Nya riktlinjer för användning av EU-medel

2015-11-03

Den 29 oktober publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa offentliga tjänstepersoner inom hela EU att identifiera och undvika de vanligaste felen vid offentlig upphandling av projekt som medfinansieras av Europeiska struktur- och Investeringsfonder (ESI).

I linje med initiativet för en ”EU-budget med fokus på resultat” så agerar nu EU-kommissionen för att säkra att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och öppet sätt. Nära hälften av den finansiering som kommer från Europeiska struktur- och investeringsfonderna slussas till den reala ekonomin genom offentlig upphandling.

EU-kommissionär för regional policy Corina Creţu menar att de nya riktlinjerna bidrar till att EU-investeringar snabbare kan nå resultat, inom både tillväxt och fler jobb.

-      En av mina prioriteringar är att hjälpa medlemsstater att förbättra sitt sätt att hantera och investera EU-medel och dessa riktlinjer är ett verktyg i detta avseende. Jag tror att färre misstag i offentlig upphandling kan se till att EU:s investeringar snabbare kan ge resultat på våra jobb- och tillväxtmål samt garantera säkerhet för EU:s budget.

Vidare menar Creţu att det vanligaste problemet vid offentliga upphandlingar beror på otillräcklig administrativ kapacitet, vilket gör att EU-kommissionens insatser för att förbättra offentlig förvaltnings förmåga samt förbättra dess kontrollsystem kan vara avgörande för att åtgärda problemen på ett heltäckande plan.

EU-kommissionärerna Corina Creţu och Elzbieta Bieńkowska kommer att träffas den 1 december för att diskutera dessa frågor. Det blir den första i en serie möten mellan de två som kommer att bedöma framstegen i arbetet med att ta itu med problem kring offentlig upphandling och EU:s projektfinansiering.

Läs riktlinjerna här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS