Nya riktlinjer för användning av EU-medel

2015-11-03

Den 29 oktober publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa offentliga tjänstepersoner inom hela EU att identifiera och undvika de vanligaste felen vid offentlig upphandling av projekt som medfinansieras av Europeiska struktur- och Investeringsfonder (ESI).

I linje med initiativet för en ”EU-budget med fokus på resultat” så agerar nu EU-kommissionen för att säkra att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och öppet sätt. Nära hälften av den finansiering som kommer från Europeiska struktur- och investeringsfonderna slussas till den reala ekonomin genom offentlig upphandling.

EU-kommissionär för regional policy Corina Creţu menar att de nya riktlinjerna bidrar till att EU-investeringar snabbare kan nå resultat, inom både tillväxt och fler jobb.

-      En av mina prioriteringar är att hjälpa medlemsstater att förbättra sitt sätt att hantera och investera EU-medel och dessa riktlinjer är ett verktyg i detta avseende. Jag tror att färre misstag i offentlig upphandling kan se till att EU:s investeringar snabbare kan ge resultat på våra jobb- och tillväxtmål samt garantera säkerhet för EU:s budget.

Vidare menar Creţu att det vanligaste problemet vid offentliga upphandlingar beror på otillräcklig administrativ kapacitet, vilket gör att EU-kommissionens insatser för att förbättra offentlig förvaltnings förmåga samt förbättra dess kontrollsystem kan vara avgörande för att åtgärda problemen på ett heltäckande plan.

EU-kommissionärerna Corina Creţu och Elzbieta Bieńkowska kommer att träffas den 1 december för att diskutera dessa frågor. Det blir den första i en serie möten mellan de två som kommer att bedöma framstegen i arbetet med att ta itu med problem kring offentlig upphandling och EU:s projektfinansiering.

Läs riktlinjerna här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS