SKL:s prioriterade EU-frågor under 2016

2016-01-18

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit sju EU-frågor som ska prioriteras under 2016. Bland de prioriterade frågorna finns den digitala inre marknaden samt ett mål om ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU.

SKL:s styrelse har nu fastställt vilka EU-relaterade frågor som ska prioriteras under 2015. Enligt förbundets verksamhetsplan ska ett EU-perspektiv genomsyra verksamheten, vilket är anledningen till varför man tagit fram dessa riktlinjer. Prioriteringarna ska fungera som en vägledning för SKL:s arbete och är grundade dels på pågående processer inom EU, dels på arbetsprogram för 2016 som EU-kommissionen presenterade i oktober 2015.


De prioriterade frågorna är följande:

 • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
 • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
 • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
 • Uppföljning av frihandelsavtal
 • Statsstödsregler - uppföljning av den inre marknaden
 • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd


Läs mer om de prioriterade frågorna här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS