Nu kan du ansöka till Regiostars Awards 2016

2016-02-11

EU-kommissionens generaldirektorat för regional och statspolitik lanserar Regiostars Awards 2016, och tar emot ansökningar från den 15 februari, till och med den 15 april. Syftet med Regiostars är att identifiera god praxis inom regional utveckling och markera innovativa projekt med avsikt att användas som inspiration till andra regioner och projekt i EU.

Regiostars Awards är indelat i fem kategorier för 2016, dessa är:

Smart tillväxt – Identifiering av nya möjligheter inom den globala ekonomin
Hållbar tillväxt – Cirkulär ekonomi
Inklusiv tillväxt – Integrerat samhälle: bygga inkluderande och icke-segregerade samhällen
Stadsutveckling – Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling
Effektiv hantering – Göra skillnad genom att redovisa nya/alternativa lösningar och hanteringar

En oberoende jury kommer presentera vinnarna för de fem kategorier ovan, representanter från de finalistiska projekten uppmanas att närvara vid prisutdelningen. Priset för Regiostars Awards 2016 kommer vara ett certifikat, medalj, erhålla sitt projekt i en broschyr av kommissionen och även bli publicerad på Inforegios webbplats bland databasen för god praxis. Årets Regiostars prisutdelning kommer att äga rum den 11 oktober 2016 under Europeiska veckan för regioner och städer. Vinnarna i varje kategori kommer även att få en Regiostars trofé och ett intyg som lagts fram av EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu och ordföranden för Regiostars jury.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska lämnas in via ett webbformulär, senast den 15 april 2016.

Kontaktuppgifter

Alla frågor om ansökningsförfarandet ska skickas med e-post till: regiostars2016@iservice-europa.eu

Mer information om Regiostars Awards 2016 och ansökan hittar ni här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_applicants_2016_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS