North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

2016-09-21

Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

ERRIN startades år 2001 för att främja utbyte av kunskap mellan regionala europeiska parter och organisationer för att skapa och stärka regional forskning- och innovationspartnerskap. I nuläget deltar över 120 parter. Aktiviteterna organiseras i arbetsgrupper för olika sektorer; bioekonomi, energi och klimatförändring, blå tillväxt, hälsa, information- och kommunikationsteknik, transport och Smart Cities.

ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Genom medverkan i ERRIN har North Sweden exempelvis möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom Horizon 2020 och strategiskt arbeta för att främja innovations och forskningsfrågor för regionen.

ERRIN arbetsgruppen för Smart Cities uppmuntrar sina medlemmar att utveckla och implementera lösningar för städer när det kommer till integrering av energi, information- och kommunikationsteknik och transport, för att främja aktivitet och projekt inom Horizon 2020 Smart Citites programmet och för att underlätta utbyte av information inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

North Sweden European Office delar ordförandeskapet för denna arbetsgrupp tillsammans med Östra och Norra Finlandskontoret och NG4 Cities Northern Netherlands. Denna nya roll medför en spännande tid framöver för Smart Cities i norra Sverige. Umeå har till exempel tilldelats statusen Lighthouse City i det nya Horizon 2020 projektet RUGGEDISED och det jobbas mer med att involvera andra städer i norra Sverige till Smart Cities Lighthouse projekten. Läs mer om Umeå Lighthouse City här

För mer information kontakta
Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, ansvarig för forskning och innovationsfrågor, på North Sweden European Office.

Läs mer om ERRIN här

/ Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS