Ny webbplats om EU:s struktur- och investeringsfonder

2016-02-11

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har lanserat en gemensam webbplats som samlar information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige: Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. På webbplatsen finns information om fondernas samtliga 27 program, vilket stöd som går att få samt hur fonderna skiljer sig åt och kompletterar varandra. Syftet är att göra det betydligt enklare för alla som är intresserade av att utveckla regioner, individer och företag i Sverige.

Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen. För den som behöver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Denna webbplats har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna inom ramen för uppdraget från regeringen att förenkla genomförandet av programmen finansierade av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Länken till webbplatsen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS