EU-kommissionen har nu lanserat programmet URBACT III

2015-03-18

Den 16 mars lanserades EU-programmet URBACT III officiellt, när aktörer och intressenter inom urban politik träffades i Bryssel för ett lanseringsevent. Närvarande var bland annat Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionala frågor, som höll i ett öppningsanförande.

Programmet URBACT III (för programperioden 2014-2020) var ett av de första interregionala EU-programmen som antogs. Den totala budgeten för programmet är drygt 96.3 miljoner euro, och cirka 74.3 av dessa miljoner kommer från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med programmet är att främja städers kunskap, kapacitet och expertis inom integrerad urban utveckling. Detta sker framför allt genom att uppmuntra och underlätta utbyten och kunskapsbyggande. Under nuvarande programperiod kommer ca 70 % av medlen att koncentreras på områdena forskning och innovation, ekonomi med låga koldioxidutsläpp, miljöskydd, jobbskapande och social inkludering.

Städers hantering av frågor som arbetslöshet, fattigdom och resurseffektivitet är enligt EU-kommissionen av mycket stor vikt för hur Europa lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen, i och med att cirka två tredjedelar av den europeiska befolkningen är bosatta i städer. 

Läs mer om URBACT.

Läs mer om lanseringseventet den 16 mars.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS