Läs höstens nummer av På gång inom EU!

2015-09-28

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidskrift På gång i EU är nu ute med ett nytt nummer. Tidskriften ges ut två gånger per år och informerar om det senaste inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

paganginomeubild

Det senaste numret  av SKL:s "På gång inom EU"

I höstens nummer av På gång inom EU berörs områden såsom energiunionen, arbetet för utsatta EU-medborgare, den digitala inre marknaden samt utredningen om delaktighet i EU. Vidare presenteras även den nya svenska delegationen i Europeiska regionkommittén presenteras. De som representerar övre Norrland i regionkommittén är följande:

 • Ewa-May Karlsson - Utskottet för naturresurser (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln
 • Marie-Louise Rönnmark - Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå
 • Åsa Ågren Wikström - Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelse (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

 

SKL redogör även för de EU-frågor som de prioriterar under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer.

Läs På gång inom EU här 

Beställ en tryckt upplaga här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS