Regioner reflekterar över Europas framtid

2017-05-31

Efter turbulent tid som präglat EU samarbetet har EU:s existens inte varit lika självklar som den var tidigare. Denna osäkerhet ligger även till grund för EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid med fem olika scenarier om möjliga vägval, från lite till mycket samarbete mellan EU-länderna. En bredare allomfattande debatt om EU:s framtid efter Brexit har börjat ta former med framtidsvisioner om hur EU samarbetet bäst utvecklas. 

Debatten om vitboken om EU:s framtid har tagit fart i EU och Bryssel och som ett led i den pågående politiska reflektionen om Europas framtid har olika intressenter börjat positionera sig. Ett antal ställningstaganden om vitboken med bland annat inlägg från olika aktörer med fokus på en övergripande framtidsdebatt bortanför det vardagliga EU-arbetet, däribland från Regionkommittén och CPMR.

Städerna och regionernas först i framtidsdebatten
Som ett led i den pågående politiska reflektionen om Europas framtid har Europeiska rådets och EU-kommissionen uppmanat Regionkommittén att skicka sina rekommendationer om Europas framtid för att få ta del av regionernas perspektiv. Regionkommittén ståndpunkt kommer att härledas från en omfattande samrådsprocess som heter "Reflektera om Europa", vars antagande är planerat till mitten av 2018. 

CPMR, The Conference of Peripheral Maritime Regions, presenterade sin nya position där organisationen vill se en positiv vision för ett förstärkt Europa som skall bygga på territoriell, social och ekonomisk sammanhållning

I  CPMR ny position uppmanas EU till att se ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som en grundläggande pelare och integrera dessa i kommande strategier och budgetar. Positionen är en reaktion på de nuvarande utmaningar Europa står inför. Bland annat de växande nationalistiska vindarna och Brexit.

CPMR, The Conference of Peripheral Maritime Regions, presenterade sin nya position där organisationen vill se en positiv vision för ett förstärkt Europa som skall bygga på territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.
CPMR är en tankesmedja och lobbyorganisation som representerar 160 regioner från 25 olika länder inom och utanför EU. Det motsvarar ungefär 200 miljoner människor. CPMR har funnits sedan 1973 och fokuserar på en rad olika politiska områden såsom territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.
Igår den 10 maj, presenterade CPMR en ny position där man uppmanar EU till att se ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som en grundläggande pelare och integrera dessa i kommande strategier och budgetar. Positionen är en reaktion på de nuvarande utmaningar Europa står inför. Bland annat de växande nationalistiska vindarna och Brexit något som organisationens ordförande Vasco Cordeiro betonade under konferensen. 

Den inre marknaden kärnan för hela  EU:s samarbete och ett av vägarna framåt i framtidsdebatten

EU erbjuder sina medlemsländer en unik plattform för samarbete som bygger på att medlemsländerna ger upp en del av sin nationella suveränitet till förmån för ett kollektivt samarbete och ramverk. Utan denna kollektiva framåtanda är det inte lika säkert att projektet EU som sådant hade nått den framgång det har gjort i dagens läge.  

I och med debatten kring det stundande Brexit har EU visat på ett fortgående samarbete och en vilja till att bevara Unionen mellan dess olika nationer, samt att undvika att de bubblande nationalistiska krafterna att komma upp till ytan. Med sin gemensamma struktur är EU-kommissionen den fria rörlighetens väktare då det är en av de grundläggande funktionerna med att ha en gemensam union likt den vi har idag. Likväl är den inre marknaden nästintill kärnan av hela det Europeiska projektet.

Den inre marknaden kräver en social pelare, vilket presenterades av EU- kommissionen tidigare i år, men än mer kräver det en fungerande sammanhållningspolitik inom unionen för att säkerställa möjligheten till att stärka balansen mellan ambitionen och behovet av ett EU som står starkt med en global konkurrenskraft.  

Läs Mikael Janson, direktör North Sweden om resonemanget kring den inre marknaden utifrån framtidsdebatten

Läs mer om CPMR position

Läs mer om Regionskomitténs arbete med vitboken

/Sanna Schumacher

 

 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS