Northern Sparsely Populated Areas tycker till om EU:s kommande Arktisstrategi

2015-06-17

EU håller för tillfället på att ta fram en strategi för Arktis, med syfte att öka unionens medvetenhet om de arktiska frågorna och att tillsammans med aktörerna i regionen samarbeta för att tillsammans ta itu med de gemensamma utmaningarna som berör både Arktis och EU. Med anledning av den kommande strategin har NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) nu antagit ett positionspapper som berör de viktigaste frågorna rörande Arktis framtid.

Nätverket NSPA representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).  Det geografiska område som NSPA omfattar utgör ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. 

De huvudsakliga syftena med EU:s strategi för Arktis är att skydda och bevara Arktis i samarbete med människorna som bor där, att främja ett hållbart användande av naturtillgångar och att öka det internationella samarbetet. I positionspappret som nu har antagits beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderandet av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. Dessutom poängteras att regionerna – som representerar befolkningen i det europeiska Arktis – bör betraktas som nyckelaktörer i diskussionerna rörande EU:s strategi för Arktis och därtill relaterade finansiella instrument.

I positionspappret understryks även att en strategi av det här slaget måste utgå från intressenter i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner. NSPA konstituerar en plattform för regionalt samarbete i centrum av det europeiska Arktis, med tydliga kopplingar till EU-institutionerna. Ett konkret exempel på vad detta samarbete resulterat i är den just nu pågående OECD-studien som North Sweden tidigare rapporterat om. 

NSPA listar vidare de fem huvudsakliga utmaningarna för det europeiska Arktis, tillsammans med fem huvudområden inom vilka EU:s satsningar bör fokuseras.

De huvudsakliga utmaningarna för europeiska Arktis: 

 1. Utvecklandet av effektiva förbindelser.
 2. Att öka nivån av råvaruförädling i regionen.
 3. Säkerställa kompetens och mångfald på arbetsmarknaden.
 4. Minimera miljöpåverkan och negativa effekter av klimatförändringarna.
 5. Utvecklandet av relationer med tredjeländer.


Viktiga fokusområden rörande framtidens Arktis: 

 1. Möjligheter till jobb och tillväxt.
 2. Forskning och utveckling.
 3. Förbindelser och kommunikationssystem.
 4. Specifika behov och förutsättningar i Arktis.
 5. Socioekonomisk, mänsklig och institutionell utveckling.


Vidare läsning
Läs det antagna positionspappret i sin helhet. 

Läs mer om EU:s strategi för Arktis.

Läs om den Arktiska konferens där NSPA:s position förhandspresenterades.

Läs mer om NSPA, på nätverkets hemsida. 

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS