Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

2017-04-10

För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

CXzc5QEWQAEhTVZ

Idag har alla medlemsländer uppfyllt 86 % av dessa förhandsvillkor, som enligt utvärderingen, visade sig vara en stark drivkraft för regionerna att genomföra reformerna. Till exempel har de förhandsvillkoren lett till att medlemsländerna förenkla lagar för små och medelstora företag, samtidigt som konstaderna för att starta eget företag har minskats. Lagstiftningen inom många politikområden – såsom arbetsmarknad, hälsovård och social inkludering – har förbättrats. Rapporten pekar också ut att viktiga framsteg har åstadkommits inom den digitala inre marknaden och reformering av offentliga förvaltningar i medlemsländer.

Den här rapporten visar att förhandsvillkoren har förbättrat ramvillkoren för EU:s budget, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Men vi har också förbättrat levnadsstandarden i hela EU och samtidigt skapat rätt förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Kommande steg
Rapporten demonstrerar dock att det fortfarande finns vissa utmaningar. Det kvarstår oklart om förhandsvillkoren bör anpassas efter behoven i medlemsländerna samt om hur vi ser till att de uppfylls under hela finansieringsperioden. De frågorna förblir ytterst relevanta och kommer att tas upp i diskussionerna om sammanhållningspolitik efter 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten här.

Läs mer om en ny online databas för sammanhållningspolitik här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS