Gränslösa möten är temat under Västerbotten på Grand Hôtel 2015

2015-01-21

Västerbotten på Grand Hôtel pågår mellan 20 januari - 6 februari 2015 och fokuserar på Västerbottens utveckling. Under veckorna ges goda möjligheter att nätverka, knyta nya kontakter och få en inblick i vad Västerbotten kan erbjuda i form av regional utveckling, kompetens, företagsmiljöer och kultur. Under årets upplaga av Västerbotten på Grand Hôtel är huvudtemat “det gränslösa mötet” - möten som bjuder in och utmanar. Möten kan också vara det mellan traditionell industri och kreativa näringar eller mötet mellan generationer. Temat för Västerbotten på Grand Hôtel syftar till att inspirera, engagera och skapa nya nervbanor mellan samhällets alla delar.

Under invigningen deltog Malou von Sivers, programledare och journalist som moderator. Bland andra gästade Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Anna Kinberg Batra, partiordförande för Moderaterna.

– Att ha goda relationer med viktiga beslutsfattare är A och O för våra förutsättningar att utveckla regionen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Det är både glädjande och betydelsefullt att några av landets mest framstående beslutsfattare deltar.

– Det är viktigt med god nationell politisk representation i det här sammanhanget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten. Västerbotten på Grand är till för att påverka länets roll och förutsättningar.

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel, där Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delar på äran och prissumman 30 000 kronor. Båda arbetar på olika sätt med människor i utsatta situationer och gemensamt är kopplingen med Kongo.

Även Sven-Erik Bucht (s) Landsbygdsminister deltog på invigningen av "Västerbotten på Grand Hôtel" och lyfte i sitt tal fram Västerbotten läns stora bidrag till Sveriges tillväxt - mellan 2000 och 2013 ökade länets bruttoregionalprodukt med hela 60 procent. Dessutom ligger Västerbottens skogsnäring i framkant med nya och spännande innovationer samt har bidragit till att öka andelen kvinnor i branschen, påpekade Bucht.

Gruv- och mineralnäring ska diskuteras under Västerbotten på Grand Hôtel
Den 26-27 januari hålls temadagarna “Framtidens gruv- och mineralindustri”, där beslutsfattare från riksdagen och myndigheter, experter och intressenter från nordisk gruv- och mineralindustri deltar för att diskutera dagens problemställningar och framtidens möjligheter för industrin. Under dagarna kretsar diskussionerna kring bland annat arktisk gruvnäring, forskning och teknikutveckling samt internationella aspekter av gruvnäringen i Sverige. Medverkande under dagarna är bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt Gunnar Malm, generaldirektör vid Trafikverket.

Läs mer om Västerbotten på Grand Hôtel och följ direktsändningen

Läs mer om Framtidens Gruv & Mineral 2015

Ta del av bloggen från Västerbotten på Grand Hôtel

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS