Nya riktlinjer för användning av EU-medel

2015-11-03

Den 29 oktober publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa offentliga tjänstepersoner inom hela EU att identifiera och undvika de vanligaste felen vid offentlig upphandling av projekt som medfinansieras av Europeiska struktur- och Investeringsfonder (ESI).

I linje med initiativet för en ”EU-budget med fokus på resultat” så agerar nu EU-kommissionen för att säkra att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och öppet sätt. Nära hälften av den finansiering som kommer från Europeiska struktur- och investeringsfonderna slussas till den reala ekonomin genom offentlig upphandling.

EU-kommissionär för regional policy Corina Creţu menar att de nya riktlinjerna bidrar till att EU-investeringar snabbare kan nå resultat, inom både tillväxt och fler jobb.

-      En av mina prioriteringar är att hjälpa medlemsstater att förbättra sitt sätt att hantera och investera EU-medel och dessa riktlinjer är ett verktyg i detta avseende. Jag tror att färre misstag i offentlig upphandling kan se till att EU:s investeringar snabbare kan ge resultat på våra jobb- och tillväxtmål samt garantera säkerhet för EU:s budget.

Vidare menar Creţu att det vanligaste problemet vid offentliga upphandlingar beror på otillräcklig administrativ kapacitet, vilket gör att EU-kommissionens insatser för att förbättra offentlig förvaltnings förmåga samt förbättra dess kontrollsystem kan vara avgörande för att åtgärda problemen på ett heltäckande plan.

EU-kommissionärerna Corina Creţu och Elzbieta Bieńkowska kommer att träffas den 1 december för att diskutera dessa frågor. Det blir den första i en serie möten mellan de två som kommer att bedöma framstegen i arbetet med att ta itu med problem kring offentlig upphandling och EU:s projektfinansiering.

Läs riktlinjerna här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS