Nu kan du ansöka till Regiostars Awards 2016

2016-02-11

EU-kommissionens generaldirektorat för regional och statspolitik lanserar Regiostars Awards 2016, och tar emot ansökningar från den 15 februari, till och med den 15 april. Syftet med Regiostars är att identifiera god praxis inom regional utveckling och markera innovativa projekt med avsikt att användas som inspiration till andra regioner och projekt i EU.

Regiostars Awards är indelat i fem kategorier för 2016, dessa är:

Smart tillväxt – Identifiering av nya möjligheter inom den globala ekonomin
Hållbar tillväxt – Cirkulär ekonomi
Inklusiv tillväxt – Integrerat samhälle: bygga inkluderande och icke-segregerade samhällen
Stadsutveckling – Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling
Effektiv hantering – Göra skillnad genom att redovisa nya/alternativa lösningar och hanteringar

En oberoende jury kommer presentera vinnarna för de fem kategorier ovan, representanter från de finalistiska projekten uppmanas att närvara vid prisutdelningen. Priset för Regiostars Awards 2016 kommer vara ett certifikat, medalj, erhålla sitt projekt i en broschyr av kommissionen och även bli publicerad på Inforegios webbplats bland databasen för god praxis. Årets Regiostars prisutdelning kommer att äga rum den 11 oktober 2016 under Europeiska veckan för regioner och städer. Vinnarna i varje kategori kommer även att få en Regiostars trofé och ett intyg som lagts fram av EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu och ordföranden för Regiostars jury.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska lämnas in via ett webbformulär, senast den 15 april 2016.

Kontaktuppgifter

Alla frågor om ansökningsförfarandet ska skickas med e-post till: regiostars2016@iservice-europa.eu

Mer information om Regiostars Awards 2016 och ansökan hittar ni här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_applicants_2016_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS