Nu kan du ansöka till Regiostars Awards 2016

2016-02-11

EU-kommissionens generaldirektorat för regional och statspolitik lanserar Regiostars Awards 2016, och tar emot ansökningar från den 15 februari, till och med den 15 april. Syftet med Regiostars är att identifiera god praxis inom regional utveckling och markera innovativa projekt med avsikt att användas som inspiration till andra regioner och projekt i EU.

Regiostars Awards är indelat i fem kategorier för 2016, dessa är:

Smart tillväxt – Identifiering av nya möjligheter inom den globala ekonomin
Hållbar tillväxt – Cirkulär ekonomi
Inklusiv tillväxt – Integrerat samhälle: bygga inkluderande och icke-segregerade samhällen
Stadsutveckling – Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling
Effektiv hantering – Göra skillnad genom att redovisa nya/alternativa lösningar och hanteringar

En oberoende jury kommer presentera vinnarna för de fem kategorier ovan, representanter från de finalistiska projekten uppmanas att närvara vid prisutdelningen. Priset för Regiostars Awards 2016 kommer vara ett certifikat, medalj, erhålla sitt projekt i en broschyr av kommissionen och även bli publicerad på Inforegios webbplats bland databasen för god praxis. Årets Regiostars prisutdelning kommer att äga rum den 11 oktober 2016 under Europeiska veckan för regioner och städer. Vinnarna i varje kategori kommer även att få en Regiostars trofé och ett intyg som lagts fram av EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu och ordföranden för Regiostars jury.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska lämnas in via ett webbformulär, senast den 15 april 2016.

Kontaktuppgifter

Alla frågor om ansökningsförfarandet ska skickas med e-post till: regiostars2016@iservice-europa.eu

Mer information om Regiostars Awards 2016 och ansökan hittar ni här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_applicants_2016_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS