Konferens om Europeiska Arktis

2015-06-03

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) var en av aktörerna som deltog vid konferensen "What next for EU Arctic policy?" i regi av EU:s utrikestjänst, European External Action Service (EEAS), om utmaningar och möjligheter i norr. Konferensen är en del av det pågående arbetet med att i EU ta fram underlag för en kommande Arktisk strategi för EU och är en av många just nu pågående samråd och processer i det arbetet som skall leverera ett underlag till Ministerrådet före jul är det sagt.

”What next for EU Arctic Policy?”
Mellan den 1 och 2 juni anordnade EU:s utrikestjänst i Bryssel en konferens om EU:s roll i Arktis.  Syftet med konferensen var att i dialog med särskilt inbjudna aktörer mejsla ut de viktigaste frågorna för EU att fokusera på i det som skall bilda underlag för en framtida arktisk strategi.

Vid konferensen, som genom panelsamtal och publikdialog under tre teman kring miljö, hållbar utveckling samt internationellt samarbete, dryftades vad EU bör fokusera på, med deltagande av bland många andra Sveriges Arktiska Ambassadör, Christer Bringéus, samt företrädare från övriga länder i Arktiska Rådet (utom Ryssland) och urfolksföreträdare.

NSPA var genom Kari Aalto, East & North Finland, med i diskussionen om hållbar utveckling tillsammans med förre finska statsministern Paavo Lipponen samt företrädare för Storbrittaniens parlamentariska arktiska kommission, Världsnaturfonden (WWF), franska senaten och tyska transportministeriet. Den arktiska position som Brysselkontoren inom NSPA arbetar med presenterades för deltagarna.

150603_NSPA_EEAS

Från North Swedens sida lyftes också särskilt fram möjligheterna för innovationer i EU:s nordliga områden och att vara en testbädd för ny teknik och lösningar till gagn för hela Arktis och smart regional utveckling i hela EU. Mikael Janson från North Sweden poängterade därtill vikten av att i EU:s arktiska processer hålla fast vid partnerskapsprincipen om att ha med den regionala nivån i EU:s policyarbete och även för det internationella utbytet, som i Arktis bygger på inte bara nationell utan också regional samverkan över gränserna. EU:s legitimitet och trovärdighet i Arktis bygger på engagemang och stöd för de egna Europeiska Arktiska regionernas möjligheter till hållbar utveckling.

Ökande mängd aktiviteter med fokus på Arktis i EU 
EEAS-konferensen är en i raden av pågående samråd, seminarier och andra initiativ i EU. Exempelvis har den maritima enheten inom EU-kommissionen, som har i uppdrag att samordna EU:s arktiska policyarbete, anordnat ett samråd om EU:s fonder och program riktat mot Arktis inklusive de utvecklingsmedel som går till regionera inom NSPA. De har sedan följt upp det samrådet med en seminarieserie på olika teman för dialog med olika aktörer; i Rovaniemi den 29 april, där bland annat Anna Lindberg från Landstinget Norrbotten och Jonas Lundström från Region Västerbotten medverkade i panelerna, samt Oslo 27 maj och Reykjavik 24 juni.

Mycket är kopplat till EU:s ambitioner att bli fullvärdig observatör i Arktiska Rådet på samma sätt som exempelvis länder som Indien, Kina och Japan. Arktiska Rådet består av de åtta arktiska staterna (Norge, Sverige, Finland, Ryssland, USA, Kanada, Island samt Danmark) samt företrädare för urfolken i Arktis och har blivit det internationella organ som hanterar de arktiska frågorna och många aktörer med intressen i Arktis söker därför observatörsstatus. Även EU har över tid ökat det arktiska engagemanget och den nu planerade kommunikationen om Arktis med sikte att landa på Ministerrådets bord före jul, är en del i att skapa en fullvärdig Arktisk strategi för EU.

Till det kommer en rad andra arktiska seminarier och aktiviteter av olika aktörer, inte minst från norsk, dansk och finsk sida, men även exempelvis Skottland.

Svenskt Arktiskt Forum inrättat
För att bättre samla också svenska aktörer för mer gemensam kraft i det arktiska arbetet, har i samverkan mellan aktörerna i Övre Norrland, North Sweden samt Utrikesdepartementet inrättats ett ”Svenskt Arktiskt Forum” med representanter från Västerbotten och Norrbotten inklusive samisk representation samt nationell nivå. Forumet samlades för ett första möte den 13 maj under ledning av den svenska Arktiska Ambassadören samt med företrädare från ett antal olika departement och Polarforskningsrådet. North Sweden gav en översikt över EU:s arktiska arbete utifrån norra Sveriges regionala perspektiv.

150603_NSPA_EEAS_2

Avsikten är att ha återkommande möten för att diskutera frågor med koppling till Sveriges kommande arktiska strategi, EU:s policyarbete på området samt vad som sker i Arktiska Rådet. Under hösten är EU:s kommande underlag för en arktisk strategi en given punkt på dagordningen.

Vidare läsning
Läs mer om EEAS-konferensen på EEAS hemsida

Läs rapporten om Norra Sveriges intressen i EU:s Arktiska policyarbete

Läs om resultatet av EU-kommissionens samråd om Arktis

 

/Mikael Janson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS