OECD:s höjdpunkter från konferens om glesbefolkade områden

2016-12-14

I Paris i november godkändes den så kallade territorial review som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, gjort på NSPA. North Sweden har tillsammans med aktörerna i norra Sverige lett arbetet för svensk del och medverkade också vid överläggningarna på beslutsmötet i Paris, som inleddes med ett seminarium om ”Delivering productivity and competiveness for rural areas”. OECD har nu publicerat förfarandet och dokumentation från det seminariet.

OECD anordnade ett högnivåmöte i Paris i november med temat att kunna leverera produktivitet och konkurrens i glesbefolkade områden. Seminariet öppnade för politiska och administrativa ledare inom OECD, att dra lärdomar och lyfta fram bra exempel praktiken när det kommer till utveckling av glesbefolkade områden.

Glesbefolkade områden i OECD-länder är viktiga ekonomiskt och demografiskt. De står för 75 % av landytan och 25 % av befolkningen i OECD-länderna. En allt mer globaliserad värld, förbättrade sätt att kommunicera och minskade transportkostnader är drivande faktorer för ekonomisk förändring i glesbefolkade områden.

Seminariet byggde på insikter och lärdomar från den territoriella analys (Territorial Review) OECD gjort för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som North Sweden är en del av. Med fanns också den Mexikanska staten Morelos som också gjort en sådan studie för sin region. Seminariet innehöll även identifierandet av utmaningar och möjligheter i glesbefolkade områden genom den OECD Regional Outlook 2016 som presenterats tidigare under året och är en samlad analys över alla regioner inom OECD med sina 35 medlemsländer.

Regional Outlook 2016 visar på att landsbygdsområden inte per automatik drabbas av en negativ spiral nedåt med förlorade arbetstillfällen och utflyttning. Tvärtom bidrar de inklusive de mer glesbefolkade områdena starkt till de nationella ekonomierna. Glesbefolkade områden har såklart även utmaningar såsom åldrande befolkning, avtagande produktivitet och bristande jämlikhet. Något som enligt rapporten bör bemötas med bland annat offentliga investeringar, innovation och entreprenörskap, infrastruktur och tillgänglighet, tillhandahållande av tjänster, förbättrad arbetsmarknad och flernivåstyre för bättre samspel mellan stat och lokal nivå.

Här kan man läsa OECD:s rapport om seminariet 

Här kan man läsa mer bland OECD:s material kring utveckling i glesbefolkade områden

Läs mer om North Swedens tidigare nyhet om seminariet i Paris och godkännandet av OECD-rapporten här

L
ansering av OECD-rapporten för NSPA planeras 13 mars i Bryssel. Ta del av inbjudan

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS