Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

2018-02-12

Sammanhållningspolitiken i EU har visat positiva effekter på näringsliv och tillväxt, bland annat genom 33 450 nya svenska jobb och 18 200 nya företag under perioden för föregående budgetperiod (2007-2013). Trots resultaten riskerar sammanhållningspolitikens betydelse för Sverige att hamna i skymundan för andra budgetprioriteringar. Det skriver Lena Micko och Carola Gunnarsson för Sveriges Kommuner och Landssting i en debattartikel publicerad den 31 januari 2018.

Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre.

20180214Sveriges-kommuner-och-landsting-logo_thumbnail

Brexit försvårar

I och med förhandlingarna kring Brexit samt Storbritanniens nu oundvikliga frånträdande från EU riskerar de olika budgetposterna att bli framtvingade i förmån för andra frågor. Med Storbritanniens utträde förlorar EU ungefär 13 % av sin budget, vilket är incitament för att sänka tillskotten till vissa budgetområden. Sverige, som har en restriktiv roll i hur budgeten ska utformas inom EU har uttryckt att sammanhållningspolitik är ett område som kan skäras ner på i en kommande budget.

SKL uttrycker att samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting delar regeringens uppfattning om att den totala EU-budgeten bör minska så anser de att nerskärningarna bör göras på andra områden än sammanhållningspolitikområdet, då den fyller en viktig roll för Sveriges regioner. Inför budgetförhandlingarna presenterade SKL ett medskick till regeringen med frågor som de borde ta i åtanke. Detta medskick koncentreras på de positiva effekterna de allokerade pengarna har på Svenska regioners sammanhållning, innovation och tillväxt, samt hur de tillgängliggör att politiken som bedrivs i EU kommer närmare medborgarna i länderna.

Skulle sammanhållningspolitiken i EU få en mindre budgetroll i nästa långtidsbudget uttrycker SKL att regionala insatser istället behöver kompenseras upp av Sveriges nationella budget för att kunna fortsätta fungera positivt. Detta faktum samt sammanhållningspolitikens övrigt positiva effekter på Sveriges regioner och nationellt är något SKL anser att regeringen måste ta hänsyn till i de kommande budgetförhandlingarna för perioden efter år 2020. 

/Andreas Andersson Kurdve

Läs debattartikeln här:

Läs Mikael Jansons på North Swedens ”State of Play” för 2018 här: 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS