriell empiri samt verktyg för territoriell analys.

-      Breddad räckvidd och ökat upptag av territoriell vetskap.    

Övrigt:

Läs mer om ESPON på programmets hemsida.

Läs mer om projektet GEOSPECS samt ladda ned rapporterna som tagits fram.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS