Ny rapport visar att EU:s sammanhållningspolitik förbättrar investeringsklimatet i Europa

2017-04-10

För att få medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder inom ramar för sammanhållningspolitik år 2014–2020 måste EU:s medlemsländer genomföra vissa reformer inom bland annat energi, innovation, digitalisering och utbildning. Nu har EU-kommissionen publicerat den första utvärderingen, som visar på att dessa förhandsvillkor har lett till mer effektiva investeringar i medlemsländer.

CXzc5QEWQAEhTVZ

Idag har alla medlemsländer uppfyllt 86 % av dessa förhandsvillkor, som enligt utvärderingen, visade sig vara en stark drivkraft för regionerna att genomföra reformerna. Till exempel har de förhandsvillkoren lett till att medlemsländerna förenkla lagar för små och medelstora företag, samtidigt som konstaderna för att starta eget företag har minskats. Lagstiftningen inom många politikområden – såsom arbetsmarknad, hälsovård och social inkludering – har förbättrats. Rapporten pekar också ut att viktiga framsteg har åstadkommits inom den digitala inre marknaden och reformering av offentliga förvaltningar i medlemsländer.

Den här rapporten visar att förhandsvillkoren har förbättrat ramvillkoren för EU:s budget, säger Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Men vi har också förbättrat levnadsstandarden i hela EU och samtidigt skapat rätt förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.

Kommande steg
Rapporten demonstrerar dock att det fortfarande finns vissa utmaningar. Det kvarstår oklart om förhandsvillkoren bör anpassas efter behoven i medlemsländerna samt om hur vi ser till att de uppfylls under hela finansieringsperioden. De frågorna förblir ytterst relevanta och kommer att tas upp i diskussionerna om sammanhållningspolitik efter 2020. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om rapporten här.

Läs mer om en ny online databas för sammanhållningspolitik här.

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS