North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

2016-09-21

Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

ERRIN startades år 2001 för att främja utbyte av kunskap mellan regionala europeiska parter och organisationer för att skapa och stärka regional forskning- och innovationspartnerskap. I nuläget deltar över 120 parter. Aktiviteterna organiseras i arbetsgrupper för olika sektorer; bioekonomi, energi och klimatförändring, blå tillväxt, hälsa, information- och kommunikationsteknik, transport och Smart Cities.

ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Genom medverkan i ERRIN har North Sweden exempelvis möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom Horizon 2020 och strategiskt arbeta för att främja innovations och forskningsfrågor för regionen.

ERRIN arbetsgruppen för Smart Cities uppmuntrar sina medlemmar att utveckla och implementera lösningar för städer när det kommer till integrering av energi, information- och kommunikationsteknik och transport, för att främja aktivitet och projekt inom Horizon 2020 Smart Citites programmet och för att underlätta utbyte av information inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

North Sweden European Office delar ordförandeskapet för denna arbetsgrupp tillsammans med Östra och Norra Finlandskontoret och NG4 Cities Northern Netherlands. Denna nya roll medför en spännande tid framöver för Smart Cities i norra Sverige. Umeå har till exempel tilldelats statusen Lighthouse City i det nya Horizon 2020 projektet RUGGEDISED och det jobbas mer med att involvera andra städer i norra Sverige till Smart Cities Lighthouse projekten. Läs mer om Umeå Lighthouse City här

För mer information kontakta
Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, ansvarig för forskning och innovationsfrågor, på North Sweden European Office.

Läs mer om ERRIN här

/ Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS