OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

2016-12-14

I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, gjort på NSPA. North Sweden har tillsammans med aktörerna i norra Sverige lett arbetet för svensk del och medverkade också vid överläggningarna på beslutsmötet i Paris, som inleddes med ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

OECD anordnade ett högnivåmöte i Paris i november med temat att kunna leverera produktivitet och konkurrens i glesbefolkade områden. Seminariet öppnade för politiska och administrativa ledare inom OECD, att dra lärdomar och lyfta fram bra exempel praktiken när det kommer till utveckling av glesbefolkade områden.

Glesbefolkade områden i OECD-länder är viktiga ekonomiskt och demografiskt. De står för 75 % av landytan och 25 % av befolkningen i OECD-länderna. En allt mer globaliserad värld, förbättrade sätt att kommunicera och minskade transportkostnader är drivande faktorer för ekonomisk förändring i glesbefolkade områden.

Seminariet byggde på insikter och lärdomar från den territoriella analys (Territorial Review) OECD gjort för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som North Sweden är en del av. Med fanns också den Mexikanska staten Morelos som också gjort en sådan studie för sin region. Seminariet innehöll även identifierandet av utmaningar och möjligheter i glesbefolkade områden genom den OECD Regional Outlook 2016 som presenterats tidigare under året och är en samlad analys över alla regioner inom OECD med sina 35 medlemsländer.

Regional Outlook 2016 visar på att landsbygdsområden inte per automatik drabbas av en negativ spiral nedåt med förlorade arbetstillfällen och utflyttning. Tvärtom bidrar de inklusive de mer glesbefolkade områdena starkt till de nationella ekonomierna. Glesbefolkade områden har såklart även utmaningar såsom åldrande befolkning, avtagande produktivitet och bristande jämlikhet. Något som enligt rapporten bör bemötas med bland annat offentliga investeringar, innovation och entreprenörskap, infrastruktur och tillgänglighet, tillhandahållande av tjänster, förbättrad arbetsmarknad och flernivåstyre för bättre samspel mellan stat och lokal nivå.

Här kan man läsa OECD:s rapport om seminariet 

Här kan man läsa mer bland OECD:s material kring utveckling i glesbefolkade områden

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om seminariet i Paris och godkännandet av OECD-rapporten här

L
ansering av OECD-rapporten för NSPA planeras 13 mars i Bryssel. Ta del av inbjudan

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS