Northern Sparsely Populated Areas tycker till om EU:s kommande Arktisstrategi

2015-06-17

EU håller för tillfället på att ta fram en strategi för Arktis, med syfte att öka unionens medvetenhet om de arktiska frågorna och att tillsammans med aktörerna i regionen samarbeta för att tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna som berör både Arktis och EU. Med anledning av den kommande strategin har NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) nu antagit ett positionspapper som berör de viktigaste frågorna rörande Arktis framtid.

Nätverket NSPA representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).  Det geografiska område som NSPA omfattar utgör ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. 

De huvudsakliga syftena med EU:s strategi för Arktis är att skydda och bevara Arktis i samarbete med människorna som bor där, att främja ett hållbart användande av naturtillgångar och att öka det internationella samarbetet. I positionspappret som nu har antagits beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderandet av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. Dessutom poängteras att regionerna – som representerar befolkningen i det europeiska Arktis – bör betraktas som nyckelaktörer i diskussionerna rörande EU:s strategi för Arktis och därtill relaterade finansiella instrument.

I positionspappret understryks även att en strategi av det här slaget måste utgå från intressenter i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner. NSPA konstituerar en plattform för regionalt samarbete i centrum av det europeiska Arktis, med tydliga kopplingar till EU-institutionerna. Ett konkret exempel på vad detta samarbete resulterat i är den just nu pågående OECD-studien som North Sweden tidigare rapporterat om. 

NSPA listar vidare de fem huvudsakliga utmaningarna för det europeiska Arktis, tillsammans med fem huvudområden inom vilka EU:s satsningar bör fokuseras.

De huvudsakliga utmaningarna för europeiska Arktis: 

 1. Utvecklandet av effektiva förbindelser.
 2. Att öka nivån av råvaruförädling i regionen.
 3. Säkerställa kompetens och mångfald på arbetsmarknaden.
 4. Minimera miljöpåverkan och negativa effekter av klimatförändringarna.
 5. Utvecklandet av relationer med tredjeländer.


Viktiga fokusområden rörande framtidens Arktis: 

 1. Möjligheter till jobb och tillväxt.
 2. Forskning och utveckling.
 3. Förbindelser och kommunikationssystem.
 4. Specifika behov och förutsättningar i Arktis.
 5. Socioekonomisk, mänsklig och institutionell utveckling.


Vidare läsning
Läs det antagna positionspappret i sin helhet. 

Läs mer om EU:s strategi för Arktis.

Läs om den Arktiska konferens där NSPA:s position förhandspresenterades.

Läs mer om NSPA, på nätverkets hemsida. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS