Glesbygdens roll för EU bör stå högre på agendan post 2020

2018-01-15

Europeiska regionkommittén (ReK) antog den 1 december rekommendationer till EU-kommissionen angående kommande EU-budget för programperioden post 2020. I rekommendationerna lyfter regionkommittén fram hur viktigt det är att kommande budget bättre adresserar frågor gällande glesbygd samt uppmuntrar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att upprätthålla landsbygden.

Rekommendationerna rör förslaget ”EU action for Smart Villages” som EU-kommissionen lanserade i april 2017. Regionkommittén uppmanar EU-kommissionen att vidta effektivare och hållbarare åtgärder för att förstärka utveckling i Europas glesbygdsområden. För att uppnå detta krävs mer fokus på glesbygdens utmaningar och styrkor under den kommande budgetperioden som börjar 2021. Regionkommittén anser att strukturfonderna inte dedikerar nog med budget till glesbygdsutveckling, men välkomnar de insatser som har vidtagits i form av satsningar på så kallade ”Smart Villages” av EU-kommissionen.

Landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU och bredband Regionkommitténs ledamot Enda Stenson kommer själv från den irländska glesbygden och menar att EU behöver förstå att stad och landsbygd kompletterar varandra. Där det finns en plan för städer bör det därför också finnas en strategi för glesbygden menar han. Bristande digital utveckling i form av bredband är ett av flera exempel på hur landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU de kommande åren säger Stenson och påpekar att undermåligt bredband begränsar glesbygdens invånare att hänga med i den ekonomiska såväl som den sociala utvecklingen.

Uppmuntra teknologisk utveckling och företagande i glesbygdsområden Regionkommittén vill också se vidare stimulering av teknologisk utveckling samt företagande i glesbygdsområden. För att balansera upp marknaden och uppmuntra regioner bör EU-kommissionen lyfta fram framgångsrika exempel genom ett årligt pris, så kallat ”Smart Villages” där glesbygden belönas för smarta satsningar på sin egen unika kompetens för att bli konkurrenskraftiga på EU:s marknad. Fortfarande behöver de digitala satsningarna stadgas upp med satsningar inom såväl energi och transport menar regionkommittén. Regionkommittén påpekar att utan lokala och regionala myndigheter skulle inte vis innovation vara möjlig och att det så kallade ”bottom-up” perspektivet av utveckling därför är av yttersta vikt och av stort värde för Europas utveckling.

Läs mer om regionkommitténs rekommendationer här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • NSPA i direkt dialog med EU

  2018-09-26

  Den 26/9 träffade EU-kontoren för NSPA en av huvudarkitekterna för framtidens regionalstöd i EU, Eric von Breska på EU-kommissionens regionala direktorat.

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS