Northern Sparsely Populated Areas tycker till om EU:s kommande Arktisstrategi

2015-06-17

EU håller för tillfället på att ta fram en strategi för Arktis, med syfte att öka unionens medvetenhet om de arktiska frågorna och att tillsammans med aktörerna i regionen samarbeta för att tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna som berör både Arktis och EU. Med anledning av den kommande strategin har NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) nu antagit ett positionspapper som berör de viktigaste frågorna rörande Arktis framtid.

Nätverket NSPA representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).  Det geografiska område som NSPA omfattar utgör ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. 

De huvudsakliga syftena med EU:s strategi för Arktis är att skydda och bevara Arktis i samarbete med människorna som bor där, att främja ett hållbart användande av naturtillgångar och att öka det internationella samarbetet. I positionspappret som nu har antagits beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderandet av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. Dessutom poängteras att regionerna – som representerar befolkningen i det europeiska Arktis – bör betraktas som nyckelaktörer i diskussionerna rörande EU:s strategi för Arktis och därtill relaterade finansiella instrument.

I positionspappret understryks även att en strategi av det här slaget måste utgå från intressenter i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner. NSPA konstituerar en plattform för regionalt samarbete i centrum av det europeiska Arktis, med tydliga kopplingar till EU-institutionerna. Ett konkret exempel på vad detta samarbete resulterat i är den just nu pågående OECD-studien som North Sweden tidigare rapporterat om. 

NSPA listar vidare de fem huvudsakliga utmaningarna för det europeiska Arktis, tillsammans med fem huvudområden inom vilka EU:s satsningar bör fokuseras.

De huvudsakliga utmaningarna för europeiska Arktis: 

 1. Utvecklandet av effektiva förbindelser.
 2. Att öka nivån av råvaruförädling i regionen.
 3. Säkerställa kompetens och mångfald på arbetsmarknaden.
 4. Minimera miljöpåverkan och negativa effekter av klimatförändringarna.
 5. Utvecklandet av relationer med tredjeländer.


Viktiga fokusområden rörande framtidens Arktis: 

 1. Möjligheter till jobb och tillväxt.
 2. Forskning och utveckling.
 3. Förbindelser och kommunikationssystem.
 4. Specifika behov och förutsättningar i Arktis.
 5. Socioekonomisk, mänsklig och institutionell utveckling.


Vidare läsning
Läs det antagna positionspappret i sin helhet. 

Läs mer om EU:s strategi för Arktis.

Läs om den Arktiska konferens där NSPA:s position förhandspresenterades.

Läs mer om NSPA, på nätverkets hemsida. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS