North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

2016-09-21

Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

ERRIN startades år 2001 för att främja utbyte av kunskap mellan regionala europeiska parter och organisationer för att skapa och stärka regional forskning- och innovationspartnerskap. I nuläget deltar över 120 parter. Aktiviteterna organiseras i arbetsgrupper för olika sektorer; bioekonomi, energi och klimatförändring, blå tillväxt, hälsa, information- och kommunikationsteknik, transport och Smart Cities.

ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Genom medverkan i ERRIN har North Sweden exempelvis möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom Horizon 2020 och strategiskt arbeta för att främja innovations och forskningsfrågor för regionen.

ERRIN arbetsgruppen för Smart Cities uppmuntrar sina medlemmar att utveckla och implementera lösningar för städer när det kommer till integrering av energi, information- och kommunikationsteknik och transport, för att främja aktivitet och projekt inom Horizon 2020 Smart Citites programmet och för att underlätta utbyte av information inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

North Sweden European Office delar ordförandeskapet för denna arbetsgrupp tillsammans med Östra och Norra Finlandskontoret och NG4 Cities Northern Netherlands. Denna nya roll medför en spännande tid framöver för Smart Cities i norra Sverige. Umeå har till exempel tilldelats statusen Lighthouse City i det nya Horizon 2020 projektet RUGGEDISED och det jobbas mer med att involvera andra städer i norra Sverige till Smart Cities Lighthouse projekten. Läs mer om Umeå Lighthouse City här

För mer information kontakta
Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, ansvarig för forskning och innovationsfrågor, på North Sweden European Office.

Läs mer om ERRIN här

/ Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS