EU-kommissionen har nu lanserat programmet URBACT III

2015-03-18

Den 16 mars lanserades EU-programmet URBACT III officiellt, när aktörer och intressenter inom urban politik träffades i Bryssel för ett lanseringsevent. Närvarande var bland annat Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, som höll i ett öppningsanförande.

Programmet URBACT III (för programperioden 2014-2020) var ett av de första interregionala EU-programmen som antogs. Den totala budgeten för programmet är drygt 96.3 miljoner euro, och cirka 74.3 av dessa miljoner kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med programmet är att främja städers kunskap, kapacitet och expertis inom integrerad urban utveckling. Detta sker framför allt genom att uppmuntra och underlätta utbyten och kunskapsbyggande. Under nuvarande programperiod kommer ca 70 % av medlen att koncentreras på områdena forskning och innovation, ekonomi med låga koldioxidutsläpp, miljöskydd, jobbskapande och social inkludering.

Städers hantering av frågor som arbetslöshet, fattigdom och resurseffektivitet är enligt EU-kommissionen av mycket stor vikt för hur Europa lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen, i och med att cirka två tredjedelar av den europeiska befolkningen är bosatta i städer. 

Läs mer om URBACT.

Läs mer om lanseringseventet den 16 mars.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS