EU-kommissionen har nu lanserat programmet URBACT III

2015-03-18

Den 16 mars lanserades EU-programmet URBACT III officiellt, när aktörer och intressenter inom urban politik träffades i Bryssel för ett lanseringsevent. Närvarande var bland annat Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, som höll i ett öppningsanförande.

Programmet URBACT III (för programperioden 2014-2020) var ett av de första interregionala EU-programmen som antogs. Den totala budgeten för programmet är drygt 96.3 miljoner euro, och cirka 74.3 av dessa miljoner kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med programmet är att främja städers kunskap, kapacitet och expertis inom integrerad urban utveckling. Detta sker framför allt genom att uppmuntra och underlätta utbyten och kunskapsbyggande. Under nuvarande programperiod kommer ca 70 % av medlen att koncentreras på områdena forskning och innovation, ekonomi med låga koldioxidutsläpp, miljöskydd, jobbskapande och social inkludering.

Städers hantering av frågor som arbetslöshet, fattigdom och resurseffektivitet är enligt EU-kommissionen av mycket stor vikt för hur Europa lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen, i och med att cirka två tredjedelar av den europeiska befolkningen är bosatta i städer. 

Läs mer om URBACT.

Läs mer om lanseringseventet den 16 mars.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS