Ny handbok om EU:s sammanhållningspolitik har släppts

2017-03-27

Nu har Europapolitiska forskningscenter tillsammans med Trento Universitet släppt en handbok om EU:s sammanhållningspolitik. Handboken riktar sig till studenter, forskare, politiker samt andra EU-intresserade, som vill fördjupa sin kunskap om sammanhållningspolitikens syfte och dess aktörer i EU.

HandbookCover.2016-10-07-16-23-31.png

Handboken upplyser om sammanhållningspolitik både ur det teoretiska och praktiska perspektivet. Den informerar om sammanhållningspolitikens historia och dess vetenskapliga underlag, men även om hur det implementeras i EU:s vardagliga politiska arbete och vilken inverkan den har på medlemsländerna.

Utgivare lyckades föra samman en fantastisk expertgrupp, som arbetade på denna bok. Sammanhållningspolitik förblir fram till idag en drivkraft som gynnar samarbete och konkurrens mellan städer och regioner och påverkar territoriella relationer mellan medlemsländerna. Denna bok är ett avgörande yttrande om en av Europas mest omvälvande politik, - kommenterar en av experterna på North Caroline University i Förenta staterna.

Fakta om EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitik är EU:s främsta investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Den omfattar alla regioner och städer i EU och syftar på att utjämna regionala skillnader inom EU, stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrenskraften mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För Övre Norrland handlar det om drygt 2 miljarder kronor i regionalfonden. Budgeten för socialfondsprojekt i Övre Norrland 2014–2020 är 270 miljoner kronor.

Handboken om sammanhållningspolitik hittar du här.

Läs mer om sammanhållningspolitikens resultat perioden 2007-2013 i North Swedens tidigare inlägg här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS