Läs höstens nummer av På gång inom EU!

2015-09-28

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidskrift På gång i EU är nu ute med ett nytt nummer. Tidskriften ges ut två gånger per år och informerar om det senaste inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

paganginomeubild

Det senaste numret  av SKL:s "På gång inom EU"

I höstens nummer av På gång inom EU berörs områden såsom energiunionen, arbetet för utsatta EU-medborgare, den digitala inre marknaden samt utredningen om delaktighet i EU. Vidare presenteras även den nya svenska delegationen i Europeiska regionkommittén presenteras. De som representerar övre Norrland i regionkommittén är följande:

 • Ewa-May Karlsson - Utskottet för naturresurser (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln
 • Marie-Louise Rönnmark - Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå
 • Åsa Ågren Wikström - Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelse (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

 

SKL redogör även för de EU-frågor som de prioriterar under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer.

Läs På gång inom EU här 

Beställ en tryckt upplaga här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS