NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

2018-01-24

Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel med företrädare från länder, organisationer, regioner och inte minst EU inklusive den arktiska ambassadören för EU. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

180124 Trond
Trond Gabrielsen från norska UD presenterar den nya norska arktiska strategin på Norway House i Bryssel

Norges ambassadör till EU, Oda Helen Sletnes, hälsade välkommen med att poängtera vikten av att balansera ekonomisk utveckling med en hållbar utveckling för Arktis och från norska UD respektive norska ministeriet för lokal utveckling och modernisering berättade Trond Gabrielsen och Vincent Fleisher om den nya arktiska norska strategin; ”Between geopolitics and social development”. Strategin betonar Norges arktiska roll och fokus på att det i de Europeiska arktiska områdena bor människor och finns levande samhällen som behöver utvecklas, samtidigt som Arktis har en sårbar miljö som påverkas av globala utsläpp som måste hanteras. Från norsk sida betonas vikten av samverkan och regional utveckling och syn för sägen var att NSPA inbjudits att medverka.

Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA:s styrgrupp, påpekade behovet av fokus på de som bor och verkar i den arktiska regionen och de potentialer som finns. Kontorscheferna för East and North Finland, Kari Aalto, North Norway, Nils Nilsen, samt North Sweden, Mikael Janson, gjorde en genomgång av samverkan i NSPA, den OECD-studie som gjorts samt de investeringsprioriteringar inom infrastruktur, digital utveckling, hälsa, utbildning och kompetensförsörjning, innovation och nyckelbranscher samt överlag ökat samarbete över gränserna, som NSPA tryckt på gentemot EU i den pågående arktiska samrådsprocessen och den slutrapport som presenterades i EU-kommissionens huvudsäte dagen efter det norska seminariet.

Förmiddagen avslutades med att Mikael Janson som moderator höll i en frågestund med såväl frågor från samiska företrädare om hur deras intressen tas om hand i den norska strategin, som om Norges syn på utvinning av olja i Arktis. Från de norska företrädarna sades att det finns intressekonflikter men att de bara kan lösas genom dialog mellan parterna och det är en grundsten i strategin och vad gäller oljeutvinning så är det just nu stopp för det samtidigt som de framhöll att världen fortsatt behöver olja och Norge har de tuffaste reglerna och den minst miljöpåverkande oljeutvinning som finns. På den avslutande frågan från Mikael kunde de församlade talarna enas om att den stora förändringen över tid med EU:s arktiska policyarbete och även den ny norska strategin är att fokus har förflyttats från att utvinna råvaror i okänd terräng till att arbeta tillsammans med befolkningen i Arktis för att utveckla regionen tillsammans över gränserna i inte minst det Nordiska Arktis till vilka NSPA-regionerna i norr räknas. 

180124NorgeArktisMJ

Mikael Janson, North Sweden, leder panelsamtal på Norway House om den norska nya arktiska strategin och kopplingen till EU:s arktiska arbete (Bild: North Norway)

/Mikael Janson

Läs Norges arktiska strategi här

Läs om lanseringen av EU:s arktiska samrådsrapport här

 

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS