North Sweden vice ordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

2016-09-21

Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

ERRIN startades år 2001 för att främja utbyte av kunskap mellan regionala europeiska parter och organisationer för att skapa och stärka regional forskning- och innovationspartnerskap. I nuläget deltar över 120 parter. Aktiviteterna organiseras i arbetsgrupper för olika sektorer; bioekonomi, energi och klimatförändring, blå tillväxt, hälsa, information- och kommunikationsteknik, transport och Smart Cities.

ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Genom medverkan i ERRIN har North Sweden exempelvis möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom Horizon 2020 och strategiskt arbeta för att främja innovations och forskningsfrågor för regionen.

ERRIN arbetsgruppen för Smart Cities uppmuntrar sina medlemmar att utveckla och implementera lösningar för städer när det kommer till integrering av energi, information- och kommunikationsteknik och transport, för att främja aktivitet och projekt inom Horizon 2020 Smart Citites programmet och för att underlätta utbyte av information inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

North Sweden European Office delar ordförandeskapet för denna arbetsgrupp tillsammans med Östra och Norra Finlandskontoret och NG4 Cities Northern Netherlands. Denna nya roll medför en spännande tid framöver för Smart Cities i norra Sverige. Umeå har till exempel tilldelats statusen Lighthouse City i det nya Horizon 2020 projektet RUGGEDISED och det jobbas mer med att involvera andra städer i norra Sverige till Smart Cities Lighthouse projekten. Läs mer om Umeå Lighthouse City här

För mer information kontakta
Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, ansvarig för forskning och innovationsfrågor, på North Sweden European Office.

Läs mer om ERRIN här

/ Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS