Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts

2017-03-27

Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

HandbookCover.2016-10-07-16-23-31.png

Handboken upplyser om sammanhållningspolitik både ur det teoretiska och praktiska perspektivet. Den informerar om sammanhållningspolitikens historia och dess vetenskapliga underlag, men även om hur det implementeras i EU:s vardagliga politiska arbete och vilken inverkan den har på medlemsländerna.

Utgivare lyckades föra samman en fantastisk expertgrupp, som arbetade på denna bok. Sammanhållningspolitik förblir fram till idag en drivkraft som gynnar samarbete och konkurrens mellan städer och regioner och påverkar territoriella relationer mellan medlemsländerna. Denna bok är ett avgörande yttrande om en av Europas mest omvälvande politik, - kommenterar en av experterna på North Caroline University i Förenta staterna.

Fakta om EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitik är EU:s främsta investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Den omfattar alla regioner och städer i EU och syftar på att utjämna regionala skillnader inom EU, stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För Övre Norrland handlar det om drygt 2 miljarder kronor i regionalfonden. Budgeten för socialfondsprojekt i Övre Norrland 2014–2020 är 270 miljoner kronor.

Handboken om sammanhållningspolitik hittar du här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS