NSPA bjuder in till miniseminarium under Open Days

2015-09-23

North Sweden genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till ett miniseminarium om rapporten Growth from the North samt mingel på måndagen 12 oktober. Träffen hålls i anslutning till Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer 2015. Syftet är att lyfta fram rapporten Growth from North som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Growth from North är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

En av författarna till rapporten, Anne Husebekk vid universitetet i Tromsø kommer att vara på plats för att diskutera hur Norge, Sverige och Finland kan uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis, följt av kommentarer från svenska och finska intressenter i norr där bland annat Länsstyrelsen från Västerbotten deltar.  Därefter följer ett mingel för gäster från NSPA-området samt andra intresserade.

Tid: 12 oktober, klockan 16:45-19.00 med efterföljande mingel

Var: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3

Den fullständiga rapporten kan läsas på webbsidan för Finlands statsråds kansli.

Se hela programmet och inbjudan här

Anmäl dig här

Om NSPA-nätverket
NSPA består av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Nätverket jobbar för ökat samarbete mellan de nordliga regionerna men främst med de utmaningar de nordligaste regionerna ställs inför såsom avbefolkning och hårt klimat. Samverkan inom NSPA har varit förutsättningen för EU-kommissionen att tillföra extra resurser i form av en "gleshetsbonus" till våra områden inom strukturfonderna. 

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS