NSPA bjuder in till miniseminarium under Open Days

2015-09-23

North Sweden genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till ett miniseminarium om rapporten Growth from the North samt mingel på måndagen 12 oktober. Träffen hålls i anslutning till Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer 2015. Syftet är att lyfta fram rapporten Growth from North som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Growth from North är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

En av författarna till rapporten, Anne Husebekk vid universitetet i Tromsø kommer att vara på plats för att diskutera hur Norge, Sverige och Finland kan uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis, följt av kommentarer från svenska och finska intressenter i norr där bland annat Länsstyrelsen från Västerbotten deltar.  Därefter följer ett mingel för gäster från NSPA-området samt andra intresserade.

Tid: 12 oktober, klockan 16:45-19.00 med efterföljande mingel

Var: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3

Den fullständiga rapporten kan läsas på webbsidan för Finlands statsråds kansli.

Se hela programmet och inbjudan här

Anmäl dig här

Om NSPA-nätverket
NSPA består av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Nätverket jobbar för ökat samarbete mellan de nordliga regionerna men främst med de utmaningar de nordligaste regionerna ställs inför såsom avbefolkning och hårt klimat. Samverkan inom NSPA har varit förutsättningen för EU-kommissionen att tillföra extra resurser i form av en "gleshetsbonus" till våra områden inom strukturfonderna. 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS