Northern Sparsely Populated Areas tycker till om EU:s kommande Arktisstrategi

2015-06-17

EU håller för tillfället på att ta fram en strategi för Arktis, med syfte att öka unionens medvetenhet om de arktiska frågorna och att tillsammans med aktörerna i regionen samarbeta för att tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna som berör både Arktis och EU. Med anledning av den kommande strategin har NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) nu antagit ett positionspapper som berör de viktigaste frågorna rörande Arktis framtid.

Nätverket NSPA representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).  Det geografiska område som NSPA omfattar utgör ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. 

De huvudsakliga syftena med EU:s strategi för Arktis är att skydda och bevara Arktis i samarbete med människorna som bor där, att främja ett hållbart användande av naturtillgångar och att öka det internationella samarbetet. I positionspappret som nu har antagits beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderandet av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. Dessutom poängteras att regionerna – som representerar befolkningen i det europeiska Arktis – bör betraktas som nyckelaktörer i diskussionerna rörande EU:s strategi för Arktis och därtill relaterade finansiella instrument.

I positionspappret understryks även att en strategi av det här slaget måste utgå från intressenter i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner. NSPA konstituerar en plattform för regionalt samarbete i centrum av det europeiska Arktis, med tydliga kopplingar till EU-institutionerna. Ett konkret exempel på vad detta samarbete resulterat i är den just nu pågående OECD-studien som North Sweden tidigare rapporterat om. 

NSPA listar vidare de fem huvudsakliga utmaningarna för det europeiska Arktis, tillsammans med fem huvudområden inom vilka EU:s satsningar bör fokuseras.

De huvudsakliga utmaningarna för europeiska Arktis: 

 1. Utvecklandet av effektiva förbindelser.
 2. Att öka nivån av råvaruförädling i regionen.
 3. Säkerställa kompetens och mångfald på arbetsmarknaden.
 4. Minimera miljöpåverkan och negativa effekter av klimatförändringarna.
 5. Utvecklandet av relationer med tredjeländer.


Viktiga fokusområden rörande framtidens Arktis: 

 1. Möjligheter till jobb och tillväxt.
 2. Forskning och utveckling.
 3. Förbindelser och kommunikationssystem.
 4. Specifika behov och förutsättningar i Arktis.
 5. Socioekonomisk, mänsklig och institutionell utveckling.


Vidare läsning
Läs det antagna positionspappret i sin helhet. 

Läs mer om EU:s strategi för Arktis.

Läs om den Arktiska konferens där NSPA:s position förhandspresenterades.

Läs mer om NSPA, på nätverkets hemsida. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS