OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

2016-12-14

I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, gjort på NSPA. North Sweden har tillsammans med aktörerna i norra Sverige lett arbetet för svensk del och medverkade också vid överläggningarna på beslutsmötet i Paris, som inleddes med ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

OECD anordnade ett högnivåmöte i Paris i november med temat att kunna leverera produktivitet och konkurrens i glesbefolkade områden. Seminariet öppnade för politiska och administrativa ledare inom OECD, att dra lärdomar och lyfta fram bra exempel praktiken när det kommer till utveckling av glesbefolkade områden.

Glesbefolkade områden i OECD-länder är viktiga ekonomiskt och demografiskt. De står för 75 % av landytan och 25 % av befolkningen i OECD-länderna. En allt mer globaliserad värld, förbättrade sätt att kommunicera och minskade transportkostnader är drivande faktorer för ekonomisk förändring i glesbefolkade områden.

Seminariet byggde på insikter och lärdomar från den territoriella analys (Territorial Review) OECD gjort för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som North Sweden är en del av. Med fanns också den Mexikanska staten Morelos som också gjort en sådan studie för sin region. Seminariet innehöll även identifierandet av utmaningar och möjligheter i glesbefolkade områden genom den OECD Regional Outlook 2016 som presenterats tidigare under året och är en samlad analys över alla regioner inom OECD med sina 35 medlemsländer.

Regional Outlook 2016 visar på att landsbygdsområden inte per automatik drabbas av en negativ spiral nedåt med förlorade arbetstillfällen och utflyttning. Tvärtom bidrar de inklusive de mer glesbefolkade områdena starkt till de nationella ekonomierna. Glesbefolkade områden har såklart även utmaningar såsom åldrande befolkning, avtagande produktivitet och bristande jämlikhet. Något som enligt rapporten bör bemötas med bland annat offentliga investeringar, innovation och entreprenörskap, infrastruktur och tillgänglighet, tillhandahållande av tjänster, förbättrad arbetsmarknad och flernivåstyre för bättre samspel mellan stat och lokal nivå.

Här kan man läsa OECD:s rapport om seminariet 

Här kan man läsa mer bland OECD:s material kring utveckling i glesbefolkade områden

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om seminariet i Paris och godkännandet av OECD-rapporten här

L
ansering av OECD-rapporten för NSPA planeras 13 mars i Bryssel. Ta del av inbjudan

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS