Ny webbplats om EU:s struktur- och investeringsfonder

2016-02-11

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har lanserat en gemensam webbplats som samlar information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige: Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. På webbplatsen finns information om fondernas samtliga 27 program, vilket stöd som går att få samt hur fonderna skiljer sig åt och kompletterar varandra. Syftet är att göra det betydligt enklare för alla som är intresserade av att utveckla regioner, individer och företag i Sverige.

Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen. För den som behöver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Denna webbplats har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna inom ramen för uppdraget från regeringen att förenkla genomförandet av programmen finansierade av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Länken till webbplatsen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS