Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019

2019-02-05

 Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterades även vissa nyheter för i år.

Årets European Week of Regions and Cities i Bryssel kommer att hållas måndag till torsdag, 7-10 oktober. Öppningsceremonin kommer att ske kl. 14:00 den 7:e oktober framför Europaparlamentet. Ansökan är öppen från och med 30:e januari till 29:e mars och utvalda partners kommer att tillkännages den 30:e april.

Årets ämnen:

 • EU:s framtid och regioner och städers roll
 • Ett Europa närmare medborgarna
 • Ett grönare Europa
 • Ett mer social integrerat Europa
 • Ett smartare Europa
 • Ett mer sammankopplat Europa

Prioritet kommer att ges till de tre översta ämnena när det kommer till urvalsprocessen och fördelning av rum och lokaler.

Nyheter för i år:

 1. Lokalt event är inte nödvändigt i år. Tidigare år har det funnits krav på att partners ska hålla ett event hemma i regionen. Detta är inte ett krav i år.
 2. Medlemmar från EEA-länder som inte är med i EU, såsom Norge, kan ansöka om att vara partners i år och även vara ”a lead partner”.
 3. Tidigare år har ett krav för att kunna hålla ett event varit att det egna Brysselkontoret ska kunna tillhandahålla minst 90 platser för besökare till eventet. I år öppnar European Committee of Regions upp för ansökningar om att hålla event i deras byggnad.

Nya krav för eventen i år:

 • Det ska vara en jämn könsfördelning på eventet.
 • Eventet ska vara papperslöst.
 • Hela eventet ska vara hållbart (exempelvis inga plastmuggar eller plastbestick).

Om ni eller er organisation vill ansöka om medverkan eller hitta partners alternativt har en samverkan med andra regioner som har ett intresse av att medverka under European Week of Regions and Cities, hör gärna av er till North Sweden European Office.

För mer information och svar på vanliga frågor, se här.
Information och instruktioner för eventuella partners, se här.
Information och instruktioner för eventuella regionala partners, se här.
Anmälan.
Se nyhet om 2018 års ERWC NSPA-seminarium i regi av North Sweden här.
Se en listning på aktiviteter som North Sweden medverkade vid under EWRC 2018 här.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS