Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

2017-04-10

För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

CXzc5QEWQAEhTVZ

Idag har alla medlemsländer uppfyllt 86 % av dessa förhandsvillkor, som enligt utvärderingen, visade sig vara en stark drivkraft för regionerna att genomföra reformerna. Till exempel har de förhandsvillkoren lett till att medlemsländerna förenkla lagar för små och medelstora företag, samtidigt som konstaderna för att starta eget företag har minskats. Lagstiftningen inom många politikområden – såsom arbetsmarknad, hälsovård och social inkludering – har förbättrats. Rapporten pekar också ut att viktiga framsteg har åstadkommits inom den digitala inre marknaden och reformering av offentliga förvaltningar i medlemsländer.

Den här rapporten visar att förhandsvillkoren har förbättrat ramvillkoren för EU:s budget, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Men vi har också förbättrat levnadsstandarden i hela EU och samtidigt skapat rätt förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Kommande steg
Rapporten demonstrerar dock att det fortfarande finns vissa utmaningar. Det kvarstår oklart om förhandsvillkoren bör anpassas efter behoven i medlemsländerna samt om hur vi ser till att de uppfylls under hela finansieringsperioden. De frågorna förblir ytterst relevanta och kommer att tas upp i diskussionerna om sammanhållningspolitik efter 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten här.

Läs mer om en ny online databas för sammanhållningspolitik här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS