EU-kommissionen har nu lanserat programmet URBACT III

2015-03-18

Den 16 mars lanserades EU-programmet URBACT III officiellt, när aktörer och intressenter inom urban politik träffades i Bryssel för ett lanseringsevent. Närvarande var bland annat Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, som höll i ett öppningsanförande.

Programmet URBACT III (för programperioden 2014-2020) var ett av de första interregionala EU-programmen som antogs. Den totala budgeten för programmet är drygt 96.3 miljoner euro, och cirka 74.3 av dessa miljoner kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med programmet är att främja städers kunskap, kapacitet och expertis inom integrerad urban utveckling. Detta sker framför allt genom att uppmuntra och underlätta utbyten och kunskapsbyggande. Under nuvarande programperiod kommer ca 70 % av medlen att koncentreras på områdena forskning och innovation, ekonomi med låga koldioxidutsläpp, miljöskydd, jobbskapande och social inkludering.

Städers hantering av frågor som arbetslöshet, fattigdom och resurseffektivitet är enligt EU-kommissionen av mycket stor vikt för hur Europa lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen, i och med att cirka två tredjedelar av den europeiska befolkningen är bosatta i städer. 

Läs mer om URBACT.

Läs mer om lanseringseventet den 16 mars.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS