Läs höstens nummer av På gång inom EU!

2015-09-28

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidskrift På gång i EU är nu ute med ett nytt nummer. Tidskriften ges ut två gånger per år och informerar om det senaste inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

paganginomeubild

Det senaste numret  av SKL:s "På gång inom EU"

I höstens nummer av På gång inom EU berörs områden såsom energiunionen, arbetet för utsatta EU-medborgare, den digitala inre marknaden samt utredningen om delaktighet i EU. Vidare presenteras även den nya svenska delegationen i Europeiska regionkommittén presenteras. De som representerar övre Norrland i regionkommittén är följande:

 • Ewa-May Karlsson - Utskottet för naturresurser (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln
 • Marie-Louise Rönnmark - Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå
 • Åsa Ågren Wikström - Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelse (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

 

SKL redogör även för de EU-frågor som de prioriterar under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer.

Läs På gång inom EU här 

Beställ en tryckt upplaga här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS