SKL:s prioriterade EU-frågor under 2016

2016-01-18

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit sju EU-frågor som ska prioriteras under 2016. Bland de prioriterade frågorna finns den digitala inre marknaden samt ett mål om ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU.

SKL:s styrelse har nu fastställt vilka EU-relaterade frågor som ska prioriteras under 2015. Enligt förbundets verksamhetsplan ska ett EU-perspektiv genomsyra verksamheten, vilket är anledningen till varför man tagit fram dessa riktlinjer. Prioriteringarna ska fungera som en vägledning för SKL:s arbete och är grundade dels på pågående processer inom EU, dels på arbetsprogram för 2016 som EU-kommissionen presenterade i oktober 2015.


De prioriterade frågorna är följande:

 • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
 • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
 • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
 • Uppföljning av frihandelsavtal
 • Statsstödsregler - uppföljning av den inre marknaden
 • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd


Läs mer om de prioriterade frågorna här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS