SKL:s prioriterade EU-frågor under 2016

2016-01-18

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit sju EU-frågor som ska prioriteras under 2016. Bland de prioriterade frågorna finns den digitala inre marknaden samt ett mål om ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU.

SKL:s styrelse har nu fastställt vilka EU-relaterade frågor som ska prioriteras under 2015. Enligt förbundets verksamhetsplan ska ett EU-perspektiv genomsyra verksamheten, vilket är anledningen till varför man tagit fram dessa riktlinjer. Prioriteringarna ska fungera som en vägledning för SKL:s arbete och är grundade dels på pågående processer inom EU, dels på arbetsprogram för 2016 som EU-kommissionen presenterade i oktober 2015.


De prioriterade frågorna är följande:

 • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
 • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
 • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
 • Uppföljning av frihandelsavtal
 • Statsstödsregler - uppföljning av den inre marknaden
 • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd


Läs mer om de prioriterade frågorna här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS