EU-kommissionen publicerar sammanställning av samrådet rörande Europeiska Arktis

2015-05-29

Under hösten 2014 lanserade EU-kommissionen ett öppet samråd rörande rationalisering av EU-stödet till Europeiska Arktis. Detta samråd – som North Sweden European Office tidigare rapporterat om – har nu avslutats och EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske har publicerat en rapport utifrån de svar som kommit in.

EU är en viktig aktör inom Arktis i och med de stora investeringar som görs i regionen genom olika sektorsprogram och struktur- och investeringsfonder. Detta, tillsammans med det faktum att Arktis genomgår stora klimatförändringar och att många olika aktörer verkar i regionen, har lett till att EU-kommissionen ville öka samordningen genom att ta ett helhetsgrepp och utarbeta en strategi för Europeiska Arktis. Samrådet som nu sammanställts är en del i arbetet för att ta in nyckelaktörers åsikter om hur en sådan strategi bör utformas. 

Som vi berättat om i en tidigare nyhet har bland annat NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) deltagit i samrådet och lagt fram ett antal officiella ståndpunkter. I dessa ståndpunkter lyfter NSPA fram att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och ett inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i regionen i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och möjligheter till EU-finansiering. NSPA välkomnar också EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi, integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områden måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktis.

Vid genomgång av sammanställningen av samrådet framgår att det finns tydliga skillnader i hur aktörer ser på Arktis beroende om respondenten bor inom regionen eller ej – något som bland annat lyfts i Norrbottens läns landstings nyhetsartikel om sammanställningen. I länder utanför det Europeiska Arktis lyfts regionens ömtåliga ekosystem och stora risker för att drabbas hårt av förändringar i klimatet fram som den viktigaste politiska frågan i området. Aktörer inom regionen lägger ett större fokus på att behovet att möjliggöra en god ekonomisk utveckling, bland annat genom investeringar i viktiga infrastrukturprojekt avsedda dels att underlätta för industrin, men även att minska utflyttningen av arbetskraft genom att förbättra tillgängligheten i regionen.

Vidare läsning
Läs hela sammanställningen av samrådet

Läs ståndpunkterna som lämnades in av NSPA.

Läs mer om bakgrunden till samrådet, i EU-kommissionens samrådsdokument.

 

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS