Läs höstens nummer av På gång inom EU!

2015-09-28

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidskrift På gång i EU är nu ute med ett nytt nummer. Tidskriften ges ut två gånger per år och informerar om det senaste inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

paganginomeubild

Det senaste numret  av SKL:s "På gång inom EU"

I höstens nummer av På gång inom EU berörs områden såsom energiunionen, arbetet för utsatta EU-medborgare, den digitala inre marknaden samt utredningen om delaktighet i EU. Vidare presenteras även den nya svenska delegationen i Europeiska regionkommittén presenteras. De som representerar övre Norrland i regionkommittén är följande:

 • Ewa-May Karlsson - Utskottet för naturresurser (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln
 • Marie-Louise Rönnmark - Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå
 • Åsa Ågren Wikström - Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelse (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

 

SKL redogör även för de EU-frågor som de prioriterar under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer.

Läs På gång inom EU här 

Beställ en tryckt upplaga här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS