Gränslösa möten är temat under Västerbotten på Grand Hôtel 2015

2015-01-21

Västerbotten på Grand Hôtel pågår mellan 20 januari - 6 februari 2015 och fokuserar på Västerbottens utveckling. Under veckorna ges goda möjligheter att nätverka, knyta nya kontakter och få en inblick i vad Västerbotten kan erbjuda i form av regional utveckling, kompetens, företagsmiljöer och kultur. Under årets upplaga av Västerbotten på Grand Hôtel är huvudtemat “det gränslösa mötet” - möten som bjuder in och utmanar. Möten kan också vara det mellan traditionell industri och kreativa näringar eller mötet mellan generationer. Temat för Västerbotten på Grand Hôtel syftar till att inspirera, engagera och skapa nya nervbanor mellan samhällets alla delar.

Under invigningen deltog Malou von Sivers, programledare och journalist som moderator. Bland andra gästade Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Anna Kinberg Batra, partiordförande för Moderaterna.

– Att ha goda relationer med viktiga beslutsfattare är A och O för våra förutsättningar att utveckla regionen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Det är både glädjande och betydelsefullt att några av landets mest framstående beslutsfattare deltar.

– Det är viktigt med god nationell politisk representation i det här sammanhanget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten. Västerbotten på Grand är till för att påverka länets roll och förutsättningar.

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel, där Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delar på äran och prissumman 30 000 kronor. Båda arbetar på olika sätt med människor i utsatta situationer och gemensamt är kopplingen med Kongo.

Även Sven-Erik Bucht (s) Landsbygdsminister deltog på invigningen av "Västerbotten på Grand Hôtel" och lyfte i sitt tal fram Västerbotten läns stora bidrag till Sveriges tillväxt - mellan 2000 och 2013 ökade länets bruttoregionalprodukt med hela 60 procent. Dessutom ligger Västerbottens skogsnäring i framkant med nya och spännande innovationer samt har bidragit till att öka andelen kvinnor i branschen, påpekade Bucht.

Gruv- och mineralnäring ska diskuteras under Västerbotten på Grand Hôtel
Den 26-27 januari hålls temadagarna “Framtidens gruv- och mineralindustri”, där beslutsfattare från riksdagen och myndigheter, experter och intressenter från nordisk gruv- och mineralindustri deltar för att diskutera dagens problemställningar och framtidens möjligheter för industrin. Under dagarna kretsar diskussionerna kring bland annat arktisk gruvnäring, forskning och teknikutveckling samt internationella aspekter av gruvnäringen i Sverige. Medverkande under dagarna är bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt Gunnar Malm, generaldirektör vid Trafikverket.

Läs mer om Västerbotten på Grand Hôtel och följ direktsändningen

Läs mer om Framtidens Gruv & Mineral 2015

Ta del av bloggen från Västerbotten på Grand Hôtel

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS