Regionkommitténs plenarsession den 6-7 april

2016-04-19

Den 6-7 april genomfördes regionkommitténs 117:e plenarsession på plats i Bryssel. Kommitténs 350 ledamöter möttes på Europaparlamentet för att diskutera aktuella frågor för den lokala och regionala nivån.

I början av plenarsessionen höll ledamöterna en tyst minut till minne av offren för terroristattackerna i Bryssel och understrykte vikten av att hålla Europa samman i kampen mot terrorismen.  

Markku Markkula, regionkommitténs ordförande, inledde därefter mötet med att presentera de främsta punkterna som kommer att diskuteras under det kommande Europeiska toppmötet för regioner och städer i Bratislava, den 8-9 juli 2016.

”Toppmötets syfte är att vara en plattform för att hitta konkreta lösningar på de utmaningar som Europa står inför. Vi behöver ett mer sammanhållet EU, vilket kräver större investeringar i människor, platser och idéer”, sa Markku Markkula.

Ledamöterna godkände en rapport med konkreta åtgärder för att inrätta EU:s program för städer, som avser förbättra stadsförvaltning i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

”Grundtanken är att utveckla en arbetsmetod som ska erbjuda en ram för samordning av sammanhållningsinstrument gällande städer och städregioner, med syfte att förbättra stadsförvaltningen och livskvaliteten i städerna”, sa Hella Dunger-Löper, ledamot i regionkommittén.

Vad avser energiområdet var ledamöterna eniga om att de lokala och regionala myndigheterna kan spela en viktig roll när det gäller att garantera att EU-medborgare kan dra full nytta av den pågående energiövergången.

"Syftet med våra förslag är att ge konsumenterna verktygen för att kunna välja på energimarknaden, samtidigt som deras rättigheter och tillgång till säker och prisvärd energi ska säkerställas", sa Michel Lebrun, regionkommitténs ledamot.

På migrationsfronten underströk ledamöterna behovet av att det krävs större investeringar för att möta flyktingskrisen.  

"EU måste investera för att hjälpa till att bygga ett effektivt mottagningssystem av flyktingarna i närområdet, men detta kan endast ske i samarbete med lokala och regionala myndigheter i dessa regioner”, sa Hans Janssen, regionkommitténs ledamot.

Under plenarsessionen antog regionkommittén elva yttranden:

- Working together for jobs and growth: the role of National Promotional Banks in supporting the Investment Plan for Europe.

- Follow-up to the five President's report: Completing Europe's Economic and Monetary Union.

- Cost-effective emission reductions and low carbon investments.

- Towards a more responsible trade and investment policy.

- Upgrading the single market.

- EU environment law: improving reporting and compliance.

- Delivering a New Deal of Energy Consumers.

- Concrete steps for implementing the EU Urban Agenda.

- Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020.

- Modernisation of the EU Copyright Rules

- Protection of refugees in their areas of origine: a new prespective

Regionkommitténs nästa plenarsession går av stapeln den 15-16 juni.

Dina lokala företrädare i Regionkommittén

Europeiska regionkommittén (ReK) inrättades 1994 och är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Den består av 350 ledamöter, som måste vara folkvalda företrädare för regioner och kommuner från EU:s 28 medlemsstater. Genom regionkommittén kan EU:s lokala och regionala myndigheter framföra synpunkter på utarbetandet av EU-lagstiftning som påverkar regionerna och kommunerna.

Den svenska delegationen består av 12 ordinarie ledamöter och 12 suppleanter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fungerar som delegationens sekretariat och ser till att samtliga svenska ledamöter kan delta aktivt i kommittéens arbete. Både ordinarie ledamöter och suppleanter får vara med i ett av kommittéens sex utskott, därför kallas suppleanter även ”permanenta suppleanter”, vilket betyder att de har samma möjlighet som ordinarie ledamöter att vara föredragande i enskilda ärenden.

Ovre Norrland, som inkluderar Västerbotten och Norrbotten, representeras av tre ledamöter: Marie-Louise Rönmark, kommunfullmäktiges ordförande i Umeå (suppleant); Åsa Ågren Wikström, ledamot i kommunfullmäktige i Umeå (suppleant); Ewa-May Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige i Vindeln (ordinarie).

/ Michele Cicchetti

Läs mer om regionkommitténs 117:e plenarsession

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS