Glesbygdens roll för EU bör stå högre på agendan post 2020

2018-01-15

Europeiska regionkommittén (ReK) antog den 1 december rekommendationer till EU-kommissionen angående kommande EU-budget för programperioden post 2020. I rekommendationerna lyfter regionkommittén fram hur viktigt det är att kommande budget bättre adresserar frågor gällande glesbygd samt uppmuntrar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att upprätthålla landsbygden.

Rekommendationerna rör förslaget ”EU action for Smart Villages” som EU-kommissionen lanserade i april 2017. Regionkommittén uppmanar EU-kommissionen att vidta effektivare och hållbarare åtgärder för att förstärka utveckling i Europas glesbygdsområden. För att uppnå detta krävs mer fokus på glesbygdens utmaningar och styrkor under den kommande budgetperioden som börjar 2021. Regionkommittén anser att strukturfonderna inte dedikerar nog med budget till glesbygdsutveckling, men välkomnar de insatser som har vidtagits i form av satsningar på så kallade ”Smart Villages” av EU-kommissionen.

Landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU och bredband Regionkommitténs ledamot Enda Stenson kommer själv från den irländska glesbygden och menar att EU behöver förstå att stad och landsbygd kompletterar varandra. Där det finns en plan för städer bör det därför också finnas en strategi för glesbygden menar han. Bristande digital utveckling i form av bredband är ett av flera exempel på hur landsbygden behöver utvecklas med hjälp av EU de kommande åren säger Stenson och påpekar att undermåligt bredband begränsar glesbygdens invånare att hänga med i den ekonomiska såväl som den sociala utvecklingen.

Uppmuntra teknologisk utveckling och företagande i glesbygdsområden Regionkommittén vill också se vidare stimulering av teknologisk utveckling samt företagande i glesbygdsområden. För att balansera upp marknaden och uppmuntra regioner bör EU-kommissionen lyfta fram framgångsrika exempel genom ett årligt pris, så kallat ”Smart Villages” där glesbygden belönas för smarta satsningar på sin egen unika kompetens för att bli konkurrenskraftiga på EU:s marknad. Fortfarande behöver de digitala satsningarna stadgas upp med satsningar inom såväl energi och transport menar regionkommittén. Regionkommittén påpekar att utan lokala och regionala myndigheter skulle inte vis innovation vara möjlig och att det så kallade ”bottom-up” perspektivet av utveckling därför är av yttersta vikt och av stort värde för Europas utveckling.

Läs mer om regionkommitténs rekommendationer här.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS