Nya riktlinjer för användning av EU-medel

2015-11-03

Den 29 oktober publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa offentliga tjänstepersoner inom hela EU att identifiera och undvika de vanligaste felen vid offentlig upphandling av projekt som medfinansieras av Europeiska struktur- och Investeringsfonder (ESI).

I linje med initiativet för en ”EU-budget med fokus på resultat” så agerar nu EU-kommissionen för att säkra att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och öppet sätt. Nära hälften av den finansiering som kommer från Europeiska struktur- och investeringsfonderna slussas till den reala ekonomin genom offentlig upphandling.

EU-kommissionär för regional policy Corina Creţu menar att de nya riktlinjerna bidrar till att EU-investeringar snabbare kan nå resultat, inom både tillväxt och fler jobb.

-      En av mina prioriteringar är att hjälpa medlemsstater att förbättra sitt sätt att hantera och investera EU-medel och dessa riktlinjer är ett verktyg i detta avseende. Jag tror att färre misstag i offentlig upphandling kan se till att EU:s investeringar snabbare kan ge resultat på våra jobb- och tillväxtmål samt garantera säkerhet för EU:s budget.

Vidare menar Creţu att det vanligaste problemet vid offentliga upphandlingar beror på otillräcklig administrativ kapacitet, vilket gör att EU-kommissionens insatser för att förbättra offentlig förvaltnings förmåga samt förbättra dess kontrollsystem kan vara avgörande för att åtgärda problemen på ett heltäckande plan.

EU-kommissionärerna Corina Creţu och Elzbieta Bieńkowska kommer att träffas den 1 december för att diskutera dessa frågor. Det blir den första i en serie möten mellan de två som kommer att bedöma framstegen i arbetet med att ta itu med problem kring offentlig upphandling och EU:s projektfinansiering.

Läs riktlinjerna här

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Oskar Ivarsson 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS