Glesbygdens roll för EU bör stå högre på agendan post 2020

2018-01-15

Europeiska regionkommittén (ReK) antog den 1 december rekommendationer till EU-kommissionen angående kommande EU-budget för programperioden post 2020. I rekommendationerna lyfter regionkommittén fram hur viktigt det är att kommande budget bättre adresserar frågor gällande glesbygd samt uppmuntrar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att upprätthålla landsbygden.

Rekommendationerna rör förslaget ”EU action for Smart Villages” som EU-kommissionen lanserade i april 2017. Regionkommittén uppmanar EU-kommissionen att vidta effektivare och hållbarare åtgärder för att förstärka utveckling i Europas glesbygdsområden. För att uppnå detta krävs mer fokus på glesbygdens utmaningar och styrkor under den kommande budgetperioden som börjar 2021. Regionkommittén anser att strukturfonderna inte dedikerar nog med budget till glesbygdsutveckling, men välkomnar de insatser som har vidtagits i form av satsningar på så kallade ”Smart Villages” av EU-kommissionen.

Landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU och bredband Regionkommitténs ledamot Enda Stenson kommer själv från den irländska glesbygden och menar att EU behöver förstå att stad och landsbygd kompletterar varandra. Där det finns en plan för städer bör det därför också finnas en strategi för glesbygden menar han. Bristande digital utveckling i form av bredband är ett av flera exempel på hur landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU de kommande åren säger Stenson och påpekar att undermåligt bredband begränsar glesbygdens invånare att hänga med i den ekonomiska såväl som den sociala utvecklingen.

Uppmuntra teknologisk utveckling och företagande i glesbygdsområden Regionkommittén vill också se vidare stimulering av teknologisk utveckling samt företagande i glesbygdsområden. För att balansera upp marknaden och uppmuntra regioner bör EU-kommissionen lyfta fram framgångsrika exempel genom ett årligt pris, så kallat ”Smart Villages” där glesbygden belönas för smarta satsningar på sin egen unika kompetens för att bli konkurrenskraftiga på EU:s marknad. Fortfarande behöver de digitala satsningarna stadgas upp med satsningar inom såväl energi och transport menar regionkommittén. Regionkommittén påpekar att utan lokala och regionala myndigheter skulle inte vis innovation vara möjlig och att det så kallade ”bottom-up” perspektivet av utveckling därför är av yttersta vikt och av stort värde för Europas utveckling.

Läs mer om regionkommitténs rekommendationer här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • EWRC med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Onsdagen den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin inrättade årliga heldag om Arktiska frågor - Umeå Arctic Forum.

 • Kommissionär tog emot NSPA

  2018-12-18

  Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, tog emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom NSPA.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS