Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts

2017-03-27

Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

HandbookCover.2016-10-07-16-23-31.png

Handboken upplyser om sammanhållningspolitik både ur det teoretiska och praktiska perspektivet. Den informerar om sammanhållningspolitikens historia och dess vetenskapliga underlag, men även om hur det implementeras i EU:s vardagliga politiska arbete och vilken inverkan den har på medlemsländerna.

Utgivare lyckades föra samman en fantastisk expertgrupp, som arbetade på denna bok. Sammanhållningspolitik förblir fram till idag en drivkraft som gynnar samarbete och konkurrens mellan städer och regioner och påverkar territoriella relationer mellan medlemsländerna. Denna bok är ett avgörande yttrande om en av Europas mest omvälvande politik, - kommenterar en av experterna på North Caroline University i Förenta staterna.

Fakta om EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitik är EU:s främsta investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Den omfattar alla regioner och städer i EU och syftar på att utjämna regionala skillnader inom EU, stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För Övre Norrland handlar det om drygt 2 miljarder kronor i regionalfonden. Budgeten för socialfondsprojekt i Övre Norrland 2014–2020 är 270 miljoner kronor.

Handboken om sammanhållningspolitik hittar du här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS