Regioner reflekterar över Europas framtid

2017-05-31

Efter turbulent tid som präglat EU samarbetet har EU:s existens inte varit lika självklar som den var tidigare. Denna osäkerhet ligger även till grund för EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid med fem olika scenarier om möjliga vägval, från lite till mycket samarbete mellan EU-länderna. En bredare allomfattande debatt om EU:s framtid efter Brexit har börjat ta former med framtidsvisioner om hur EU samarbetet bäst utvecklas. 

Debatten om vitboken om EU:s framtid har tagit fart i EU och Bryssel och som ett led i den pågående politiska reflektionen om Europas framtid har olika intressenter börjat positionera sig. Ett antal ställningstaganden om vitboken med bland annat inlägg från olika aktörer med fokus på en övergripande framtidsdebatt bortanför det vardagliga EU-arbetet, däribland från Regionkommittén och CPMR.

Städerna och regionernas först i framtidsdebatten
Som ett led i den pågående politiska reflektionen om Europas framtid har Europeiska rådets och EU-kommissionen uppmanat Regionkommittén att skicka sina rekommendationer om Europas framtid för att få ta del av regionernas perspektiv. Regionkommittén ståndpunkt kommer att härledas från en omfattande samrådsprocess som heter "Reflektera om Europa", vars antagande är planerat till mitten av 2018. 

CPMR, The Conference of Peripheral Maritime Regions, presenterade sin nya position där organisationen vill se en positiv vision för ett förstärkt Europa som skall bygga på territoriell, social och ekonomisk sammanhållning

I  CPMR ny position uppmanas EU till att se ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som en grundläggande pelare och integrera dessa i kommande strategier och budgetar. Positionen är en reaktion på de nuvarande utmaningar Europa står inför. Bland annat de växande nationalistiska vindarna och Brexit.

CPMR, The Conference of Peripheral Maritime Regions, presenterade sin nya position där organisationen vill se en positiv vision för ett förstärkt Europa som skall bygga på territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.
CPMR är en tankesmedja och lobbyorganisation som representerar 160 regioner från 25 olika länder inom och utanför EU. Det motsvarar ungefär 200 miljoner människor. CPMR har funnits sedan 1973 och fokuserar på en rad olika politiska områden såsom territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.
Igår den 10 maj, presenterade CPMR en ny position där man uppmanar EU till att se ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som en grundläggande pelare och integrera dessa i kommande strategier och budgetar. Positionen är en reaktion på de nuvarande utmaningar Europa står inför. Bland annat de växande nationalistiska vindarna och Brexit något som organisationens ordförande Vasco Cordeiro betonade under konferensen. 

Den inre marknaden kärnan för hela  EU:s samarbete och ett av vägarna framåt i framtidsdebatten

EU erbjuder sina medlemsländer en unik plattform för samarbete som bygger på att medlemsländerna ger upp en del av sin nationella suveränitet till förmån för ett kollektivt samarbete och ramverk. Utan denna kollektiva framåtanda är det inte lika säkert att projektet EU som sådant hade nått den framgång det har gjort i dagens läge.  

I och med debatten kring det stundande Brexit har EU visat på ett fortgående samarbete och en vilja till att bevara Unionen mellan dess olika nationer, samt att undvika att de bubblande nationalistiska krafterna att komma upp till ytan. Med sin gemensamma struktur är EU-kommissionen den fria rörlighetens väktare då det är en av de grundläggande funktionerna med att ha en gemensam union likt den vi har idag. Likväl är den inre marknaden nästintill kärnan av hela det Europeiska projektet.

Den inre marknaden kräver en social pelare, vilket presenterades av EU- kommissionen tidigare i år, men än mer kräver det en fungerande sammanhållningspolitik inom unionen för att säkerställa möjligheten till att stärka balansen mellan ambitionen och behovet av ett EU som står starkt med en global konkurrenskraft.  

Läs Mikael Janson, direktör North Sweden om resonemanget kring den inre marknaden utifrån framtidsdebatten

Läs mer om CPMR position

Läs mer om Regionskomitténs arbete med vitboken

/Sanna Schumacher

 

 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS