NSPA bjuder in till miniseminarium under Open Days

2015-09-23

North Sweden genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till ett miniseminarium om rapporten Growth from the North samt mingel på måndagen 12 oktober. Träffen hålls i anslutning till Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer 2015. Syftet är att lyfta fram rapporten Growth from North som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Growth from North är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

En av författarna till rapporten, Anne Husebekk vid universitetet i Tromsø kommer att vara på plats för att diskutera hur Norge, Sverige och Finland kan uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis, följt av kommentarer från svenska och finska intressenter i norr där bland annat Länsstyrelsen från Västerbotten deltar.  Därefter följer ett mingel för gäster från NSPA-området samt andra intresserade.

Tid: 12 oktober, klockan 16:45-19.00 med efterföljande mingel

Var: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3

Den fullständiga rapporten kan läsas på webbsidan för Finlands statsråds kansli.

Se hela programmet och inbjudan här

Anmäl dig här

Om NSPA-nätverket
NSPA består av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Nätverket jobbar för ökat samarbete mellan de nordliga regionerna men främst med de utmaningar de nordligaste regionerna ställs inför såsom avbefolkning och hårt klimat. Samverkan inom NSPA har varit förutsättningen för EU-kommissionen att tillföra extra resurser i form av en "gleshetsbonus" till våra områden inom strukturfonderna. 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS